Viihtyisä vastaanottotila vuokrattavana Järvenpäässä – vapaana enää perjantait!

Tarvitsetko rauhallista vastaanotto-/ hoitotilaa lähellä keskustaa, hyvien kulkuyhteyksien päässä 1-3 kertaa viikossa? Haussa vakivuokralainen PERJANTAI päiville.

Viihtyisä 15m2 huone sopii mm. hyvinvointivalmentajille, kehoterapeuteille, homeopaateille, hierojille, terapeuteille, jäsenkorjaajille, osteopaateille ja ryhmien pitämiseen. Toivottavaa, että toiminta liittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Myös satunnaiseen vuokraukseen torstaisin ja viikonloppuisin.

Päivävuokra vakivuokralaiselle 41,55€/pv kuukausi veloituksena. Vuokraus on alvitonta, joten alv ei lisätä hintaan.  Irtisanomisaika 1kk.
Vuokraan kuuluu vuokralaisen perustiedot Hyvänolonhoitola Keijun sivuilla, vesi, sähkö ja nettiyhteys.
Vuokralaiset toimivat täysin itsenäisesti hoitaen myös oman asiakashankinnan.

Tiedustele ryhmähinnat ja satunnainen vuokraus erikseen.

Ota yhteyttä p. 040 5757733 tai sari@hoitolakeiju.fi ja liity pitkäaikaisten vuokralaisten joukkoomme.

www.hoitolakeiju.fi

Turvattomuus kehollisena kokemuksena ja turvaan pääseminen

Sisäinen turvattomuuden tunne lähtee syntymään silloin, kun ihminen ei ole voinut lapsena luottaa riittävästi lähiaikuisten kannatteluun, tukeen, huolenpitoon ja johdonmukaisuuteen. On täytynyt tavalla tai toisella olla varuillaan psyykkisesti, fyysisesti tai molempia. Valmiina selviytymään liian itsenäisesti, suojautumaan tai puolustautumaan sisäisiltä tai ulkoisilta tekijöiltä. Sisäisiä tekijöitä ovat vaikkapa pelottavat tunteet, tunteet, joille ei ole tilaa ja jotka saavat aikaan ympäristössä pelottavia reaktioita, tarpeet, joita aikuiset eivät toistuvasti kykene kuulemaan ja täyttämään, yksinäisyys, hämmennys ja avuttomuus. Ulkoisia uhkia voivat olla mm. riitely, henkinen ja fyysinen väkivalta, päihtyneet tai muuten arvaamattomasti ja vahingollisesti käyttäytyvät aikuiset, aikuisten epäluotettavuus, kohtuuttomien rangaistusten tai henkisen/fyysisen hylkäämisen uhka ja kaikenlainen vihamielisyys.

Jotta lapsi voi selvitä tällaisissa olosuhteissa, hänen on kehitettävä itselleen monenlaisia suojautumis- ja puolustusmekanismeja, joilla hän yrittää taata itselleen edes jonkinlaista turvallisuuden tunnetta. Näitä mekanismeja ovat esim. omien tunteiden ja tarpeiden tukahduttaminen ja pidättely,  oman itsen ”puuduttaminen tai jäädyttäminen”, kapina ja uhmakkuus, kovuuden kuoren rakentaminen kehollisten panssareiden avulla, kiltteyden, välinpitämättömyyden, ylimielisyyden ja  muiden suojaroolien ja -naamioiden omaksuminen, sekä äärimmillään oman itsen ja todellisuuden kieltäminen ja pakeneminen itseluotuihin turvallisiksi koettuihin todellisuuksiin ja mielikuviin itsestä.

Kaikki nämä suojautumis- ja puolustusmekanismit ovat yhteydessä keho-mieleen ja keholliseen itsen kokemiseen, suurin osa alitajuisen mielen puolella tietoisen mielen ulottumattomissa. Siksi niitä ei koskaan pystytä tiedostamaan ja purkamaan kokonaan vain puhumisen kautta älyllisesti ymmärtämällä ja työstämällä.

Suojaavat mekanismit ovat hyvin konkreettisia

Voidakseen konkreettisesti estää turvallisuuden kokemusta uhkaavia tunteita ja tarpeita virtaamasta vapaasti itsessä, ihmisen on kontrolloitava kehoaan hyvinkin voimakkaasti, jotta todellisten olotilojen sulkeminen ja pidättely olisi mahdollista. Tämä tapahtuu pääosin tiedostamattomasti. Kehon on kehitettävä itseensä erilaisia jännityksiä ja panssaroitumia sulkemaan spontaaneja tunnevirtauksia, ylläpitämään turvarajoja, joihin ei itsestäänselvästi voi luottaa ja kontrollia, joka yrittää varmistaa kaiken uhkaavan syntymistä jo ennalta, sekä varuillaan olon, joka varmistaa jatkuvan toimintavalmiuden turvallisuuden takaamiseksi ja selviytymisen turvattomuuden iskiessä. Tyypillistä on myös kehon jatkuva itsekannattelu, joka kuluttaa valtavasti voimia ja aiheuttaa yleistä jännittyneisyyttä kehoon ja levottomuutta hermostoon, sen sijaan, että uskaltaisi päästää itsensä vain olemaan, alustan ja oman lantioalueen kannateltavaksi.

Pitkään jatkuessaan nämä mekanismit alkavat tallentua pysyviksi suojarakenteiksi energiatasolle, joita keho alkaa fyysisesti ylläpitää ja mieli mieltää pysyväksi todellisuudeksi. Keho on näin alkanut mallintaa itseensä vahvan turvattomuuden kokemuksen reagoimalla jo automaattisesti kaikkeen mielen uhkaavaksi luokittelevaan ja vähintään olemalla jatkuvasti varautuneessa tilassa, vaikkei uhka aikuisena olisi enää todellista.

Turvallisuuden tunteen palauttamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi tarvitsemme kehollista tiedostamista, kehon ja mielen yhteyden havainnointia ja ymmärtämistä, kehollisen rauhoittumisen ja hellittämisen vahvistamista, maadoittumisen eli maaperän kannatteluun ja kehoon juurevasti asettautumista, ja energiatasolla sijaitsevien suojarakenteiden asteittaista purkamista, joka on mahdollista mm. energiatasolle ulottuvan kehollisen työstämisen, hengityksen ja tietoisuuden tietoisen suuntaamisen, mielikuvatyöskentelyn kautta, sekä rakennetason tavoittavan energiahoitamisen avulla.

On hyvin tärkeää, ettei ihminen turhaan miellä itseään mielenterveysongelmaisena kokiessaan turvattomuuteen liittyvää voimakastakin oirehdintaa. Kyse on alunperin erittäin terveistä reaktioista epäterveisiin olosuhteisiin. Eheytymisen ja tasapainon saavuttamisen kannalta on välttämätöntä tiedostaa ja tunnistaa turvattomuuden aiheuttajia ja ymmärtää suojamekanismien alunperin selviytymistä tukevaa tarkoitusta, sekä pitkäjänteisesti alkaa luomaan kehoon, mieleen ja syvempiin energiarakenteisiin uudenlaista tapaa olla ja mieltää asioita, sekä auttaa haittaaviksi ja sulkeviksi muuttuneita mekanismeja purkautumaan.

Erilainen turvattomuudesta johtuva kehon ja mielen oirehdinta aikuisena saattaa ilmetä mm. paniikkina, tärinänä, epämääräisinä ahdistuksina, nukkumisvaikeuksina, sosiaalisina estoina, masentuneisuutena ja jatkuvana jännittyneisyytenä tai pakonomaisena suorittamisena ja pysähtymättömyytenä. Ne ovat kehon ja mielen yrityksiä tuoda syntynyttä epätasapainoa näkyväksi, käsiteltäväksi ja purettavaksi. Jos näitä oireita aletaan pelkästään tukahduttaa ja estää lääkityksillä syntyy aikamoinen väärinkäsitys, kun kehon ja mielen omat parantumis- ja purkamisväylät suljetaan, niitä ei ymmärretä ja oirehdinta nähdään kehon ja mielen epäterveenä toimintana ja ihminen leimataan sairaaksi tai mielenterveysongelmaiseksi.

Yksi ainutlaatuinen mahdollisuus sisäisen turvattomuuden tunteen työstämiseen ja vahvistamiseen on SISÄISEN TURVALLISUUDEN PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALINEN TYÖSTÄMINEN KOULUTUSVIIKONLOPPU 14.-15.3.

Tämän viikonlopun aikana keskitymme tutkimaan turvattomuutta kehollisena kokemuksena, sen syitä ja ilmenemiä, sekä tietoisesti työstämään ja vahvistamaan turvallisuuden kokemusta psykofyysisin keinoin – pääaiheina;

 • sisäisen turvallisuuden tunteen edellytykset
 • turvattomuuden syntyminen ja ilmenemät
 • turva ja turvattomuus kehollisina kokemuksina
 • turvattomuudesta turvallisuuden tunteeseen
 • maadoituksen merkitys ja keinoja sen vahvistamiseksi

Viikonloppu on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat psykofyysis-emotionaalista näkökulmaa ja keinoja turvattomuus teeman tutkimiseen, työstämiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen oman itsen tukemiseksi tai ammatillisen osaamisen tueksi.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa osion teemaa, teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan ja työstetään oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita ammatillista osaamistasi täydentämään, osion aiheen ja itsesi työstämiseen, itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimaantumisen tueksi. Psykofyysis-emotionaalinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas-, terapia- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsestä vastuunottavan myötävaikuttamisen lisäämiseksi .

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

 

Osio 3. Kehotietoisuudesta tunnekehoyhteyteen ja tunnetietoisuuteen 18. – 19.4.

Eheä tunnekehoyhteys on yksi psyykkisen ja henkisen terveyden peruspilareista, jota kannattaa tietoisesti työstää. Yhteyden katkeaminen tai heikentyminen omiin tunteisiin ja kehoon on monen nykyihmisen ongelma. Oleminen saattaa keskittyä ajatteluun ja suorittamiseen tuntemisen ja kokemisen jäädessä niin taka-alalle, että elämää voi olla vaikea kokea tarpeeksi mielekkääksi, tarkoitukselliseksi. Voi olla olo, ettei tiedä kenen elämää elää tai miten pääsisi paremmin käsiksi omanlaiseksi koettuun elämään, miten edes tunnistaa mikä tuntuisi hyvälle, mitä oikeasti haluaa. Saattaa olla jatkuva epämääräinen pahaolo, josta on vaikea tavoittaa mikä oikeastaan on pielessä tai saattaa esiintyä vahvoja yksinäisyyden tai riittämättömyyden tunteita. Moni kuvailee tilaa sanomalla, ettei mikään tunnu oikein millekään. Myös läsnäolo itselle ja muille voi olla vaikeaa.

 Väylä omiin tunteisiin ja tarpeisiin aukeaa tunnekehoyhteyden kautta. Se on havainnoivaa, kokemuksellista ja elävää yhteyttä omaan tuntevaan kehoon ja itseen. Sen tiedostamista mitä itsessä tapahtuu tuntemisen ja kokemisen tasolla, ei pelkästään tiedollisesti ajatuksissa. Omat tunteet ja tarpeet tarjoavat informaatiota siitä, mikä on juuri minulle tärkeää, arvokasta, sopivaa, mielekästä, rajat ylittävää, kunnioittavaa, motivoivaa jne. Tämän informaation avulla saamme kosketuksen omiin tarpeisiimme ja voimme paremmin luoda itsellemme olosuhteet, joissa voimme voida riittävän hyvin. Tuntemisen pikkuhiljaa selkiytyessä ja integroituessa normaaliksi ihmisyyteen kuuluvaksi asiaksi, voimme ottaa rauhassa, pidättelemättä vastaan kaiken sen mitä meissä eri tilanteissa herää ja katsoa myös menneisyyttä ilman pelkoa esiin tulevista asioista, antaen sieltä kumpuavien tunteiden vihdoin vapautua.

Päivitymme pala palalta tähän hetkeen elämään omaa elämäämme ilman turhia tunnetaakkoja, -lukkoja ja voimavaroja kuluttavaa tukahduttamista. Silloin myös ilon, mielihyvän, onnellisuuden, rakkauden ja muut positiivisiksi kokemamme tunteet tulevat saatavillemme helpommin, ihan vain arki elämästä ja olemassa olon ihmeestä. Emme enää tarvitse vahvoja ärsykkeitä tunteaksemme edes jotakin.

Yleensä yhteys katkeaa tai edes koskaan lähtee kunnolla kehittymään mm. siksi, ettemme lapsena saa riittävää tukea, sanoitusta ja kanssasäätelyä tuntemisellemme, olemme joutuneet ottamaan tuntemisen vaimentamisen selviytymiskeinoksemme tai saamme liian yksipuolista mallia suorittamista ja omien tarpeiden sivuuttamista ihannoivassa ympäristössä.

Tässä viikonlopussa keskitymme tiedostamaan, tunnistamaan ja kasvattamaan yhteyttä tuntevaan itseen ja purkamaan esteitä yhteyden tieltä, opimme tunnistamaan tunnevirtauksia ja niiden tukahtumia ja autamme niitä avautumaan mm. hengityksen ja mielikuvien avulla. Teemme paljon konkreettisia harjoitteita kehoyhteyden vahvistamiseksi ja tunnekehoyhteyteen pääsemiseksi pääteemoina;

 • mitä on tunnekehoyhteys
 • mihin se  käytännössä vaikuttaa
 • tunteiden ymmärtäminen energiavirtauksina kehossa
 • kehoyhteys väylänä tunnekehoyhteyteen ja tunnetietoisuuteen
 • keinoja ja harjoituksia yhteyden tiedostamiseen, avaamiseen ja vahvistamiseen

Viikonloppu on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat psykofyysis-emotionaalista näkökulmaa ja keinoja keho- ja tunnekehoyhteyden tutkimiseen, työstämiseen ja vahvistamiseen oman itsen tukemiseksi tai/ja ammatillista osaamista täydentämään.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa osion teemaa, teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan ja työstetään oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita ammatillista osaamistasi täydentämään, osion aiheen ja itsesi työstämiseen, itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimaantumisen tueksi. Psykofyysis-emotionaalinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas-, terapia- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsestä vastuunottavan myötävaikuttamisen lisäämiseksi .

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

Lue tarkemmin PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALISEN TYÖSKENTELYN KOULUTUSVIIKONLOPUISTA tästä!

Työskentely la-su klo 10-17.30 1h ruokatauolla

PILOTTIOSIOIDEN HINTA; 225€/osio. Sis. alv 24%, kahvi ja tee tarjoilun, kirjallisen yhteenvedon osiosta.

Osallistuessasi 4 tai useampaan viikonloppuun hinta -10%/osio, jolloin -10% hyvitetään takautuvasti 4. kerralla. Lasku erääntyy maksettavaksi aina 3 viikkoa ennen koulutus viikonlopun alkua. Mahdollisuus maksaa 2.erässä, jolloin toinen erä maksetaan aloitusta edeltävänä päivänä. Myös erityisjärjestelyt tarvittaessa mahdollisia.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 27.3. mennessä TÄSTÄ
Saat koulutus infon ja laskun lähempänä osion viimeistä ilmoittautumispäivää.

PERUUTUSEHDOT; 1. eräpäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50% osion hinnasta!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, henkinen parantaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP-practitioner

Osio 2. Sisäisen turvan psykofyysis-emotionaalinen työstäminen koulutusviikonloppu 14.-15.3.

 

Perusturvan kokemus syntyy alun perin silloin, kun ei tarvitse olla vastuussa ja voi luottaa täysin toisen läsnäoloon. Jos olemme lapsina joutuneet toistuvasti selviytymään yksin tunteidemme ja tarpeidemme kanssa, tunnekehoyhteyden katkaiseminen ja kehon kontrollointi muodostuvat  selviytymiskeinoiksi, joilla pyrimme vähentämään turvattomuuden kokemusta. Jos laiminlyönti tai muut turvattomuutta aiheuttavat traumaattiset kokemukset ovat olleet toistuvia, kehoon alkaa tallentua monenlaisia selviytymis- ja suojautumismekanismeja, jotka aikuisena saattavat ilmetä erilaisina kehon ja mielen traumareagointeina voiden täysin yllättäin aktivoitua eri elämän tilanteissa.

Osa näistä selviytymiskeinoista jää tiedostamattomana päälle muuttuen osaksi ”normaalia” olemistamme ja saatamme ihmetellä miksi emme tavoita kunnollista yhteyttä tuntevaan itseemme ja tarpeisiimme, miksi läsnäolo on hankalaa, keho tuntuu vieraalle ja miksi meidän on vaikea rauhoittua vain olemaan. Keho saattaa olla jatkuvassa jännitystilassa ja hermosto ylireagoi ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin, mielen tasolla ilmenee erilaisia pelkoja. Turvattomuus voi ilmentyä myös univaikeuksina, paniikkioireina, masentuneisuutena, epämääräisenä ahdistuksena, sosiaalisina estoina tms.

Tämän viikonlopun aikana keskitymme tutkimaan turvattomuutta kehollisena kokemuksena, sen syitä ja ilmenemiä, sekä tietoisesti työstämään ja vahvistamaan turvallisuuden kokemusta psykofyysisin keinoin – pääaiheina;

 • sisäisen turvallisuuden tunteen edellytykset
 • turvattomuuden syntyminen ja ilmenemät
 • turva ja turvattomuus kehollisina kokemuksina
 • turvattomuudesta turvallisuuden tunteeseen
 • maadoituksen merkitys ja keinoja sen vahvistamiseksi

Viikonloppu on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat psykofyysis-emotionaalista näkökulmaa ja keinoja turvattomuus teeman tutkimiseen, työstämiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen oman itsen tukemiseksi tai ammatillisen osaamisen tueksi.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa osion teemaa, teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan ja työstetään oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita ammatillista osaamistasi täydentämään, osion aiheen ja itsesi työstämiseen, itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimaantumisen tueksi. Psykofyysis-emotionaalinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas-, terapia- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsestä vastuunottavan myötävaikuttamisen lisäämiseksi .

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

Lue tarkemmin PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALISEN TYÖSKENTELYN KOULUTUSVIIKONLOPUISTA tästä!

Työskentely la-su klo 10-17.30 1h ruokatauolla

PILOTTIOSIOIDEN HINTA; 225€/osio. Sis. alv 24%, kahvi ja tee tarjoilun, kirjallisen yhteenvedon osiosta.

Osallistuessasi 4 tai useampaan viikonloppuun hinta -10%/osio, jolloin -10% hyvitetään takautuvasti 4. kerralla. Lasku erääntyy maksettavaksi aina 3 viikkoa ennen koulutus viikonlopun alkua. Mahdollisuus maksaa 2.erässä, jolloin toinen erä maksetaan aloitusta edeltävänä päivänä. Myös erityisjärjestelyt tarvittaessa mahdollisia.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET  TÄSTÄ
Saat koulutus infon ja laskun lähempänä osion viimeistä ilmoittautumispäivää.

PERUUTUSEHDOT; 1. eräpäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50% osion hinnasta!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, henkinen parantaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP-practitioner

Lue myös artikkeli TURVATTOMUUS KEHOLLISENA KOKEMUKSENA JA TURVAAN PÄÄSEMINEN 

Energiapsykologiaa – Chakrat ja elämänkaari alkaa 28.5.

Energiapsykologia valottaa hyvin syvällä tavalla energiajärjestelmän tasapainon vaikutusta ihmisen psykologiseen ja henkiseen tilaan – tapaan tuntea, ajatella ja asennoitua. Tukokset ja epätasapaino energiasysteemin virtauksissa saavat aikaan negatiivisten tunteiden ja ajattelun korostumista, sekä asennoitumisen keskittymistä mm. hankaluuksiin ja toivottomuuteen. Saatamme törmätä jatkuvasti samanlaisiin haasteisiin ja ongelmiin ihmissuhteissamme ja elämässämme, sekä toistaa haitallisia käyttäytymis- ja asennoitumismalleja tietämättä miksi ja löytämättä keinoja muuttaa niitä.

Chakrat ovat energiasysteemin energiakeskuksia, joiden tehtävänä on toimia energian vastaanottajina, muuntajina ja jakajina päästäen energian virtaamaan lävitseen oman ominaislaatunsa ja tasapaino tilanteensa mukaisesti. Chakrajärjestelmän kautta keho, mieli ja henki ovat taukoamatta kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Jokaiseen 7 päächakraan liittyy omat emotionaaliset, fyysiset ja henkiset teemat, jotka aktivoituvat läpikäytäviksi omalle kehitysvaiheelle ominaisella tavalla 7 vuoden jaksoissa syntymästä kuolemaan ja nousevat esille arkielämän tapahtumien ja kohtaamisten kautta.

Tiedostamalla eri ikävaiheissa tarkoituksella nousevia energiapsykologisia haasteita ja mahdollisuuksia pystymme ymmärtämään ja kehittämään ihmisyyttämme ja elämäämme paljon laajemmin kuin olemme pelkän mielen- ja kehon psykologian puitteissa tottuneet ajattelemaan.

Ensimmäisenä iltana käymme ensin lyhyesti läpi yleistietoa chakroista osana laajempaa energiajärjestelmää edeten siitä CHAKRA KERRALLAAN AIHEINA;

 • chakrojen psykologiset ja henkiset kasvuteemat – haasteet ja voimavarat, sekä aktivoituminen eri ikä vaiheissa. Mitä eri ikävaiheet kutsuvat meitä oivaltamaan ja mitä kohti kehityksellisesti menemään.
 • chakrojen sisältämät arkkityypit, jotka valottavat käyttäytymis- ja asennoitumismalleja, sekä emotionaalisia ominaisuuksia. Arkkityypit kuvaavat alitajuista kokemusmaailman ydintä – sen positiivisia ja negatiivisia laatuja.
 • miten kunkin chakran epätasapaino näyttäytyy – kehossa, ajatuksissa, tunteissa, asenteissa
 • tukosten aiheuttajat ja miten vapauttaa
 • puhdistavia, eheyttäviä ja tasapainottavia meditaatioita joka tapaamiskerralla, sekä oman sisäisen yhteyden avaamista ja syventämistä hiljentyen
 • kokemusten ja oivallusten jakamista

Soveltuu kaikille, joita kiinnostaa energiapsykologinen näkemys ihmisen elämänkaaresta ja kehityksestä, itsetutkiskelu ja uskonnoista vapaan henkisyyden läsnäolo osana arki ihmisyyttä. Meditaatiot ja käsiteltävät asiat laittavat puhdistavia ja avaavia prosesseja liikkeelle laajentaen ja syventäen tietoisuutta, sekä keho-mieli-sielu yhteyttä jokaisen yksilöllisen tarpeen ja kehityskohdan mukaan.

Kurssi sopii erinomaisesti myös terapia- ja hoitotyötä tekeville mm. psykologeille, psykoterapeuteille, energiahoitajille, elämäntaidon valmentajille ja homeopaateille syventämään kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä ja syy tasolla vaikuttavista tekijöistä, jotka luovat jokaisen yksilöllisesti kokeman todellisuuden, sekä kehon ja mielen tasolla tapahtuvan oireilun.

KOKOONTUMISET 7 x TORSTAI ILTAISIN 
3h/TORSTAI ILTA klo 18-21, HUOM! ensimmäisellä kerralla 4h klo 17-21

28.5. klo 17-21
11.6., 25.6., 13.8., 3.9., 17.9., 8.10. klo 18-21

KURSSIN HINTA; 365€  Mahdollista maksaa 2 erässä. Myös erityisjärjestelyt mahdollisia.
Sis. alv 24%, kattava kirjallinen materiaali, tee/kahvi tarjoilu pienen purtavan kera

ILMOITTAUTUMINEN viimeistään  27.4. TÄSTÄ Laita ilmoittautuessa lisätietoihin monessa erässä haluat maksaa.
Maksamalla 1. erän vahvistat paikkasi kurssille, eräpv. 5.5.
Kurssi-infon ja laskun saat viimeistään 1.5.
Mukaan mahtuu 12, kurssi toteutuu jos osallistujia on vähintään 7. Laita ilmoittautuessa lisätietoihin monessa erässä haluat maksaa.

Kurssin peruminen ja keskeyttäminen

Paikan voi perua 1. eräpäivään asti, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen kokonaishinnasta. Mikäli keskeytät kurssin jo alettua, osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Lääkärintodistuksella keskeytetyn kurssin peruutusmaksu alennetaan 50%:iin.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

VETÄJÄ; Sari Saario – henkinen parantaja, psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP- Practitioner.

Ainutlaatuinen tieto-taitoni on vuosikymmenten saatossa kertynyt eri Parantajien opissa, käytännön asiakastyön kautta henkisenä parantajana ja tunnekehoterapeuttina, itse käydyn jo 22-vuotiaana tietoisesti aloitetun syvällisen eheytymistien ja vahvan sielutietoisuuteni opettamana, sekä tutkimalla valtavan määrän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta vuosikymmenten varrella. Täydentäviä koulutuksia ovat olleet logoterapian ja psykofyysisen hengitysterapian, sekä NLP:n opinnot.
-Sari-

Edellisten ryhmäläisten palautteita;

”Kurssi vastasi odotuksia erittäin suuresti ja enemmänkin kuin luulin. Olen oivaltanut valtavasti asioita ja saanut syvällistä ymmärrystä itsestäni ja elämästäni. Olen kehittynyt ja päässyt purkamaan ja käsittelemään erilaisia tukoksia ja tunteita, käytösmalleja ja uskomuksia. Tuntuu, että ympärilläni olevat ihmiset ovat osaltaan tietämättään tukeneet ja ohjanneet kehitystäni. Erittäin mielenkiintoinen ja psykologinen kurssi. Avaa paljon eri elämänkokemusten oppeja syvällisesti ja kehittäen.
Kiitos Sarille arvokkaista tiedoista ja ohjauksesta! Tämä kurssi oli juuri oikea tähän elämäntilanteeseeni. Kiitos myös kattavista ja selkeistä materiaaleista.
Välillä kaipasi lisää aikaa käsitellä ryhmän jäsenten kokemuksia/kysymyksiä ja yleistä keskustelua, mutta toisaalta kovin montaa tuntia ei jaksa syventyä näin syvällisiin aiheisiin.”

”Kurssi, jolla tutustutaan ihmisen energiajärjestelmän toimintaan ja vaikutuksiin elämänpolkuun. Se on ollut tukenani haastavassa elämänvaiheessa ja antanut ymmärrystä itsestäni ja kokemuksistani. Meditaatiot ihana täydennys!”

”Chakrojen tasapainotilat vaikuttavat merkittävästi ihmisyyteen/ ihmisen kokonaisuuteen koko elämän ajan ja niissä tapahtuu jatkuvaa muutosta. Kurssi on antanut laajempaa ja syvempää ymmärrystä ihmisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kattava ja todella selkeä materiaali, johon on helppo ja mukava palata uudestaan palauttamaan asioita mieleen. Kaiken kaikkiaan täydellinen kurssi <3 <3 Esimerkit todellisesta eletystä elämästä parasta!”

”Kurssi ylitti odotukset runsaasti. Paras kurssi, jolla olen ollut <3
Kokonaisvaltainen katsaus chakroihin ja miten ne luo ihmisen elämän. Tarkastellaan henkisestä näkökulmasta myös. Armollinen katsaus inhimilliseen elämään.
Olen saanut lisä ymmärrystä elämänpolkuuni ja itseeni. Koki mitä on vielä työn alla chakroissa. Tietää missä mennään ja on menty aiemmin. Olen saamani informaation myötä ollut rohkeammin se joka olen ja ilmaissut itseäni ulospäin. Chakrat on auenneet ja tasapainottuneet. Rauhaa. Todella turvallinen ympäristö, mitä en ole missään muualla kokenut”

”Chakrat on yksilön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tutustumalla chakroihin tutustuu todelliseen itseensä ja alkaa kohdella itseään rakkaudella <3
Ymmärrän paremmin oman kipuiluni ja kasvuni taustoja. Olen saanut paljon ymmärrystä ja oivalluksia. Huomaan myös, miten kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteneviä, vaikka erillisiä kokemuksia; ”en ole yksin”.

Kuuntelen (tai ainakin yritän) itseäni enemmän, luotan tuntemuksiini paremmin ja koen oikeutetuksi tehdä päätöksiä itseni eteen/vuoksi. Tunne siitä, että olen matkalla ”oikeaan suuntaan” on vahvistunut.
Kiitos Sari omasta avoimuudestasi, joka varmasti vaikutti koko ryhmän avoimuuteen ja loi luottamusta ilmapiiriin. Ihanaa, että asioita kohdataan myös huumorin ja tietysti ilon kautta.
Hyvä rytmitys, sopivasti taukoa kertojen välissä.”

 

Erityisherkkien voimaantumisryhmä 4 x alkaa 7.4.

Erityisherkkien yleisin haaste on ylikuormittuminen ja ylivirittymistaipumus, jotka tässä ajassa ja nykyisessä elämisen tahdissa korostuvat entisestään. Erityisherkän tapa kokea ja reagoida on hyvin voimakas, kokonaisvaltainen ja emotionaalinen, johtuen synnynnäisestä hermojärjestelmän reagointiherkkyydestä.

Ylivirittymistä seuraa mm. liiasta kiireestä, epäsäännöllisistä elintavoista, turvattomuuden tunteista, uusista tilanteista, elämän muutoksista, ihmisten kanssa olemisesta, tapahtumien paljoudesta tai vaikka pelkästä innostumisesta. Keho voi tuntua helposti jännittyneelle, levottomalle tai muuten hankalalle, jolloin omassa kehossa on vaikea olla ja se saattaa aiheuttaa sisäistä turvattomuutta. Mieltäkin voi olla vaikea rauhoittaa lukemattomien havaintojen tulviessa tietoisuuteen vaatien aikaa jäsentelyyn ja pohdintaan

Löytääkseen hyvinvointia ylläpitävää tasapainoa erityisherkän on ensiarvoisen tärkeää itse ymmärtää valtaväestöstä poikkeavaa biologista ominaislaatuaan, oppia vapauttamaan jännityksiä kehosta ja mielestä, aktivoida tietoisesti sisäistä rauhoittumisjärjestelmää, vahvistaa omaa kehollisuutta, rajojaan ja maadoitustaan, sekä saada vertaistukea, jotta erilaisuuden, jopa vääränlaisuuden kokeminen voi vihdoin väistyä.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tasapainottaa itseään, voimaantua ja vahvistua omassa arjessaan ja herkkyydessään, sekä kokea ominaisuuden mahdollisuutena haitan ja huonouden sijaan – koet sitten itsesi erityisherkäksi tai herkäksi.

Työskentelemme yksin ja yhdessä keskustellen, kehollisuutta, hengitystä ja mielikuvia apuna käyttäen, meditaatiolla sisäistä voimaa ja itseoivallusta vahvistaen, sekä toisten samanlailla kokevien vertaistuesta ammentaen ihanan harmonisessa ympäristössä, jossa otettu huomioon herkkien aistiherkkyys. Saat myös pohdintatehtäviä kotiin.

Eri teemojen lisäksi käytämme joka kerralla aikaa kehon rauhoittumisjärjestelmän aktivoimiseen ja vahvistamiseen, sekä puramme jännittyneisyyttä ja ylivirittyneisyyttä kehosta ja mielestä. Saat paljon konkreettisia keinoja mm. psykofyysisestä hengitysterapiasta ylivirittyneisyys taipumuksen kanssa elämiseen.

Ryhmän eheyden ja oman kokemuksesi kannalta on tärkeää, että pääset osallistumaan jokaiseen kertaan alusta loppuun. Ikäraja ryhmään 15v. Turvallinen max. 10 hengen ryhmä.

Kokoonnumme 4 kertaa, kahtena tiistai ja kahtena torstai iltana klo 18.00-21.00, välissä teetauko

1.HERKKYYDEN OLEMUS ti 7.4.

 • mitä erityisherkkyys on ja ei ole
 • selkeytämme kuvaa itsestämme herkkänä ihmisenä
 • riittää kun sinä hyväksyt itsesi ja herkkyytesi ilmentymät – itsemyötätunto työkaluna

2.TURVASSA OMASSA KEHOSSA ti 14.4.

 • mistä sisäinen turvan kokemus syntyy
 • vahvistamme maadoitusta ja yhteyttä omaan kehoon
 • sisäisen rauhoittelijan löytäminen, vahvistaminen ja tietoinen hyödyntäminen

3.SELKEÄT RAJAT JA ERILLISYYS TASAPAINON EDELLYTYKSENÄ to 7.5.

 • herkän perushaasteena omien rajojen tunnistaminen, asettaminen ja pitäminen
 • miten olla kadottamatta itseään toisten kanssa ja ryhmätilanteissa
 • onko minulla lupaa ja oikeutta oman kokoisiin rajoihin, sekä olla terveesti erillinen, omanlainen
 • tutkimme, työstämme ja vahvistamme omaa tilaa ja rajoja

4.HERKKYYS JA OMA VOIMA to 14.5.

 • herkkien haasteet omaan voimaan liittyen
 • saanko tahtoa
 • tutkitaan ja vahvistetaan omaa voimaa – sen käyttöä ja ilmaisua
 • oma voima on aikuiseksi kasvamista, vastuunottoa ja omien vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämistä

Sitovat ilmoittautumiset 25.3. mennessä TÄSTÄ
Hinta; 159€ sis. alv 24%, kurssin sisältöineen ja oheismateriaaleineen, tee/kahvi tarjoilun. Mahdollisuus maksaa 2 erässä, laita silloin lisätietoihin ilmoittautuessasi ”2 erää”. Eräpäivät 27.3. ja 6.5. Laskun ja info-kirjeen saat viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

PERUUTUSEHDOT; Paikan voi perua 1. eräpäivään asti, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% kurssin kokonaishinnasta. Mikäli keskeytät kurssin jo sen alettua, osallistujalta peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella keskeytetyn koulutuksen peruutusmaksu alennetaan 50%:iin. Peruutuksena ei tulkita pelkkää laskun maksamatta jättämistä.

Paikka; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää

Vetäjä; Sari Saario psyko-fyysinen hengitysterapia ohjaaja, logoterapia ohjaaja, tunnekehoterapeutti, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, henkinen parantaja, NLP-Practitioner

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN JOS KOET, ETTÄ TÄMÄ AIHE KUTSUU SINUA!

Sarin syvällinen ymmärrys erityisherkkyyden haasteita ja voimavaroja kohtaan on vuosikymmenten omakohtaisen sitkeän ja periksiantamattoman sisäisen matkan ja työn tulosta. Halu ottaa vastuu itsestä sellaisena kuin on, kuoria pois väärinkäsitykset ja ulkoa tulleet määrittävät leimat, halu vapautua mahdollisimman täydesti omaksi itsekseen, vahvistaa itsessään pala palalta niitä ominaisuuksia, jotka ovat alunperin tuntuneet pelkiltä heikkouksilta ja esteiltä, muuttaa tietoisesti kuva itsestä, jonka on itseensä ulkoa imenyt.
Tärkeän lisän on tuonut kahden erilailla erityisherkän lapsen äitiys, joka on näyttänyt miten eri tavoin erityisherkkyys voi ilmentyä. Ja tietenkin reilun 10 vuoden käytännön työ upeiden ja viisaiden erityisherkkien asiakkaiden kanssa on mahdollistanut hyvin laaja-alaisen näkökulman erilaisiin haasteisiin, joiden kanssa monet erityisherkät kamppailevat ja siihen uskomattomaan voimaantumiseen, joka on mahdollista rohkealla ja rehellisellä itsensä kohtaamisella tavoittaa. 

Tavoitteeni on auttaa erityisherkkiä oman voimansa äärelle ottamaan vastuu erityisherkkyyden tuomista haasteista, auttaa erottamaan mahdollisen trauma reagoinnin ja herkkyyden eroa, sekä työstämään ja vahvistamaan haastekohtia ja saada käyttöön ne valtaiset voimavarat, joita tämä ominaisuus mahdollistaa. Myös auttaa purkamaan esteitä voimaantumisen tieltä.

Tässä edellisessä ryhmässä mukana olleen kokemus;

Sari loi turvallisen, sallivan ja juurevan ilmapiirin, jossa oli helppo hengittää. Hän puhui paljon myös omista kokemuksistaan, mikä tuo aina asioihin konkreettisuutta ja lämpöä. Sari on ehdottoman ammattitaitoinen ja empaattinen kurssin vetäjä, hän on ”parantajaenkeli”.

Minulle tärkeintä antia olivat ryhmässä tehdyt harjoitukset sekä työkalujen saaminen oman erityisherkkyyden kanssa elämiseen. Hengitys omaan tahtiin, uloshengityksen tärkeys, sekä maadoittuminen ja kehollisuus avautuivat kurssilla aivan uudella tavalla. ”Lääkkeet” erityisherkkyyden kanssa pärjäämiseen ovat meidän kaikkien käsillä, mutta ne on hyvä ensin tiedostaa. Harjoituksissa hengitys ja maadoittuminen konkretisoituivat ihanasti.

Konkreettiset työkalut olivat minulle kaikkein voimaannuttavimpia. Olen aina pitänyt erityisherkkyyttä myönteisenä, mutta myös haasteellisena asiana. Ryhmän jälkeen se on suorastaan suuri voimavara. Vastuun ottaminen omasta elämästä, omista rajoista, omasta turvasta ja omasta voimasta ovat avainasioita. Helposti tulee hakeneeksi turvaa parisuhteesta tai muista ystävistä, mutta niihin ei voi viime kädessä perustaa.

Erityisherkän kannattaa etsiä ja löytää työkalut erityisherkkänä ”pärjäämiseen”. Ryhmässä ja Sarin lempeässä ohjauksessa konkreettiset harjoitukset auttavat hengittämään omaan tahtiin, auttavat maadoittumaan. Ryhmässä saa myös vertaistukea, siellä keskustellaan omista kokemuksista paljon.

Kaunis kiitos Sarille hyvin toteutetusta ryhmästä ja sallivasta ilmapiiristä – kaiken lisäksi kauniissa ympäristössä. Kurssi on antanut tiedon lisäksi hyviä työkaluja herkkänä selviytymiseen: hengitys, maadoittuminen, kehollisuus, rajat, tilan anto itselle ja muille, vastuun ottaminen omasta elämästä…

Lähettämäsi kirjallinen yhteenveto koko kurssin asioista ja harjoituksista oli piste i:n päälle. Tästä on hyvä jatkaa. Uskon, että erityisherkät ovat planeetan kehityksen kärjessä. Heidän kauttaan todentuvat sairaat rakenteet ja tavat ja tottumukset. Maailmamme kehittyy kivun kautta. ”Heikoimmat” eli erityisherkät kärsivät aluksi kivun, mutta tuovat myös uudenlaisen voiman tähän maailmaan, oman voimaantumisensa kautta.

 

 

Henkisen psykologian perusteet-kurssi alkaa 27.2.2020

Henkinen psykologia keskittyy ihmisen henkiseen tasoon persoonan tason sijaan. Se valottaa henkisen tason vaikutusta ihmisen psykologiseen rakenteeseen ja auttaa persoonaa kehittymään persoonallisuudeksi. Sitä voidaan kutsua myös sielupsykologiaksi ja transpersoonalliseksi psykologiaksi. Logoterapia – tarkoituskeskeinen psykoterapia ja eksistenssifilosofia – tunnistaa myös henkisen ulottuvuuden olemassaolon korostaen sen jatkuvaa vuorovaikutusta psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden rinnalla.

Henkiseen tasoon olemme yhteydessä sielutietoisuuden kautta, joka toimii alitajuisen ja tietoisen mielen rinnalla intuitiivisesti tavoitettavana, kantaa ottavana persoonan tason loogista mieltä laajempana tietoisuutena, viisautena ja vaikuttajana. Sielun ja persoonan välinen yhteys tulee mahdolliseksi vasta asteittaen ihmisen oppiessa käyttämään tietoista mieltä alitajuisen (tunne-, ego-, uskomus-, ehdollistuma- ja viettipohjaisen)  mielen hallintaan ja kasvaessaan persoonaksi, joka alkaa tiedostaa itseään syvällisemmin. Sitä ennen ihminen samaistuu täysin tai lähes kokonaan alitajuiseen mieleensä, tunteisiinsa, luonteeseensa ja kehoonsa, eikä koe juurikaan voivansa vaikuttaa niihin.

”Ihmisellä on luonne, mutta hän on persoona, ja hänestä tulee persoonallisuus. Samalla kun persoona joutuu ottamaan kantaa ja asennoitumaan luonteeseensa, hän muovaa sitä ja itseään ja tulee persoonallisuudeksi. Mikä ihminen sitten on? Hän on olento, joka itse ratkaisee, mikä hän on.”
-Viktor E. Frankl-

Kaksi valittavissa olevaa suhtautumistapaa

Henkisen psykologian ensimmäinen peruslähtökohta on, että ihmisellä on mahdollisuus kahteen suhtautumistapaan maailman ja todellisuuden sekä itsensä tulkitsemiseen – persoonan tason kielteisestä egosta käsin tai sielusta eli henkisestä mielestä käsin.

Jo pelkästään tämä tuo valtavan näkökulma eron perinteiseen psykologiaan nähden, joka keskittyy yleensä auttamaan pelkän persoonan tason eli kielteiseisyyteen ja rajoitteisiin, sekä analyyttiseen järkeen keskittyvän egon puitteissa. Perinteinen psykologia auttaa siis näkemään paremmin persoonan näkökulmasta, ymmärtämään ja jäsentämään persoonan tasoa, sekä hallitsemaan sitä ja tulemaan paremmin toimeen sen kanssa. Perinteisestä psykologiasta puuttuu vielä nykyäänkin henkisyys yli 90 prosenttisesti.

Tällainen lähestymistapa ei koskaan kykene kohtaamaan nykyihmisen olemusta, inhimilllistä kärsimystä ja haasteita niin, että ihminen voisi todella kokea tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja autetuksi todellisen olemuksensa mukaisesti psyko-fyysis-henkisenä kokonaisuutena, jossa kaikki tasot vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa, sekä ovat tiedostamisen kautta koko ajan käytettävissä. Sen myötä ihminen itse on todellisuutensa luomisen ydin, olematta kuitenkaan olemassa vain itseään varten.

Itsekeskeisyydestä sielukeskeisyyteen

Henkinen psykologia auttaa ihmistä siirtymään itsekeskeisestä persoonan tasoon keskittyvästä asioiden tarkastelusta sielukeskeiseen tarkastelutapaan, joka on paljon enemmän kuin sosiaalisen tason huomioimista. Sielukeskeisen tarkastelutavan keskiössä on kyky ottaa kantaa omaan fyysiseen ja psyykkiseen todellisuuteen asettumalla ikäänkuin ulkopuolisin silmin katsomaan itseään ja olosuhteitaan etäämpää, jolloin voidaan puhua korkemmasta näkemyksestä. Sitä voidaan sanoa myös etäisyyden ottamiseksi hyvin henkilökohtaisesti koetusta tasosta, jossa katsomme asioita tunteiden vallassa tai toisena ääripäänä kylmänä faktana, ilman inhimillistä lämpöä ja kykyä ymmärtää syvempää tarkoitusta asioiden ilmenemiseen, sekä itseä osana isompaa vallitsevaa todellisuutta.

Sielukeskeisen näkemyksen puitteissa ja henkiseltä tasolta tavoitettavan vahvuuden (logoterapia puhuu hengen uhmavoimasta) avulla voimme toimia koko ajan sielullista ja inhimillistä kasvuamme tukevan elämän aktiivisina myötävaikuttajina ominaisuuksistamme, rajoitteistamme ja olosuhteistamme huolimatta, vähintään asennoitumiseemme itse vaikuttamalla = valinnanvapaus.

Muita sielutietoisen tarkastelutavan keskeisiä asioita ovat myönteisyys, tarkoituksellisuuden tavoittaminen, ehdoton rakkaudellisuus ja kunnioitus itseä ja muita kohtaan, asennoitumisen vapaudesta seuraavan valinnanvapauden tietoinen käyttäminen ja oman vastuun tiedostaminen ajatteluun ja tuntemiseen liittyen.

Ajatus luo todellisuuden ja tunteet

Henkinen psykologia tiedostaa, että ajatus luo todellisuuden ja tunteet.  Se auttaa ymmärtämään ajattelun ja tunteiden yhteyttä, ajatteluun vaikuttavia tekijöitä, sekä avaa näkökulmia omaan ajatteluun ja asennoitumiseen vaikuttamiseksi.

Tämän tiedostaminen asettaa ihmisen vastuulliseksi, aktiiviseksi myötävaikuttajaksi oman itsensä, elämänsä ja todellisuutensa suhteen alentamatta ihmistä tunteidensa, olosuhteiden, viettien, koettujen tapahtumien tai ulkopuolisten tekijöiden uhriksi, jossa pyritään vain tulemaan toimeen tai selviytymään vallitsevan todellisuuden kanssa (mm. lääkitsemällä).

Oman voiman käyttöönotto on välttämätöntä psyykkisen ja henkisen terveyden kannalta

Oman voiman tietoinen haltuunotto ja hallitseminen, sekä itsensä ehdoitta rakastaminen nähdään psykologisen ja henkisen terveyden tärkeimpinä kulmakivinä sekä terveen itsetunnon rakennusaineina, joita tietoisesti kehittämällä psyykkinen vastustuskyky vahvistuu tarjoten meille riittävän sisältä käsin kumpuavan perusturvallisuuden tunteen ja henkisen haavoittumattomuuden.

Muita kulmakiviä ovat tarkoituksen tavoittaminen, arvomaailman monipuolistaminen ja syventäminen, kiitollinen ja mahdollisuuksiin keskittyvä asenne, kyky anteeksiantoon ja tietoisuus korkeammasta voimasta, jonka yhteydessä ja osia sielumme välityksellä olemme. Tämä korkeampi voima ei ole millään lailla uskonnoista riippuvainen, eikä sidoksissa uskonnollisuuteen – toiset kutsuvat sitä Jumalaksi, toiset korkeammaksi tietoisuudeksi, toiset elämänvoimaksi, Luojaksi jne., jokainen itselleen istuvan näkemyksensä mukaisesti. Toisille se on hengellisyyttä ja toiset kokevat henkisyyden kuvaavampana itselleen. Olemme joka tapauksessa yksilöinä suuremman kokonaisuuden tarkoituksenmukaisia osasia vaikuttamassa oman itsemme kautta kokonaisuuden muotoutumiseen ja kehittymiseen, sekä olemalla itse tämän kokonaisuuden vaikutuksen alaisina.

Perinteinen psykoterapia on parhaimmillaan tärkeä apukeino ihmisen persoonan tasolla tapahtuvan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisäämiseksi, joka luo välttämättömän pohjan persoonan ja sielun väliselle yhteydelle. Iso osa ihmiskunnan psyykkisestä ja henkisestä pahoinvoinnista ja ihmisyyden haasteista ja ongelmista on kuitenkin linkittyneenä henkiseen tasoon ja kumpuaa nimenomaan yhteydettömyydestä henkiseen olemukseemme ja omaan sielutietoisuuteen. Lisäksi ihmisille, jotka jo tiedostavat itseään syvemmin ja ovat käsitelleet traumojaan ja haasteitaan, perinteinen psykologia ei useinkaan riitä täyttämään tyhjiötä, joka vahvasta itsetuntemuksesta ja itsen hallinnasta huolimatta voi kalvaa sisäisesti tyhjyyden, merkityksettömyyden ja tarkoituksettomuuden tunteina. Siksi henkisen psykologian anti nykyajallemme on suorastaan välttämätön. Se rohkaisee ja auttaa ihmistä oman tahto voiman, hengen uhmavoiman, rakkaudellisuuden, vastuullisuuden ja aktiivisen myötävaikuttamisen äärelle, sekä löytämään tarkoitusta omalle elämälleen ja olemassa ololleen.

Henkisen psykologian perusteet-kurssi alkaa to 27.2.2020 torstai iltaisin x 5

LUE TARKEMMIN

 

Kauden hoitoextrat ja tarjoukset

VARAA TÄSTÄ

EMÄSSUOLAHIERONTA lämpimän kookosöljyn, emässuolan ja Kardemumman eteerisen öljyn seoksella
60min. 1 x 65€, 2 tai useampi á 60€

 • tämä erityisesti talviaikaan sopiva hieronta on varsinainen hemmotteluhoito, joka vapauttaa lihasjännityksiä, elvyttää vahvasti pintaverenkiertoa herätellen väsynyttä kehoa ja mieltä, sekä rentouttaa ihanaan nirvanaan. Lämmitetty kookosöljy hoitaa ja ravitsee ihoa, ja hienojakoinen emässuola toimii kuivaharjaavana elementtinä tehden ihosta silkkisen pehmeän ja neutralisoiden happoja ihon pinnasta, jolloin ihohuokoset puhdistuvat ja ihon oma kosteus ja rasva pääsevät paremmin pintaan suojaamaan ja hoitamaan.
 • selkä ja jalat käsitellään TAI voit selän lisäksi valita jalkojen hieronnan vain takaa ja lisänä kädet
 • miellyttävästi lämmittävä kardemumman eteerinen öljy tukee ruuansulatusta, voimistaa, avaa hengitystä, lisää syljen eritystä, rentouttaa ja kohottaa mielialaa. Siitä on apua ylirasituksen oireiden ja henkisen väsymyksen lievittämiseen, ja se herättelee 2 chakran aluetta lisäten myös aistikkuutta ja seksuaalista halukkuutta.

 

AROMATERAPIAHIERONTA Mustakuusen eteerisellä öljyllä + HENGITYKSEN AVAUS 75min. 1 x 75€, 2 tai useampi á 70€

 • aromaterapiahieronta rauhoittaa ja syvä rentouttaa, sekä avaa voimakkaasti aineenvaihduntaa tehostaen kuona-aineiden poistumista. Tukkoiselta tuntuvan kehon neste- ja energiavirtaus elpyy, mieli tyyntyy ja selkiytyy.
 • selkä, jalat ja kasvot käsitellään lempeästi hieroen. Myös aineenvaihduntaan, kuonanpoistoon ja hengitykseen vaikuttavia vyöhykepisteitä painellaan jalkateristä.
 • Mustakuusen eteerinen öljy on hengitystä ja keuhkoja avaava, yleisesti vahvistava ja virkistävä. Auttaa tehokkaasti väsymystiloissa.
 • hoidon aikana ja erityisesti lopuksi autetaan hengitystä avaavin liikkein ja venytyksin.

 

EXTRAT VARATTAVISSA 24.3. ASTI! VARAA TÄSTÄ

 

Hellittäminen

Irti päästämistä vaatimuksista,
pakosta, arvottamisesta.
Suostumista keskeneräisyyteen,
epätäydellisyyteen, matkalla oloon.
 

Kontrolloinnista luopumista,
siirtymistä lepoon ja luottamukseen,
myötätunnon tilaan,
jossa kaikki saa vain olla
sellaisena kuin ON.
 

Ohjaksista irrottamista
asettuen elämän kannateltavaksi,
elämän virran vietäväksi.
 

Ei tarvitse jatkuvasti pystyä, kyetä, jaksaa,
yltää parempaan, tehdä enemmän, muuttua.
Välillä voi myös vain olla.
Huokaisten ulos kaiken tekemisen,
yrittämisen ja pyrkimisen.
 

Olla vain
puhtaasta olemisen ilosta,
ilman tavoitteita ja päämääriä.
OLLA VAIN
ja jälleen muistaa
mikä on todella olennaista.
 

© Sari 9/2017

 

Esittelyssä Intuitiivinen energiahoito

Tämä kokonaisuuden syvällisesti huomioonottava hoitomuoto on toimivin Sinulle, joka haluat rohkeasti tutkia, kohdata ja vapauttaa alitajuntasi sisältöjä, jotka tiedostamattomina estävät Sinua tavoittamasta sitä Ihmistä, joka Olet ja olemasta se Ihminen, joka parhaimmillasi voisit olla. Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että tekemäni Intuitiivisen energiahoidon ydin tarkoitus on auttaa Sinut jälleen omaan keskustaasi, omaan itseesi. Sieltä käsin voit kohdata todellisuutesi ja siinä ilmenevät haasteet tasapainon, ymmärryksen ja rauhan näkökulmasta, tavoittaen jälleen mahdollisuuksia ja uudenlaisia näkökulmia, pysyen tyynenä ja toimintakykyisenä olosuhteistasi huolimatta.

Eri hoitokerrat voivat painottua hyvinkin erilailla – sisäisen turvan kasvattamiseen ja sisäisen kaaoksen rauhoittamiseen, fyysisen kehon tasapainottamiseen, palauttamiseen ja vitalisointiin, tunne- ja mielenlukkojen vapauttamiseen, uskomusten ja ehdollistumien tiedostamiseen ja niistä irtipäästämiseen, pelkojen läpi menemiseen, vanhasta irtipäästämiseen, traumojen purkamiseen ja eheyttämiseen, transformaatio prosessien tukemiseen, yleiseen voimaannuttamiseen tai ylipäänsä syvemmän ymmärryksen tavoittamiseen elämäsi suhteen. Myös kaikki nämä osa-alueet saattavat toteutua yhden hoitokerran aikana, tilanteestasi riippuen.

Hoitajana toimin puhtaasti intuitiivisena kanavana kaikelle sille mitä hoidossa tapahtuu. Erityisen herkän kehoni avulla tunnen itsessäni hoidettavan tukosalueet ja autan niitä vapautumaan energiatason kautta. Tavoitan myös hoidettavan alitajuisia tunnetiloja ja ajatusrakenteita, jotka pitävät yllä jumiutuneita tilanteita tai saavat aikaan oireita fyysisellä- tai mielentasolla. Kohtaan jokaisen hoidettavani oireilun ilmenemiskohdasta riippumatta fyysis-psyykkis-henkisenä kokonaisuutena ottaen huomioon aina myös ihmisyyden sielullisen näkökulman.

”Keho ja mieli ovat hengen aistinelimiä”.

Intuitiivinen energiahoito siis tapahtuu energiatason kautta, joka on syytaso kaikelle näkyvälle oireilulle ja ilmentymille. Olen erikoistunut energia-anatomian tuntemukseen, siihen miten energiatason epätasapaino näyttäytyy ja ilmenee mielen ja kehon tasoilla. Autan Sinua tiedostamaan näitä yhteyksiä ja ymmärtämään omalla kohdallasi mitä oireilusi ja elämän haasteesi yrittävät tuoda Sinulle näkyväksi, jotta voisit tehdä tarvittavia korjauksia ja tavoittaa uudenlaisia näkökulmia tilanteeseesi, sekä ymmärtää laajemmin keho-mieli-henki yhteyttä itsessäsi hyvin konkreettisesti.

Lue tarkemmin Intuitiivisesta energiahoidosta