Intuitiivinen Energiahoito

Mihin auttaa?

 • purkaa ja vapauttaa tunnelukkoja, pelkoja, uskomuksia, ehdollistumia ja vanhoja rajoittavia energiarakenteita, jotka ovat muodostuneet elämämme kuluessa suojaamaan, puolustamaan ja varmistamaan sisäistä turvaa tai jotka kulkevat sukupolvien ketjuissa sukupolvesta toiseen estäen meitä tavoittamasta todellista kapasiteettiamme ja identiteettiämme, löytämästä elämän iloa
 • vapauttaa kehosta ja mielestä onnettomuuksien ja tapaturmien aiheuttamia traumoja ja kiputiloja, myös kauan sitten tapahtuneita
 • tukee toipumista ja paranemista leikkausten ja sairauksien yhteydessä
 • tasapainottaa ja lisää voimavaroja vaikeissa elämäntilanteissa tuoden näkyville tapahtumien ja olosuhteiden syvempiä merkityksiä ja tarkoituksia, jolloin on helpompi tavoittaa uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia – kaikesta huolimatta
 • kehollisiin oireisiin ja kiputiloihin
 • kehon ja mielen jännityksiin ja epätasapainotiloihin – mm. paniikkihäiriö, ahdistuneisuus, masennus, uupumus, univaikeudet, stressi oireet, voimattomuus, pelkotilat
 • omaan sisimpään tutustumiseen, oman varjon kohtaamiseen
 • avaa voimavaroja ja uusia näkökulmia
 • antaa selkeyttä ja tukea haastavissa elämänvaiheissa
 • tasapainottaa, avaa ja puhdistaa kokonaisenergiajärjestelmää, johon kuuluvat fyysinen keho, tunnekeho, mentaalikeho ja henkinen keho
 • tukee transformaatio prosessia sekä vapauttaa siitä johtuvia fyysisiä oireita
 • avaa ja vahvistaa sydänyhteyttä, joka on väylä mielestä sielutietoisuuteen

äiti12_edited-1Energiahoitoja on hyvin erilaisia. Minun tekemäni Intuitiivinen Energiahoito puhdistaa ja vahvistaa koko ihmisen energiajärjestelmää ja vapauttaa vahvasti energiarakenteisiin tallentuneita elämänvoiman virtauksen esteiksi muodostuneita suoja- ja puolustautumismekanismeja, traumarakenteita ja panssareita, jotka voivat sijaita tunnetasolla, mielessä tai kehon tasolla. Tällöin saadaan aikaan pysyviä ja syviä muutoksia ihmisen kasvun kohdasta riippuen, eikä kyse ole vain tilapäisestä tasapainottumisesta. Nämä rakenteet sitovat meitä vahvasti mieleen ja estävät tavoittamasta suoraa sydänyhteyttä, joka on väylä sielutietoisuuteen – mielen takana olevaan intuitiiviseen viisauteen, joka yhdistää meidät henkiseen tasoon. Hoito tapahtuu aina intuitiivisesti eli en hoida millään kaavalla tai menetelmällä, vaan puhtaasti läsnäolossa kuunnellen sitä, mitä hoitotilanteessa nousee esiin ja toimin hoidolle kanavana asiakkaan sielun ja Valon ohjauksessa.

Tekemälläni Intuitiivisella Energiahoidolla voidaan vapauttaa kaikenlaisia kipu ja jännitystiloja kehosta ja mielestä, myös tapaturmien ja onnettomuuksien jälkeisiä traumoja, jotka voivat kehossa ilmetä mm. pitkittyneinä kiputiloina loukkaantumisista tai tärähdyksistä johtuen sekä mielen tasolla turvattomuutena, pelkoina ja jännityksinä. Kun raskas, tukkeutunut energia, joka koostuu huolista, stressistä ja vanhoista tunnepatoutumista alkaa irrota kehon ja mielen alueelta olo kevenee, helpottuu ja selkeytyy.
Myös sairastumiseen johtaneita syvempiä syitä – tukoksia tunteissa ja mentaalipuolella, ehdollistumia ja sukupolvissa kulkevia energiamalleja voidaan purkaa ja puhdistaa energiarakenteista, jolloin fyysisen kehon toipuminen helpottuu ja nopeutuu. Lisäksi energiahoito edistää selkeästi toipumista leikkausten jälkeen.

Jokaista tilannetta voidaan tarkastella tarkoituksen näkökulmasta – mitä tämä ihmissuhde tai tilanne yrittää kertoa minulle, mitkä ovat minun vaikutusmahdollisuuteni, ovatko nämä tunteet joita koen tuttuja jo lapsuudestani tai muista elämän vaiheistani, mihin ne minua haastavat, voinko toimia toisin niistä huolimatta.

Elämä tuo eteemme erilaisia tilanteita ja haasteita, jotta voisimme niiden kautta nähdä vahvistusta kaipaavat kohtamme, haavamme ja parantaa ne. Kuitenkin ollessamme keskellä haastavia elämäntilanteita, olemme usein sokeita kipukohdille, kierrämme kehää totutuissa toimintamalleissa emmekä näe ulospääsyä, ratkaisua. Tunnetilamme saattavat olla niin voimakkaita, että meidän on vaikea nähdä ilman henkilökohtaisuutta.

Energiahoidon kautta on mahdollista saada sanoitusta ja laajempaa näkemystä mistä kohtaamissamme ongelmissa on syvimmiltään kyse. Kun tukahdutetuista tunteista, traumaattisista muistoista ja kokemuksista tukkeutuneita energioita puhdistetaan energiajärjestelmästämme, se vaikuttaa selkeyttävästi tapaamme ajatella, tuntea ja asennoitua, meidän on helpompi irrottautua mielestä ja kuulla sielusta tulevaa sisäistä ohjaustamme. Kehossa tapahtuva oireilu väsymyksestä ja kivuista sairauksiin saa alkunsa myös energiatasolta, jolloin energiatason hoitaminen selkeyttää ja helpottaa fyysistäkin oloa.

Ei ole väliä kuinka kauan olemme ongelmien kanssa kamppailleet, aina on mahdollisuus muutokseen, tehdä toisenlaisia valintoja ja päästää irti vanhasta, katsoa rohkeasti kaikkea sitä mikä on totta nyt ja puhdistaa pois se mikä pitää meidät jumittuneena. Meissä jokaisessa on valtavat voimavarat ja edellytykset paranemiseen, kun niitä voimavaroja vahvistetaan ja autetaan.

Parhaimmillaan hoito on avoin vuorovaikutus tapahtuma, jossa hoidettava tuo oman tarinansa ja avuntarpeensa hoitajalle. Keskustelun ja rentoutuksen kautta hoidettava johdatetaan käsillä olevaan hetkeen, läsnäoloon ottamaan vastaan hoitoa sekä tuntemaan ja kokemaan, osallistumaan kaikkeen hoidossa tapahtuvaan. Hoitajana tunnen puhdistettavat tukoskohdat erilaisina tuntemuksina käsissäni ja kehossani, sekä kauttani kanavoituu hoidettavalle tarvittavaa tietoa sekä mahdollisia työkaluja ongelman ratkaisuun. Jokainen hoitokerta on yksilöllinen kokonaisuus ja tapahtuu aina sen mukaan mitä hoidettava tarvitsee ja on valmis vastaanottamaan. Joskus se voi tarkoittaa syvää rentoutuneisuuden tilaa tai nukahtamista, jolloin energiajärjestelmää tasapainotetaan, toisinaan vahvaa tunteiden purkautumista, kehollisten kipujen vapautumista ja syvien oivallusten aukeamista, tiedostamista. Suurimman hyödyn saavuttamiseksi on tärkeää, että hoidossa mahdollisesti käytävä keskustelu liittyy olennaisesti hoitotapahtumaan.

Olet lämpimästi tervetullut Intuitiiviseen Energiahoitoon – puhdistumaan, vapautumaan, kohtaamaan Itseäsi, kasvamaan ja laajenemaan siksi Ihmiseksi, joka Sinä Olet kaikista väärinkäsityksistä ja elämän kolhuista huolimatta.

Tarpeen mukaan käytän myös kehoterapiaa, hierontaa, kukkaterapiaa, hengitysterapiaa ja logoterapiaa sekä mielikuvatyöskentelyä hoidon tukena.

Hinta;

Yksittäinen hoito 90 – 105 min. 120€
Hoitojaksot 3 kertaa tai enemmän á 109€ max. 6 viikon välein otettuna

TARVITTAESSA HOITOJEN TUKENA TUNNE ELÄMÄÄ TASAPAINOTTAVA KUKKATERAPIA KUURI KOTIIN 38€

Lapsille ja nuorille

 • herkät lapset ja nuoret keräävät itseensä monenlaista energiakuonaa nykymaailmasta. He aistivat herkästi toisten tuskaa ja ahdistusta, näkevät hyvin selkeästi ympäröiviä haitallisia toimintamalleja ja joutuvat päivittäin sähkömagneettisen säteilyn kuormittamiksi, joka kaikki luo epätasapainoa heidän herkkään kehoonsa ja energiakenttäänsä. Tuloksena saattaa olla jännittyneisyyttä, pelkoja, levottomuutta, ahdistusta, alakuloa, ilottomuutta, kehollisia kipuja, tukkeutuneita tunteita, turvattomuutta tai vain ylipäänsä epämääräistä hankalaa oloa
 • energiahoidolla voidaan auttaa näitä tukkeutuneita energioita tulemaan tietoisuuteen, vapautumaan ja purkautumaan, jolloin tapa ajatella, tuntea, asennoitua ja kokea asioita selkeytyy ja tasapainottuu. On helpompi pysyä omassa itsessään ja säilyttää sisäinen rauha ulkoisista tapahtumista huolimatta sekä tunnistaa ja tavoittaa paremmin omia vaikutusmahdollisuuksia ja voimavaroja. Myös sanojen saaminen tunteille ja kokemuksille helpottaa.

Hinta

60min. 75€