Psykofyysinen Hengitysterapia

Hengitysterapia on oman hengityksen havainnointiin perustuvaa terapiaa. Tietoiseksi tulemista siitä mitä omalle itselle oikeasti kuuluu ja mitä hengityksessä tapahtuu erilaisten tunteiden, ajatusten ja asenteiden kanssa. Usein se mikä meissä on kiellettyä, mitä emme mielestämme saisi tai uskalla tuntea, olla tai kokea saa aikaan epätasapainoista hengitystä, lihasjännityksiä ja mielensisäisiä jännityksiä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan kehon ja mielen yhteyttä sekä löytää keinoja ja voimavaroja itse vaikuttaa siihen mitä kehossamme ja mielessämme tapahtuu.

Hengitysterapiassa

 • käytetään kehollisia menetelmiä, joilla autetaan hengitystä
 • opetellaan hellittämistä, läsnäoloa itselle ja sisäiselle todellisuudelle sekä itsen rauhoittamista mielikuvien ja sanojen avulla
 • opetellaan tunnistamaan ajatusten, tunteiden ja asenteiden vaikutusta omaan hengitykseen ja kehon tuntemuksiin
 • tullaan tietoiseksi hengityksestä sisäisenä rauhoittelijana, oman itsen kannattelijana
 • tutkitaan omaa tila kokemusta ja selkiytetään omia rajoja

girl-breathing[1]Hengitys on suora väylä alitajuntaamme, siihen mikä on tiedostamatonta ja silti vaikuttaa joka hetki olennaisesti kaikkeen itsessämme – kykyymme tuntea, olla, tarvita ja ilmaista itseämme vapaasti, rauhoittua, luottaa, hyväksyä ja hellittää. Kehomuistiimme on tallentuneena paljon sellaista, mitä tietoinen mielemme ei kykene muistamaan ja hengityksessä näkyvät muutokset auttavat meitä tavoittamaan näitä muistoja. Hengityksessä näkyy jo varhaislapsuudesta omaksumamme tapa olla olemassa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Eri harjoitusten ja tietoisen kuuntelun, yhdessä ihmettelyn avulla on mahdollista löytää  uusia tapoja hengittää, olla olemassa, löytää oma ainutlaatuinen hengitysrytmi sekä tavoittaa hengityksen kautta keinoja itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tueksi.

Hengitysterapia sopii kaikille, jotka haluavat lisätä tietoisuuttaan itsestään, kehon ja mielen yhteydestä, tutkailla omaa olemistaan – sen esteitä ja mahdollisuuksia, tiedostamattomiksi automatioksi muodostuneita toiminta tapojaan, sekä löytää uusia vaikutusmahdollisuuksia oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Erityisesti hengityksellään oireileville mm.

 • jännittyneille
 • stressaantuneille
 • uupuneille
 • unihäiriöisille
 • ahdistuneille (esim. paniikkihäiriö)
 • masentuneille
 • pelkojen ja kipujen kanssa kamppaileville
 • haastavissa elämäntilanteissa oleville

Toteutan Hengitysterapiaa Intuitiivisen energiahoidon ja Tunnekehohoidon yhteydessä ja ryhmissä, sekä tarjoan Hengitys psykofyysis-henkisenä työvälineenä koulutusta.

Ryhmässä tapahtuvan työskentelyn erityisanti on se, että epätasapainoinen hengitys tulee yleensä voimakkaimmin esiin vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa, jolloin ryhmä/koulutus tarjoaa ohjatusti turvallisen tilaisuuden päästä mielenkiinnolla ihmettelemään ja havainnoimaan, mitä omassa itsessä ja hengityksessä tapahtuu, sekä kokeilemaan ja löytämään uusia tapoja olla ja hengittää vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Hengitys psykofyysis-henkisenä työvälineenä koulutus seuraavan  kerran 14.-15.5.2022 LUE TARKEMMIN

Tässä koulutuksessa tutkimme kokemuksellisesti hengityksen psykologisia ja henkisiä merkityksiä, vaikutuksia ja yhteyksiä, jotka ihmisyydessämme ovat läsnä, sekä tietoisesti kehollistamme syntyvää ymmärrystä itseemme. Laajennamme oppimis ja – mieltämistapaamme mielen tavasta käsitellä ja ymmärtää asioita syvemmille, sydäntietoisille tasoille. Syvällisen hengitystietoisuuden kasvaessa tavoitamme mahdollisuuksia ja  tilaa löytää orgaanisesti luonnollisen hengityksen äärelle, joka voi parhaimmillaan vain tapahtua. Sopii ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi ja/tai henkilökohtaista itsetuntemusmatkaa tukemaan.

Oman ainutlaatuisen leiman koulutukseen tuo sydäntietoisuuden ja tunnetyöskentelyn tietoinen yhdistäminen psykofyysisiin menetelmiin, joka on peruslähtökohta ihmisen inhimilliseen kohtaamiseen ja ymmärtämiseen mielentasolta tapahtuvan älyllisen kohtaamisen sijaan. Minulla on kouluttajana opintojen lisäksi laaja kokemuksellinen tietopohja perustuen 30 vuoden henkilökohtaiseen psykofyysis-henkiseen ja kehoterapeuttiseen työskentely prosessiin eri menetelmin ja käytännönkokemus vuosien asiakastyöstä erilaisten hengitys-, itsetuntemus-,voimaantumis- ja tiedostamistaitoryhmien vetäjänä, psykofyysisenä hengitysterapia- ja hengityskouluohjaajana, tunnekehoterapeuttina, henkisenä kätilönä ja -parantajana, vyöhyketerapeuttina, sekä kehoterapeuttisena hierojana.

Hyvä artikkeli Hengitysterapiasta,

Olen käynyt Psykofyysisen Hengitysohjaaja koulutuksen – Hengitys vuorovaikutuksen ja itsesäätelyn tukena. Ohjaajina Minna Martin ja Rauni Nissinen

 

breathholya1[1]Hengitykseni

Väylä alitajuntaani, sisäiseen todellisuuteeni
siihen kuka oikeasti olen.
Näyttämässä mitä oikeasti tunnen,
mitä oikeasti koen,
mitä on vielä Todellisen Itseni edessä, päällä
estämässä ja tukahduttamassa.

Lahjomaton ilmentymä siitä
mitä minussa on meneillään, totta,
vaikka kuinka taitavasti osaisin vaihtaa rooliasuja,
piiloutua naamioiden taa,
olla ammatillinen, hallittu ja kaikkivoipa.

Yhteys Sieluuni
sen rauhaan ja viisauteen minussa,
josta voin ammentaa,
jossa voin levätä, voimaantua.

Kertoen tarinaansa kuljetusta matkasta
haavoista ja turvasta, kivusta ja rakkaudesta
aikojen alusta lähtien.
Kantaen itsessään kaikkea päälle liimattua –
väärinkäsityksiä, leimoja, ehdollistumia, uskomuksia.
Myös voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
Tarjoten käyttööni tahtoni,
oman Voimani ja valinnan vapauden.

Varmistaen inhimillisyyttäni, aitouttani, ainutlaatuisuuttani.
Tuoden hankaluutena esiin sen mikä on aika kohdata,
hyväksyä, purkaa, päästää irti, eheyttää.
Näyttäen tietä vapauteen,
omana itsenä ehdoitta olemiseen.

Minulla on halu kuunnella, ottaa vastaan
hengitykseni kuiskauksia, sen paljasta viisautta.
Halu ylittää mukavuusrajojani,
totuttua, jo tavaksi muodostunutta.
Halu kasvaa yli rakentuneiden rajojeni,
rajoitteideni, pienuuteni.
Halu löytää jotain
mitä en ole ehkä vielä koskaan ennen tavoittanut.

Hengitykseni – Kiitos,
että sain sinusta tietoisuudelleni
jälleen yhden työkalun
kartan ja kompassin
matkalleni takaisin kotiin,
takaisin aidoksi, tuntevaksi, inhimilliseksi ihmiseksi,
joka Minä Olen – kaikesta huolimatta,
ja juuri sen takia!

©Hengitysterapia koulutuksen lopputyöstä Sari Saario 4.2016