Kurssikalenteri

Kursseja Sinulle, joka haluat voimaantua, syventää ja laajentaa tietoisuuttasi, ottaa vastuuta omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi ja vapauttaa itseäsi entistä enemmän aidoksi itseksesi omannäköiseen elämään.

Maailmankuvani on psyko-fyysis-henkinen eli näen ihmisyyden ja siihen vaikuttavat tekijät aina näiden kolmen ulottuvuuden yhdistelmänä. Henkisen tason huomiotta jättäminen alentaa ihmisen turhaan olosuhteiden ja oireiden uhriksi sekä lääkittäväksi kohteeksi, aktiivisen vaikuttamisen sijaan. Henkiseltä tasolta löytyvät ne voimavarat, näkökulmat , tietoisuus ja tarvittava etäisyys, joilla voit katsoa ja ottaa kantaa kaikkeen siihen mitä ilmenee fyysisellä ja psyykkisellä tasollasi. Kurssieni tarkoitus on aina myös vahvistaa ja syventää tätä näkökulmaa, sekä ohjata työskentelyyn keho-mieli-sielu sektorilla.

 

MASENNUKSEN JA UUPUMUKSEN HENKINEN MERKITYS – ILTA to 19.12. klo 18-20

Masennus ja uupumus ovat aikamme ilmiöitä, jotka kutsuvat meitä kuuntelemaan itseämme ja ottamaan vakavasti sen mitä kuulemme. Sielumme haluaa niiden kautta auttaa meitä lähemmäksi sitä, joka alkuperältämme olemme, tarkistamaan suuntaamme ja näkemään sen mikä esteeksi on muodostunut.  Luonani käy paljon ihmisiä, jotka ovat uupuneita ja/tai masentuneita, enkä ole koskaan tavannut yhtäkään, jolla ei olisi tilaansa aivan selkeät sisäiset ja inhimilliset syyt.

Hoidettaessa näitä tiloja pelkästään lääkitsemällä ja ohittamalla ihmisen henkinen olemassa olo, sekä vakava kutsu pysähtyä itsensä äärelle, monimutkaistamme alkuperäistä ongelmaa ja viemme mahdollisuuden ihmisen omiin vaikutusmahdollisuuksiin. On täysin eri asia kohdata masennus ja uupumus sattumanvaraisina häiriötiloina, kuin tarkoituksenmukaisina oireina, joiden kautta on mahdollista löytää aito itsensä kaiken opitun, kasvatetun, tukahdutetun ja kielletyn alta. Vaikka näiden tilojen yhteydessä on havaittavissa monia fysiologisia muutoksia, ne eivät kuitenkaan ole masennuksen ja uupumuksen syy vaan fyysisen tason seuraus. Toipuaksemme meidän on uskaltauduttava katsomaan juurisyitä. Se vaatii raadollisen avointa tosiasioiden kohtaamista, oman vastuun tunnistamista ja halua kohdata kaikki se mikä saa meidät kadottamaan elämänvoimamme.

Tässä illassa käymme läpi masennuksen ja uupumuksen juurisyitä, niiden henkistä merkitystä ja laajennamme näkökulmaa yleisesti vallitsevasta. Alustus aiheesta, keskustelua ja yhteyden vahvistamista omaan elämänenergiaan meditaation kautta.

Oviraha käteisellä 28€ 

Varaa paikkasi TÄSTÄ 10.12. mennessä. Mukaan mahtuu 12. Peruuttamattomat tai alle 24h sisällä tehdyt peruutukset veloitetaan kokonaan!

VAHVISTA SIELUYHTEYTTÄSI PÄIVÄ la 11.1. klo 10-17

Tämä päivä on tarkoitettu Sinulle, joka yhä vahvemmin ja juurevammin haluat astua Sielusi ohjaamaan elämään – elämään, jossa sallit itsesi olla ainutlaatuinen ja omanlainen Sinä, uskaltaa tehdä hyvinvointiasi tukevia valintoja, näkyä ja kuulua aitona itsenäsi, sekä olla se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.

Teemme tilaa ja avaamme väyliä vahvemmalle Sieluyhteydelle, lisäämme ymmärrystä kehollisuuden merkityksestä tämän yhteyden mahdollistajana, tiedostamme ja vapautamme esteitä yhteyden tieltä, sekä selkeytämme näkymää henkisestä olemuksestamme ja siitä mihin se meitä kutsuu.

Päivän työkaluina tiedostamisharjoitukset, mielikuva- ja luovatyöskentely, meditaatiot, kehollisuus ja hengitys. Lue lisää

HINTA; 86€ sis. alv 24%, tee, kahvi tarjoilun
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 20.12. mennessä TÄSTÄ

ENERGIAPSYKOLOGIAA – CHAKRAT JA ELÄMÄNKAARI kurssi menossa

Energiapsykologia valottaa hyvin syvällä tavalla energiajärjestelmän tasapainon vaikutusta ihmisen psykologiseen ja henkiseen tilaan – tapaan tuntea, ajatella ja asennoitua. Tukokset ja epätasapaino energiasysteemin virtauksissa saavat aikaan negatiivisten tunteiden ja ajattelun korostumista, sekä asennoitumisen keskittymistä mm. hankaluuksiin ja toivottomuuteen. Saatamme törmätä jatkuvasti samanlaisiin haasteisiin ja ongelmiin ihmissuhteissamme ja elämässämme, sekä toistaa haitallisia käyttäytymis- ja asennoitumismalleja tietämättä miksi ja löytämättä keinoja muuttaa niitä.

Soveltuu kaikille, joita kiinnostaa energiapsykologinen näkemys ihmisen elämänkaaresta ja kehityksestä, itsetutkiskelu ja uskonnoista vapaan henkisyyden läsnäolo osana arki ihmisyyttä. Meditaatiot ja käsiteltävät asiat laittavat puhdistavia ja avaavia prosesseja liikkeelle laajentaen ja syventäen tietoisuutta, sekä keho-mieli-sielu yhteyttä jokaisen yksilöllisen tarpeen ja kehityskohdan mukaan.

Kurssi sopii erinomaisesti myös terapia- ja hoitotyötä tekeville syventämään kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä ja syy tasolla vaikuttavista tekijöistä, jotka luovat jokaisen yksilöllisesti kokeman todellisuuden, sekä kehon ja mielen tasolla tapahtuvan oireilun. LUE TARKEMMIN

KOKOONTUMISET 7 x TORSTAI ILTAISIN n. 3 viikon välein
3h/TORSTAI ILTA klo 18-21, HUOM! ensimmäisellä kerralla 4h klo 17-21

24.10. klo 17-21
7.11., 28.11., 12.12., 9.1., 30.1., 13.2. klo 18-21

KURSSIN HINTA; 327€ (n. 46,72/kerta) Mahdollista maksaa 3 erässä eli 109€/erä

Laita ilmoittautuessa lisätietoihin monessa erässä haluat maksaa.
Maksamalla 1. erän vahvistat paikkasi kurssille, eräpvt. 3.10. 1.11. ja 2.1.
Kurssi-infon ja laskun saat viimeistään 1.10.
Mukaan mahtuu 12, kurssi toteutuu jos osallistujia on vähintään 7.

Jos kurssi kiinnostaa, mutta tämä ajankohta ei sopinut, voit jättää yhteystietosi sari@hoitolakeiju.fi

Seuraava kurssi järjestetään keväällä 2020!

ERITYISHERKKIEN VOIMAANTUMISRYHMÄ 4 x Seuraava kerta keväällä 2020

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tasapainottaa itseään, voimaantua ja vahvistua omassa arjessaan ja herkkyydessään, sekä kokea ominaisuuden mahdollisuutena haitan ja huonouden sijaan – koet sitten itsesi erityisherkäksi tai herkäksi.

Työskentelemme yksin ja yhdessä keskustellen, kehollisuutta, hengitystä ja mielikuvia apuna käyttäen, meditaatiolla sisäistä voimaa ja itseoivallusta vahvistaen, sekä toisten samanlailla kokevien vertaistuesta ammentaen ihanan harmonisessa ympäristössä, jossa otettu huomioon herkkien aistiherkkyys. Saat myös pohdintatehtäviä kotiin.

Eri teemojen lisäksi käytämme joka kerralla aikaa kehon rauhoittumisjärjestelmän aktivoimiseen ja vahvistamiseen, sekä puramme jännittyneisyyttä ja ylivirittyneisyyttä kehosta ja mielestä. Saat paljon konkreettisia keinoja mm. psykofyysisestä hengitysterapiasta ylivirittyneisyys taipumuksen kanssa elämiseen. Lue tarkemmin
Kokoontumiset to iltaisin klo 18-21

VIHA VOIMAVARANA WORKSHOP Seuraava kerta avoin

Viha on yksi väärinymmärretyimmistä tunteista. Meidät on usein kasvatettu tukahduttamaan vihan tunteet, pitämään ne piilossa, ehkä kieltämään kokonaan. Joskus viha voi olla niin piilossa itseltämme, ettemme tunnista sitä lainkaan tai osaa ilmaista sitä suoraan, vaan vain passiivisuuden, voimattomuuden, vastustamisen tai piilonegatiivisuuden kautta. Vihaan liittyy paljon negatiivisia uskomuksia ja mielleyhtymiä, vaikka se on tärkeä suojaava ja eteenpäin vievä tunne tasaveroisena muiden tunteiden joukossa.

Alas painettuna ja tukahdutettuna viha saa aikaan monenlaista harmia kehossa ja mielessä – mm. jännityksiä, voimattomuutta, uupumusta, kiputiloja, arvottomuutta, häpeää, masennusta ja toimintakyvyttömyyttä. Viha on niin voimakas tunne, että sen tukahduttamiseen kuluu valtavasti voimavaroja.

Vihan ollessa kokonaan tai osittain kiellettyä on vaikeaa laittaa rajoja oman itsen ja hyvinvointinsa tueksi, päästää irti menneisyyden kipeistä kokemuksista, puolustaa itseään ja arvojaan, kokea riittävästi vaikutusmahdollisuuksia oman elämän suhteen ja tavoittaa muutoksiin tarvittavaa sisäistä voimaa. Vihan tunnistaminen ja sen kanssa sinuiksi tuleminen auttaa myös pääsemään käsiksi syvemmällä oleviin kipeämpiin tunteisiin ja täyttymättömiin tarpeisiin.

Tässä workshopissa lähdemme tutkimaan vihan olemusta, omaa suhdettamme vihaan ja avaamaan väyliä vihan vapauttamiseen hengityksen, kehollisuuden ja mielikuvien avulla. Oikaisemme vihaan liittyviä väärinkäsityksiä, herättelemme tukahdutettuun vihaan sitoutunutta elinvoimaa ja tunnustelemme vihan voimauttavaa vaikutusta.

Sopii kaikille, jotka haluavat tutustua syvemmin omaan vihaansa, vapauttaa vihan ilmaisuun liittyviä pelkoja ja esteitä, löytää koko viha käsitykseen uusia näkökulmia ja tavoittaa vahvemmin omaa voimaansa.

AVAIMET LUONNOLLISEEN HENGITYKSEEN WORKSHOP  Seuraava kerta avoin

Haluatko löytää takaisin luonnollisen ja virtaavan hengityksesi äärelle? Mikä sitä estää, mikä mahdollistaa? Miten ajatukseni, tunteeni ja asenteeni vaikuttavat hengitykseeni? Mitä hengitykseni kertoo minusta?

Tutkimme hengitystämme sekä siihen vaikuttavia tekijöitä yksin ja yhdessä ohjatusti kehollisten harjoitusten kautta ja tulemme tietoiseksi tavastamme hengittää.

VAHVISTA TUNNEKEHOYHTEYTTÄSI WORKSHOP Seuraava kerta avoin

Väylä omiin tunteisiin ja tarpeisiin aukeaa tunnekehoyhteyden kautta. Se on havainnoivaa, kokemuksellista ja elävää yhteyttä omaan tuntevaan kehoon ja itseen. Sen tiedostamista mitä itsessä tapahtuu tuntemisen ja kokemisen tasolla, ei pelkästään tiedollisesti ajatuksissa. Omat tunteet ja tarpeet tarjoavat informaatiota siitä, mikä on juuri minulle tärkeää, arvokasta, sopivaa, mielekästä, rajat ylittävää, kunnioittavaa, motivoivaa jne. Tämän informaation avulla voimme lähteä kulkemaan kohti niitä asioita, jotka tuovat elämäämme iloa, tyytyväisyyttä ja tasapainoa. Tuntemisen pikkuhiljaa selkiytyessä ja integroituessa normaaliksi ihmisyyteen kuuluvaksi asiaksi, voimme ottaa rauhassa, pidättelemättä vastaan kaiken sen mitä meissä eri tilanteissa herää ja katsoa myös menneisyyttä ilman pelkoa esiin tulevista asioista, antaen sieltä kumpuavien tunteiden vihdoin vapautua.

Päivitymme pala palalta tähän hetkeen elämään omaa elämäämme ilman turhia tunnetaakkoja, -lukkoja ja voimavaroja kuluttavaa tukahduttamista. Silloin myös ilon, mielihyvän, onnellisuuden, rakkauden ja muut positiivisiksi kokemamme tunteet tulevat saatavillemme helpommin, ihan vain arki elämästä ja olemassa olon ihmeestä. Emme enää tarvitse vahvoja ärsykkeitä tunteaksemme edes jotakin.

Tämä workshop on tarkoitettu Sinulle, joka haluat työstää ja vahvistaa itsessäsi näitä asioita keho-mieli-sielu työskentelyn kautta ja lähteä avaamaan sekä vahvistamaan syvempää yhteyttä aitoon, tuntevaan itseesi turvan, hyväksynnän ja lempeän vastuullisuuden ilmapiirissä. Elävä yhteys tuntevaan itseemme on avain vapaaseen, omannäköiseen ja läsnäolevaan elämään tuntevana ja tarvitsevana inhimillisenä ihmisenä. Työskentelemme oman itsemme kanssa ja käytämme asian työstämiseen kehollisuutta, mielikuvia, hengitystä ja meditaatiota.

SISÄINEN LAPSI MINUSSA – PÄIVÄ Seuraava kerta avoin

Tietoinen suhde Sisäiseen lapseen on väylä todellisiin tunteisiimme ja tarpeisiimme, sekä voimavaroihin, joiden avulla kohtaamme kaiken eteen tulevan ja elämme itsemme näköistä elämää.

Tietoisen yhteyden vahvistaminen Sisäiseen Lapseen ja Aikuiseen on ajankohtaista viimeistään silloin, kun koet vaikeutta päästä yhteyteen tunnetasosi ja tunnelukkojesi kanssa, kun on tullut aika lähteä vastuullisesti kohtaamaan ja vapauttamaan elämän varrella kertynyttä emotionaalista tuskaa, hyvinvointia vahingoittavia uskomuksia ja tapoja. Voimme olla hyvinkin tietoisia itsestämme ja elämäntarinastamme, silti jumittaen menneisyydessä, voimattomuudessa, epäoikeudenmukaisuudessa tai tunnekivussa ja tästä kivusta nousevissa reagointimalleissa ja kehon oireiluissa.

Lähdemme tutkimaan ja vahvistamaan suhdettamme Sisäiseen Lapseemme – millainen Lapsi meissä on vaikuttamassa tänä päivänä, mitä hänelle oikeasti kuuluu juuri nyt, miten tavoittaa hänet selkeämmin ja vahvistaa yhteyttä, mitä Sisäinen Lapseni haluaa antaa minulle tiedokseni tähän elämän vaiheeseen. Tutkimme myös millaisen Sisäisen Aikuisen kautta Lapsen kohtaamme.

HENGITYSKOULU Seuraava kerta avoin

Oireilemme hengityksemme kautta monenlaisia asioita – stressiä, pelkoja, riittämättömyyttä, jännityksiä, sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia, tilattomuutta, rajattomuutta, ylipäänsä jo lapsuudessa omaksuttuja tapoja olla olemassa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Hengitys on myös väline, jolla voimme auttaa itseämme monin tavoin, ja on mukanamme 24/7 koko elämämme ajan.

Tässä 8 kerran viikottain kokoontuvassa intensiivijaksossa tutustumme kokemuksellisesti turvallisessa ja intiimissä 8 henkilön pienryhmässä yksin ja yhdessä omaan hengitykseemme ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Aloitus ja lopetus koko pv lauantait klo 10-17, välissä 6 x torstai-ilta klo 18-20.30
Koska ryhmä on kokemuksellinen ja ryhmän kokonaisuuden säilyminen tärkeä osa ryhmädynamiikkaa, osallistuminen kaikkiin 8 kertaan on tärkeää.

Sisältönä ja teemoina ovat mm.

 • hengitykseen vaikuttavien sisäisten tekijöiden havainnointi ja ymmärtäminen
 • sisäisen turvan kasvattaminen
 • hellittäminen
 • oman kehon ja mielen tapahtumien aistiminen ja tiedostaminen hyväksyvän olemisen tilasta käsin
 • oman kokemuksen ihmettely ja kuulostelu
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • kannateltavana olon merkitys
 • sisäisen rauhoittelijan löytäminen ja vahvistaminen
 • oman hengitysrytmin tunnistaminen ja arvostaminen
 • omien rajojen tunnistaminen ja vahvistaminen
 • oman tilan kokeminen ja laajentaminen
 • itsesäätely kyvyn parantaminen hengityksen kautta
 • keho- ja tunneyhteyden vahvistaminen, minuuden selkeyttäminen

Avaamme psykofyysisen hengitysterapian kautta uusia näkökulmia omaan tekemiseen, vuorovaikutukseen ja olemiseen.

Sopii kaikille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan, syventää yhteyttä itseensä – omiin tunteisiinsa ja kehoonsa, löytää uusia vaikutusmahdollisuuksia kokonaisvaltaisen tasapainon ja hyvinvoinnin tueksi, sekä lisätä sisäisen turvallisuuden kokemusta saman henkisessä ryhmässä.

LISÄTIEDOT RYHMISTÄ;

www.hoitolakeiju.fi,  sari@hoitolakeiju.fi, 040 575 7733 Sari

ILMOITTAUTUMISET KURSSEILLE; TÄSTÄ

Voit myös tilata näitä kursseja yhteisöille ja omille kohderyhmillesi! 

Paikka; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää ellei muuta mainita

Vetäjä; Sari Saario – henkinen parantaja, tunnekehoterapeutti, logoterapiaohjaaja, psykofyysinen hengitysterapiaohjaaja, vyöhyketerapeutti, kehoterapeuttinen hieroja, NLP-practitioner, erityisherkkyyden asiantuntija

Muutokset mahdollisia!

Hinnat sisältävät alv 24% ja Keijussa pidettävissä ryhmissä luomu teetarjoilun

PERUUTUSEHDOT KURSSEILLE; Maksun eräpäivän jälkeisistä peruutuksista veloitetaan 50% kurssin hinnasta, ellei toisin mainita. Myöhemmät peruutukset veloituksetta vain lääkärintodistuksella.

 

OLE SE MUUTOS, JONKA HALUAT MAAILMASSA NÄHDÄ!