Tyhjyyden äärellä


Tyhjyys riisuu minut turhasta,
vapauttaa olennaisen äärelle,
avaa loputtomien mahdollisuuksien varaston,
muistuttaa todellisesta,
hiljentää mielen,
tietämisen tilan ja tarpeen.

Kuljettaa syvyyksiin,
jossa määritelmät poistuvat,
kaikki pyrkimykset.
Jää vain puhdas oleminen,
jossa asiat saavat/voivat tapahtua
ilman puskemista, pakottamista.

Jotain uutta voi tulla,
ennen kokematonta, näkemätöntä.
Voi vain ottaa vastaan,
sen joka tuleman pitää.
Myös rauhassa valita,
mitä haluaa vastaanottaa.

Tyyneys, häviämättömyys,
ikuisuus, äärettömyys,
loppumattomuus, kauneus, helpotus
– voi vaan olla,
ja kuunnella,
ihmetellä ja olla auki
– kaikelle, kaikkeudelle,
sisimmälle, itselle,
maailmankaikkeudelle, ikuisuudelle,
Jumalalle minussa.

Helpotus – minun ei tarvitse tietää,
ei tekemällä tehdä.
Saan OLLA – kaikkea, kaikkialla,
kaikessa, kaikkeudessa.
Minussa ON kaikki,
ja ei mitään.

Olen paljas, puhdas, suojattu,
syvyydessäni ääretön,
rajoittamaton, juureva.

Minä. Minuus.
Koti, Kotona, Kodissa.
Yhteydessä ikuisuuteen,
päättymättömään.
Minä Olen.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Transformaation matkassa


Kuka minusta on tulossa?
Millaisessa ympäristössä se Minä
haluaa olla, vaikuttaa, elää?
Jääkö mitään vanhaa jäljelle?

Vain Sielu pysyy, on sama,
Tai ei sekään, Henki vain.

Uskallanko ottaa vastaan, muuttua?
Vanhat varjot ovat kuitenkin turvallisia,
osittainen näköalattomuus.

Sallinko uuden kasvaa?
Luotanko ilman tarvetta kontrolloida,
määrittää, rajata?
En tiedä,
minä en todellakaan tiedä…

Nyt ei voi muuta kuin olla,
odottaa, antaa tekeytyä.

Tähän minulla ei ole vastauksia.
En edes tiedä tällä hetkellä
kuka minussa vastaisi.

Voinko vain olla,
katsoa ja antaa tapahtua – voinko?

Vanhan toistamista en enää halua.
Vanha olkoon,
toimikoon kasvualustana uudelle,
pohjana sille mikä nyt haluaa syntyä
– minusta, minussa, kauttani, minuun.

Sille minä antaudun – ei tietämiselle.
Sillä minä en tiedä,
en vaikka haluaisin.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Matkalla maailmassa

Minä tavoitan pehmeyteni
minä tavoitan lujuuteni,
joilla lempeän jämäkästi
liikun ja toimin elämässäni.

Minä muistan miksi olen tänne tullut.
Tavoitan sielunsopimukseni yksi kerrallaan.
Avaan elämäni arvoitukset, kompastuskivet,
lahjat ja voimavarat,
solmut aukeavat uusiksi poluiksi.
Sydäntäni seuraten,
Sydämeni oppaanani toimien.

Minä pysyn yhteydessä lähteeseeni,
josta tietoisesti ammennan – itselleni, maailmalle.

Minä tarvitsen suojan,
johon aika ajoin pääsen lepäämään.
Kokoamaan ja sulattamaan,
integroimaan itseeni – kaikkea vastaanottamaani.

Tarvittaessa suljen itseni maailmalta,
jotta muistan taas olennaisen,
palaan ytimeeni, oman totuuteni lähteille.
Jälleen voimaantuneena avautuen yhteyteen
muiden kanssa, maailman.

Minä rakastan sitä mistä olen tullut,
rakastan sitä joka olen nyt
ja ihmetellen matkaan kohti sitä joksi olen tulossa.

Säilyttäen pehmeyteni,
uskaltaen lujuuteeni,
johon kaikki herkkä, hauras ja kaunis
voi luottavaisesti asettua,
josta ponnistaa näkyväksi, kuuluvaksi.

Lisäten Valoni maailmaan
ilman tarvetta piiloutua, korostaa tai vähätellä.
Ihan vaan Olla
se joka MINÄ OLEN.

… Sari
www.hoitolakeiju.fi

Todellinen eheytyminen on mahdollista vain juurisyihin puuttumalla

Halutessamme oikeasti auttaa itseämme tai toisia eheytymään ja vapautumaan elämänhallintaan liittyvistä haasteista, meidän on välttämätöntä katsoa ja alkaa ymmärtää ongelmiemme juurisyitä, eikä tyytyä korjaamaan pelkkiä pintailmentymiä – erilaista oireilua ja käyttäytymistä.

Nykyihmistä haastavat mm. masennus, uupumus, riippuvuudet, suorittamiskierteestä juontuvat vaikeat stressioireet, jatkuva turvattomuuden tunne ja vaikeudet itsesäätelyssä (esim. tunne- ja vireystilan säätely, syöminen, ajankäyttö).

Nämä kaikki ovat vain tapoja oireilla syvemmillä tasoilla olevia syitä, juurisyitä, joihin puuttumalla haitalliset käyttäytymis- ja toimintamallit lähtevät automaattisesti muuttumaan ilman, että varsinaiseen oirehdintaan tai käyttäytymiseen tarvitsee välttämättä puuttua suoraan.

Ymmärtämättä näitä juurisyitä, yritämme epätoivoisesti ratkaista ongelmiamme oppimillamme selviytymiskeinoilla tai opetella uudenlaisia käyttäytymismalleja, joita sitten pyrimme eri tavoin pitämään yllä ilman, että mikään välttämättä muuttuu perustuksissa, jolloin tulemme riippuvaisiksi kyvystämme kontrolloida itseämme ja uuvumme sen takia tai koemme jatkuvaa epäonnistumista ja riittämättömyyttä.

Kaikkiin edellä mainittuihin nykyihmisen haasteisiin liittyy juurisyinä tavalla tai toisella

 • vaikeus löytää ja ylläpitää turvaa omasta sisimmästä, jolloin pyrimme eri tavoin hakemaan sitä itsemme ulkopuolelta ja näin pitämään oman hyvinvointimme riippuvaisena ulkoisista olosuhteista
 • oman voiman tunnistamiseen, käyttämiseen, ilmaisuun ja suuntaamiseen liittyvät esteet ja ongelmat, sekä tahdonvoiman käyttämiseen liittyvät opitut ja tiedostamattomat tavat
 • omaan erillisyyteen, tilaan, reviiriin ja rajojen tunnistamiseen, ilmaisuun ja ylläpitämiseen liittyvä toiminta
 • aidon ja syvällisen yhteyden puuttuminen omaan tunnemaailmaan ja tunnekehoon, sekä omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamattomuus ja niistä vastuunottaminen suoraan tai sisäinen kokemus, ettei niille ole oikeutta, lupaa tai tilaa

Sinulle, joka työskentelet eri tavoin ihmisyyden haasteissa auttaen ja tukien, ja kaipaat syventää ammatillista osaamistasi ja ymmärrystäsi juurisyihin keskittyen
ja Sinulle, joka olet jo työskennellyt itsesi kanssa jonkin verran ja haluat päästä entistä syvemmälle itsetuntemuksen ja voimaantumisen tielläsi, olen kehittänyt koulutuskokonaisuuden Psykofyysis-emotionaalisen työskentelyn koulutusviikonloput, jossa pureudumme henkisen ja psyykkisen terveyden ja vastustuskyvyn kannalta kaikkein oleellisimpiin aihealueisiin. Lisänä myös viikonloppu, jossa opimme käyttämään hengitystä psykofyysis-emotionaalisena työvälineenä asiakastyössä ja itsemme avuksi.

KOULUTUSVIIKONLOPUT;

1. osio HENGITYS PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALISENA TYÖVÄLINEENÄ 9.-10.1.2021
Ilmoittautuminen viimeistään 14.12TÄSTÄ EARLY BIRD HINTA varattaessa 22.11. mennessä

 • tietoinen hengitys on minuuden vahvistamista – yhteyden luominen omaan hengitykseen
 • hengitys tunteiden säätelijänä
 • luonnollisen ja virtaavan hengityksen edellytykset
 • oman ja toisen hengityksen havainnointi ja tukeminen
 • mitä hengitys ilmentää – kuule hengityksen viestiä

2. osio SISÄISEN TURVAN PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALINEN TYÖSTÄMINEN 13.-14.2.2021
Ilmoittautuminen  TÄSTÄ

 • sisäisen turvallisuuden tunteen edellytykset
 • turvattomuuden syntyminen ja ilmenemät
 • turva ja turvattomuus kehollisina kokemuksina
 • turvattomuudesta turvallisuuden tunteeseen

3.osio OMAN VOIMAN KEHITTÄMINEN PSYYKKISEN JA HENKISEN TERVEYDEN PERUSTANA 19.-20.9. Ilmoittautuminen TÄSTÄ  Neljä mahtuu vielä!

 • terveen persoonallisuuden tärkein voimavara – miksi
 • oma voima on tahdonvoimaa – saanko tahtoa
 • myönteinen suuttumus/positiivinen agressio avain oman voiman haltuunottoon – saanko olla vihainen
 • voima ja voimattomuus kehollisena kokemuksena
 • tutkimme ja työstämme oman voiman virtauksen ja tahdon ilmentämisen esteitä ja mahdollisuuksia

4. osio TERVEET RAJAT PSYYKKISEN JA HENKISEN VASTUSTUSKYVYN EDELLYTYKSENÄ 17.-18.10.
Ilmoittautuminen viimeistään 23.9. TÄSTÄ EARLY BIRD HINTA varattaessa 6.9. mennessä

 • selkeät rajat ja terve erillisyys hyvinvoinnin perustana
 • erilaisten rajahaasteiden tunnistaminen – pelkorajat vai turvarajat
 • tunnesäätely ja rajat
 • psykofyysinen rajatyöskentely – rajojen, tilakokemuksen ja reviirin kehollista tutkimista ja vahvistamista

5. osio YHTEYS SISÄISEEN LAPSEEN JA EMOTIONAALINEN EHEYS 28.-29.11. 
Ilmoittautuminen viimeistään 3.11. TÄSTÄ EARLY BIRD HINTA varattaessa 18.10. mennessä

 • mitä on tunnekehoyhteys
 • kehoyhteys väylänä tunnekehoyhteyteen ja tunnetietoisuuteen
 • sisäinen lapsi väylänä tuntevaan ja tarvitsevaan aitoon itseen, alitajuntaan sekä emotionaaliseen paranemiseen
 • sisäinen aikuinen itsen kasvattajana ja emotionaalisen turvan rakentajana
 • yhteyden rakentaminen ja vahvistaminen psykofyysis-emotionaalisin keinoin
 • syvennämme yhteyttä sisäiseen lapseen ja sisäiseen aikuiseen, sekä tutkimme millainen lapsi ja aikuinen sinussa on vaikuttamassa

Työskentely la-su klo 10-17.30 1h ruokatauolla

OSIOIDEN HINTA; 225€/osio. Sis. alv 24%, kahvi ja tee tarjoilun, kirjallisen yhteenvedon osiosta.
EARLY BIRD HINTA PILOTTI OSIOILLE 198€/osio – viimeinen varausajankohta ilmoitettu jokaisen osion kohdalla

Osallistuessasi 4 tai useampaan viikonloppuun hinta -10%/osio, jolloin -10% hyvitetään takautuvasti 4. kerralla. Lasku erääntyy maksettavaksi aina 3 viikkoa ennen koulutus viikonlopun alkua. Mahdollisuus maksaa 2.erässä, jolloin toinen erä maksetaan aloitusta edeltävänä päivänä. Myös erityisjärjestelyt tarvittaessa mahdollisia.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET TÄSTÄ
Saat koulutus infon ja laskun lähempänä osion viimeistä ilmoittautumispäivää.

PERUUTUSEHDOT; 1. eräpäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50% osion hinnasta!
HUOM! Nyt poikkeus olosuhteiden vallitessa käytämme maalaisjärkeä peruutusehtojen suhteen. Tärkeintä on, että kurssilaiset osallistuvat viikonloppuun vain terveinä.

Vaali Yhteyttä

Aito, todellinen Yhteys.
Mikä ihana tunne, kokemus,
täyden läsnäolon tavoittaminen.
Kaikki muu häviää,
muuttuu epäolennaiseksi.

Vahva olemassa olon kokemus,
sulautuneena johonkin laajempaan.

Kosketus pyhään,
joka voi ilmentyä niin montaa kautta,
niin monella tavalla.

Kaikki aistit auki,
mieli syrjässä,
pääasiana pelkkä kokeminen,
hetkessä oleminen,
se mitä on Nyt.

Ei pelkoa, epäilyä,
analyysia, selittämistä.
Ei huolta eilisestä, ei huomisesta.

Kaikki mikä on,
on vain tässä hetkessä.

Oman todellisuuden jakaminen
luonnon, luontokappaleen,
toisen ihmisen kanssa.

Itsen sulautuminen osaksi
luovuuden virtaa,
syvempää tiedostamista.
Jotakin, joka syvällä tavalla
koskettaa Sielua ja Sydäntä,
avaten kosketuksiin oman ytimen kanssa.

Kutsuen olemaan auki,
sille mikä On.
Vain odottaen hetkeä tulla
koetuksi, nähdyksi ja vastaanotetuksi.
Odottaen uskallusta päästää irti
ja antautua – kaikelle sille mikä On.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Elämä on

Vihdoinkin se on poissa
– suorittaminen, kiire,
kyvyttömyys asettua hetkeen.

Vain pysähtyminen olemaan,
vastaanottamaan sisäisiä impulsseja,
jotka kuljettavat hetkestä toiseen
vailla tavoitteellista päämäärää.

Vain halu kokea,
olla olemassa kokemista varten,
elämistä varten.

Luonnollinen sisäinen olotila,
jonka niin helposti kadottaa
arjen lukemattomiin velvollisuuksiin,
siihen harhaan,
että elämä on suorittamista,
tehtäviä toistensa perään.

Kuinka ihanaa on löytää
totaalinen ”hyödyttömyys”
ja antautua nauttimaan kaikesta siitä
mihin sisin johdattaa
ollessaan vapaa häiriötekijöistä, turhasta.

Pieniä yksinkertaisia asioita –
oman aistillisen kehollisuuden täysi kokeminen,
sen vaaliminen.
Ympärillä ja sisällä olevan kauneuden näkeminen,
äärelle pysähtyminen.
Kiireettömät hetket läheisten kanssa.
Ympäröivään luontoon sulautuminen,
vain havainnoimaan,
asettumaan osaksi.
Muistamaan luonnon opastamana
kaiken selkeys ja yksinkertaisuus.
Omien rytmien tavoittaminen
levossa, ravinnossa, liikunnassa,
tila luovuudelle ilmentyä eri tavoin.

Epäolennaisuuksien kaivertama tyhjyys on poissa,
tilalla yltäkylläinen täyttymys
kaikesta koetusta,
vastaanotetusta,
yhteyden tavoittamisesta olennaiseen.

Tämä juurtukoon minuun,
etten enää unohtaisi,
katoaisi kiireeseen
ja suorittamisen loputtomaan kierteeseen,
tehden vähemmän tärkeästä sen olennaisimman.

Tämä kaikki on jatkuvasti olemassa,
kun vain muistaa Valita
– olemisen ja läsnäolon,
sen kaikkein tärkeimmän,
jonka päälle kaikki muu rakentuu.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Rakkaus minussa


Rakkaus minussa haluaa esiin,
löytää kanavia ilmentyä,
väyliä virrata.

Rakkaus minussa haluaa uskaltaa
tulla täysin siksi joka Olen.

Rakkaus minussa haluaa sulkea syleilyynsä
kaiken kertyneen pelon, pettymykset,
haavat ja kyvyttömyyden.

Rakkaus minussa haluaa palauttaa minut
pysyvään yhteyteen alkuperäni kanssa.

Rakkaus minussa haluaa minun muistavan,
että Minä Olen Rakkaus –
ihan joka hetki.
Ja että menetän Rakkauden ainoastaan
kadottamalla yhteyden Itseeni – Sieluuni ja Sydämeeni,
jotka ovat linkkini jatkuvaan Rakkauden virtaan.

Rakkaus minussa toivoo etten koskaan unohtaisi
ettei minun tarvitse kuin antautua yhteydelle,
pysähtyä sen äärelle.
Sieluni ja Sydämeni äärelle.

Silloin Rakkaus ei pääse enää milloinkaan katoamaan,
silloin en enää koe irtoavani Rakkauden piiristä,
joutuvani eksyksiin.

Ja minä haluan muistaa,
koko sydämestäni.
Avata itseni täysin tälle totuudelle,
juurtua siihen – ihan kokonaan ja ehdoitta.

… Sari
www.hoitolakeiju.fi

Matkalla kotiin

Milloin se tapahtui
väärinkäsitys,
irtoaminen ehdottoman rakkauden ja luottamuksen piiristä.
Milloin viattomuuden pääsi rikkomaan
tuomio vääränlaisuudesta, kelpaamattomuudesta.

Milloin alkoi kilpajuoksu
riittämättömyyttä vastaan.
Tarve teoilla hakea hyväksyntää,
suorittamisella kelpaavuutta.
Itseä sopeuttamalla ja sulkemalla
yrittää vaikuttaa toisten kykenemättömyyteen.

Kaiken hintana itsensä kadottaminen,
eksyminen pimeään, häpeään,
eroon omasta ytimestä – sen ehdottomasta rakkaudesta,
viisaudesta ja hyväksynnästä.

Lukemattomia yrityksiä saada
kaipaamansa ja tarvitsemansa ulkopuoleltaan.
Lukemattomia haavoja, pettymyksä,
voimattomuuden hetkiä ja yksinäisyyttä.
Lukemattomia lamaannuksen ja toivottomuuden aikoja.

Mutta kuiske sisimmästä ei koskaan lakannut,
ei vaikka pimeys ajoittain oli nielaista lopullisesti.
Se kuiske jatkoi kutsuaan kääntyä sisäänpäin,
paikkaan, joka ei pidä meteliä itsestään.

Sitkeästi kuiske jatkoi kuiskailujaan
voimistuen, muistuttaen hiljaisella viisaudellaan,
ettei kauan kaivattu tule löytymään ulkopuolelta
– ei maailmasta, eikä toisista ihmisistä,
ei vaikka mikä olisi.

Katse alkoi kääntyä
tavoittaen sisäisen Valon kajoa,
joka näkemisen voimasta
alkoi kasvaa, laajeta ja loistaa
syvältä väärinkäsitysten uumenista
valaisten pala palalta, kerros kerrokselta
pimeäksi muuttunutta takaisin valoksi.

Vapauttaen yhä enemmän varjoista kaikkea
oikeanlaiseksi,
sopivaksi, hyväksytyksi, riittäväksi,
luonnolliseksi, viattomaksi ja rakastetuksi.
Auttaen näkemään pohjattomalla myötätunnolla
kaiken koetun kivun, pelon, tuskan ja avuttomuuden.

Kotimatkan viimeinen vaihe oli alkanut
– takaisin täysin omaksi itseksi,
sisältä kumpuavan rakkauden äärelle parantumaan,
lopullisesti.

Älä luovuta Sinä Matkamies,
vaikka matka kieltämättä on ollut hyvin pitkä.
Anna kaikki tarvittava aika, tila ja
myötätunto tälle viimeiselle vaiheelle,
jotta kaikki tarvittava pääsee tapahtumaan.

Nyt jos koskaan tarkenna katsettasi entisestään,
jotta näkisit uumenissasi pilkottavan Valon
ja se pääsisi katseesi voimasta kasvamaan,
juurtumaan osaksi Sinua ja ihmisyyttäsi.

Sinä Olet matkalla Kotiin –
suorinta tietä, kiertotietä
joka tapauksessa sellaista tietä,
jonka Sinä tarvitset.
Anna vain itsesi muistaa
Valo, joka Olet,
kaiken sen alta mihin katosit.

… Sari
www.hoitolakeiju.fi

Joko uskaltaisit antaa Valosi näkyä


Näyttäytyä ihan kaikkinesi, koko Valosi voimalla.
Joko uskaltaisit luopua viimeisistäkin yrityksistä
sopeutua valtavirtaan, sopia joukkoon, olla erottumatta liikaa.
Joko uskaltaisit näyttää todellisen olemuksesi –
herkkyytesi, kauneutesi, syvyytesi, viisautesi, sisäisen voimasi.

Joko sielusi valo saisi loistaa vapaasti,
ilman pelkoa väärinymmärryksestä, pilkasta tai vähättelystä.
Joko edustamasi todellisuus voisi olla tervetullut,
kaivattukin lahja tähän maailmaan.

Joko kantamallesi tietoisuudelle olisi tila, aika ja paikka,
jossa se pääsisi kasvamaan, kukoistamaan ja loistamaan.
Joko viimeisetkin esteet, suojat ja himmentävät naamiot
voisit siirtää syrjään ja astua esiin,
sellaisena kuin Olet.

Joko maailma olisi muuttumassa sellaiseksi,
ettei enää tarvitsisi suojata itseään tuskalta,
joka syntyy ihmisten itsekeskeisyydestä, ymmärtämättömyydestä,
karkeudesta ja sydämettömän älyllisyyden ihannoimisesta,
sekä tuottavuuteen ja taloudelliseen hyötyyn keskittymisestä.

Joko ihmiskunta vihdoin laskeutuisi järjen kylmistä faktoista
sydämen Viisauteen, joka ei keskity omaan etuun ja kaiken hyödyntämiseen,
vaan ottaa huomioon kokonaisuuden yhteisen hyvän,
sopusointuisen ja kunnioittavan yhteiselon kaikkien eläväisten kesken.
Viisauteen, jonka ilo ja tarkoitus tulee inhimillisyydestä,
maapallon ja toistemme arvostamisesta ja tukemisesta,
osaksi luomakuntaa suostumisesta tasaveroisina ja hyvällä nöyryydellä.

Jokainen meistä, joka uskaltaa
auttaa rakasta maailmaamme olemaan enemmän sydäntietoinen.
Jokainen yksilö, joka uskaltaa siirtää viimeisenkin naamion Valonsa edestä
näyttäen rohkeasti todelliset kasvonsa sellaisina kuin ne paljaana ovat
lisää maailmaamme Valoa ja Sydäntietoisuutta omalta osaltaan.

Siis uskallathan!

… Sari
www.hoitolakeiju.fi

Nyt ovat tietoiset ihmiset avainasemassa tämän muutoksen keskellä

Sinun vakauttavaa ja tasapainottavaa energiaasi tarvitaan nyt, joka olet jo käynyt henkilökohtaisessa elämässäsi läpi samaa muutosprosessia kuin mikä maailmanlaajuisesti on nyt käynnistynyt.

Meitä on paljon, joiden elämän kulissit ovat eri tavoin jo aiemmin kaatuneet paljastaen esiin sen mikä on aitoa ja todellista, auttaen tietoisuuttamme laajenemaan järjestä ja yhteiskunnasta opitusta kohti sydämen ja sielun sisäistä viisautta. Olemme olleet tällä polulla jo pidemmän aikaa, johon koko maailma on nyt astumassa.

Olit ehkä joutunut luopumaan siitä mihin olit uskonut, turvasi sitonut – perheestä, avioliitosta, työkuvioista, terveydestä, jaksamisestasi tms. Pakotettuna katsomaan sisällesi ja ottamaan vastuu itsestäsi, siitä millaiseksi elämäsi oli muotoutunut. Näkemään oman osuutesi tapahtumien kulkuun, jotta tietäisit mikä vaatii muutosta, mikä peiliin katsomista, mikä rajojen laittoa, mikä irtipäästämistä ja anteeksiantoa, mikä uudenlaisia toimintatapoja ja valintoja, uutta näkökulmaa – lisää lempeyttä tai jämäkkyyttä.

Kun yksilö on tullut elämässään tiettyyn pisteeseen, on otettava vastuu, kasvettava todella aikuiseksi – huvitti tai ei, tuntuu siihen olevan valmiutta tai ei. Sama koskee koko ihmiskuntaa – on otettava vastuu, kasvettava aikuiseksi, katsottava silmästä silmään aikaansaannoksiaan ja vain suostuttava muutokseen, vaikka se ensi alkuun saattaa tuntua täysin kohtuuttomalle, ylivoimaiselle ja kaoottiselle, epäreilullekin.

Harva meistä on halukas todelliseen muutokseen vapaaehtoisesti. Ihmismieli pitää niin mielellään kiinni tutusta ja turvallisesta, omasta edusta ja mielihyvästä riippumatta siitä onko se enää hedelmällistä, tarkoituksenmukaista, toimivaa tai jopa jo elämää tuhoavaa. Kunhan oma mukavuusalue säilyy.

Kaikki te, jotka olette omassa elämässänne joutuneet/päässeet kohtaamaan suuren muutoksen pakotetusti tai vapaaehtoisesti, jossa vanha ja toimimaton on ravisteltu  irti pakottaen löytämään jotain ihan uutta, löytämään voiman ja turvan sisimmästänne, irrottautumaan tämän maailman yleisistä käsityksistä ja antautumaan oman sisimmän ohjaukselle, olette avainasemassa tasapainottamassa tätä vastaavaa kollektiivista muutosprosessia, jonka keskellä juuri nyt olemme.

Tämän hetkisen kaaoksen keskelle tarvitaan niiden ihmisten tietoisuutta, jotka oman henkilökohtaisen kokemuksensa kautta jo tietävät, että todellinen rauha, vakaus ja turva löytyvät vain omasta sisimmästä, että on turvallista antaa vastustamatta muutoksen tapahtua, vaikkei vielä yhtään tiedä mihin se konkretian tasolla johtaa. Että turvattomuus vain lisääntyy yrittämällä kontrolloida sellaista, mikä ei ole kontrolloitavissa ja antautuminen väistämättömälle on kaikkein kivuttominta. Ja että tätäkään ei tapahtuisi, ellei se olisi välttämätöntä kokonaisuuden eheytymisen kannalta.

Näiden ihmisten rauha, tyyneys, sisältä kumpuava viisaus ja syvä luottamus ovat nyt tarpeen vakauttamaan ja tasapainottamaan vallitsevia pelko, huoli ja kaaos energioita. He ovat oman elämänsä kulissien kaaduttua oppineet katsomaan pintaa syvemmälle ja juurruttamaan turvansa johonkin pysyvämpään sisällään. Heidät on jo aikoinaan pakotettu luopumaan egon ja mielen skenaarioista ja kääntymään oman sydämensä puoleen ja yhdistymään sen viisauteen ja näkemykseen, rauhaan ja levollisuuteen kaiken ympäriltä hajoavan ja muuttuvan keskellä.

Näitä ihmisiä on jo niin paljon, että vastaava kollektiivinen muutostapahtuma on päässyt käynnistymään ihmiskunnassa.

Sinä, joka tunnistat itsesi tästä – nyt on sinun aikasi astua esiin tasapainottamaan muutospelkoa ja yleistä hätää ja hämmennystä omalla olemuksellasi, tietoisuudellasi ja energiallasi. Olemalla lähtemättä mukaan vallalla olevaan pelkoenergiaan, säilyttäen vakaasti oman näkemyksesi ja sisältäsi kumpuavan tietoisuuden, joka voi poiketa rajustikin yleisestä uutisoinnista ja näkökulmista.

Sinä tiedät oman elämän kokemustesi kautta, että totutusta luopuminen voi olla käsittämättömän tuskallista ja pelottavaa, mutta joskus sen on vaan tapahduttava, jotta asiat pääsevät tervehtymään ja järjestäytymään tarkoituksenmukaisemmiksi. Joskus raja vain tulee vastaan ja ainoa mahdollisuus on enää totaalinen muutos ja siitäkin selviää, loppuen lopuksi voimaantuneena ja vahvistuneena, riisuttuna epäolennaisuuksista.

Anna tämän tietoisuutesi nyt säteillä maailmaan, VALITSE pysyä luottamuksessa pelon sijaan, VALITSE kuunnella sydäntietoisuuttasi itsekeskeisen, pelkoon uskovan egosi sijaan. Ota myös pelkosi, huolesi ja epävarmuutesi vastaan suurella myötätunnolla ja hyväksynnällä. Niitä ei tarvitse eliminoida pois, sillä ne ovat inhimillisen ihmisen tunteita, kun tulevaisuus on epävarma. PÄÄTÄ kuitenkin olla lähtemättä niiden matkaan ja KESKITY palaamaan sisäiseen rauhan tilaasi joka kerran kun ulkomaailman kaaos meinaa viedä mukanaan, anna itsesi uskoa ja luottaa, että tälläkin kertaa tuhottujen kulissien raunioista pääsee syntymään jotain, joka ilman näennäistä tuhoa ei olisi ollut mahdollista.

Omassa keskuksessa, tietoisuudessa ja levollisessa luottamuksessa pysymällä pystymme valtavasti edesauttamaan ja vakauttamaan käynnissä olevaa transformaatioprosessia, joka vie meidät kaikki yhdessä lopulta vanhasta maailmasta uuteen maailmaan. Me, joille tämä kaikki on jo tapahtunut henkilökohtaisissa elämissämme tiedämme mistä on kyse, ja että kaikesta kivusta ja menetyksistä huolimatta se on parasta mitä nyt voi ihmiskunnalle tapahtua.

Ollaan siis rohkeita ja keskitytään siihen, jonka voi tavoittaa, nähdä ja kuulla vain hiljentämällä mielen, irrottautumalla ulkoisesta ja kääntymälle syvälle omaan sisimpään!

…Sari
www.hoitolakeiju.fi