Tunnekehohoito

Tunnekehohoidossa autan Sinua rakentamaan ja vahvistamaan tunnekeho yhteyttäsi, sekä tunnistamaan, kohtaamaan ja vapauttamaan kehoon ja energiajärjestelmään tukkeutunutta tunne-energiaa eli tunteita. Tunnekehoyhteyden vahvistuessa opit tiedostamaan, tuntemaan ja havainnoimaan tunteidesi ja kehosi yhteyttä, jolloin Sinun on helpompi sallia itsesi kokea kaikenlaisia tunteita pidättelemättä ja tukahduttamatta. Saat vapautettua itsesi kautta sukupolviesi ketjussa kulkevia haitallisia tunne- ja toimintamalleja, sekä uskomuksia, katkaisten niiden siirtymisen enää eteenpäin tuleviin sukupolviin. Teen hoidon energiaparantamista käyttäen, joten jos et ole varma varaatko tämän hoidon vai Intuitiivisen Energiahoidon, voit luottaa, että hoito ohjautuu joka tapauksessa juuri Sinulle sopivalla tavalla sielusi ohjauksessa ja voit siksi valita kumman tahansa.

Hoito sopii Sinulle, joka haluat;

  • hoitaa kehosi ja mielesi jännityksiä, kipuja ja oirehdintaa syy tasolla ottaen niistä vastuun parhaasi mukaan
  • löytää takaisin tuntemisen maailmaan ja kehosi yhteyteen
  • kohdata, purkaa ja vapauttaa tunnekehosi sisältöä, ns. tunnemuistia eli niitä tunnekokemuksia ja -lukkoja, joita ei ole ollut mahdollisuutta tai kykyä kohdata ja käsitellä silloin kun ne ovat syntyneet
  • lähteä matkalle vapautumaan epämääräisistä peloista ja ahdistuksista, surusta tai masennuksesta
  • katkaista sukupolvien ketjuissa siirtyviä haitallisia tunne- ja toimintamalleja
  • löytää aito tunteva itsesi ja yhteytesi sisäiseen lapseesi
  • päästä todella eteenpäin tilasta, jossa elämäsi tarina on kerrottu jo moneen kertaan, osaat sen ulkoa ja ymmärrät sitä kaikilta kanteilta järjelläsi, mutta silti jumitat enemmän tai vähemmän samoissa haasteissa ja ongelmissa

Tunnepatoutumat syntyvät, kun estämme tunteita tuntumasta ja virtaamasta vapaasti. Opimme jo varhaislapsuudessa olemaan ilmaisematta ja tuntematta sellaisia tunteita ja tarpeita, joita vanhemmilla tai muilla lähi ihmisillä ei ole ollut tilaa tai kykyä vastaanottaa, tai tarjota riittävää turvallista tukea tunteiden sietämiseen ja kanssasäätelyyn .

Alamme tietoisesti tai tiedostamatta eri kontrollointi tavoilla eliminoimaan ”kiellettyjä” tai sietämättömiä tunteita – nielemällä, hengitystä pidättelemällä tai ylihengittämällä, jännittämällä kehoa tai mielen tasolla mm. asettamalla itsellemme kohtuuttomia vaatimuksia, suorittamalla tai pitämällä itsemme kiireisinä. Tavat tallentuvat alitajuntaamme selviytymiskeinoina ja jatkamme niiden toistamista aikuisuudessa niin kauan kunnes alamme tulla asiasta tietoiseksi ja alamme haluta nähdä mistä todellisuudessa on kyse, sekä löytää tuettuna riittävästi sisäistä turvaa kohdata kipeitä tunteitamme ja toimintamallejamme, sekä kykyjemme mukaan alkaa muuttaa niitä.

Tukahduttamisen hintana on aidon tunneyhteyden eriasteinen katkeaminen itseen, omaan tunnekehoon. Käytännössä aito tunneyhteys tarkoittaa sisäistä kokemusta luvasta ja oikeudesta saada tuntea, tarvita ja kokea omalla tavalla ilman turhaa syyllisyyttä ja häpeää. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien tunteiden ja tarpeiden kanssa SAA OLLA sellaisena kuin on. Tunteiden johdosta ei tarvitse enää pelkästään reagoida, vaan voi tietoisesti valita mitä tehdä niistä huolimatta ja niiden takia.

Tunnekehoyhteyden katkeaminen näkyy mm. kyvyttömyytenä tunnistaa ja tuntea omia tunteita ja tarpeita, kyvyttömyytenä olla ilman jatkuvaa tekemistä ja menemistä, päähän ja ajatteluun juuttumisena ja pakenemisena, epätasapainoisena hengityksenä, jännittyneisyytenä sekä omasta kehosta ja sen aistimisesta vieraantumisena.

Tunnekehossamme sijaitsee tunnemuisti, johon on varastoitunut kaikki käsittelemättömät ja sulamattomat tunteet koko elämän varrelta. Keho oireilee tätä tunnemuistin sisältöä yhä uudelleen tuodakseen kätkettyjä tunteita näkyville, huomioiduksi ja vastaanotetuksi, jotta sisältö voitaisiin vapauttaa.

Tunnejumit ja -lukot ovat siis energiatukoksia, kehoon tallentuneita

Kuva Aalto-yliopiston tutkimuksesta kuinka tunteet koetaan kehossa

tunnekokemuksia, jotka ovat jääneet kiinni energiajärjestelmään. Tunnemme ne fyysisen kehon kautta kipuina, jännityksinä tai moninaisina epätasapainotiloina, mm. aineenvaihdunnan tukkeutumisena. Tai mielen tasolla pelkoina, uhri ajatuksina, mielensisäisinä jännityksinä, vaatimuksina ja voimattomuutena toimia itseämme tukien ja terveitä rajoja laittaen. Myös tunnekehon sisällön laatu vaikuttaa olennaisesti elämänvoiman virtaukseen meissä – elävä ja vahva tunne-energia ravitsee elämänvoimaamme ja vahvat negatiiviset tunnetilat heikentävät, alentaen immuunipuolustusta.

Erityislahjani hoitajana on aistia ja vapauttaa hoidettavan tunnekehoa ja sen sisältämää tunnemuistia energiajärjestelmän kautta. Erityisherkän kehoni avulla saan hyvinkin tarkkaa informaatiota tunnekehon sisällöstä ja siitä, missä tukokset fyysisesti sijaitsevat.

Käytän hoidossa energiatason vapauttamisen lisäksi psykofyysistä hengitysterapiaa, logoterapiaa, mielikuva työskentelyä ja erilaisia tiedostamismenetelmiä.

Jokainen hoitokerta aloitetaan lyhyellä keskustelulla, jossa kartoitetaan tilannetta asiakkaan kokemuksesta käsin. Sitten hoidettava ohjataan läsnäoloon oman itsen kanssa aistimaan, kokemaan ja tuntemaan sisäistä todellisuuttaan ja tunnekehoaan, sekä olemaan tietoisena osallistujana hoitotapahtumassa.

Jos tunnekehoyhteys on katkennut tai heikko, ensimmäiset hoitokerrat menevät yleensä yhteyden uudelleen rakentamiseen.

 

Hinta

Yksittäinen hoito 90 – 105 min. 120€
Hoitojaksot 3 kertaa tai enemmän á 109€ max. 6 viikon välein otettuna

TARVITTAESSA HOITOJEN TUKENA TUNNE ELÄMÄÄ TASAPAINOTTAVA KUKKATERAPIA KUURI KOTIIN 38€