Energiapsykologiaa – CHAKRAT JA ELÄMÄNKAARI kurssi 7x 17.10 alkaen to iltaisin

Energiapsykologia valottaa hyvin syvällä tavalla energiajärjestelmän tasapainon vaikutusta ihmisen psykologiseen ja henkiseen tilaan – tapaan tuntea, ajatella ja asennoitua. Tukokset ja epätasapaino energiasysteemin virtauksissa saavat aikaan negatiivisten tunteiden ja ajattelun korostumista, sekä asennoitumisen keskittymistä mm. hankaluuksiin ja toivottomuuteen. Saatamme törmätä jatkuvasti samanlaisiin haasteisiin ja ongelmiin ihmissuhteissamme ja elämässämme, sekä toistaa haitallisia käyttäytymis- ja asennoitumismalleja tietämättä miksi ja löytämättä keinoja muuttaa niitä.

Chakrat ovat energiasysteemin energiakeskuksia, joiden tehtävänä on toimia energian vastaanottajina, muuntajina ja jakajina päästäen energian virtaamaan lävitseen oman ominaislaatunsa ja tasapaino tilanteensa mukaisesti. Chakrajärjestelmän kautta keho, mieli ja henki ovat taukoamatta kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Jokaiseen 7 päächakraan liittyy omat emotionaaliset, fyysiset ja henkiset teemat, jotka aktivoituvat läpikäytäviksi omalle kehitysvaiheelle ominaisella tavalla 7 vuoden jaksoissa syntymästä kuolemaan ja nousevat esille arkielämän tapahtumien ja kohtaamisten kautta.

Tiedostamalla eri ikävaiheissa tarkoituksella nousevia energiapsykologisia haasteita ja mahdollisuuksia pystymme ymmärtämään ja kehittämään ihmisyyttämme ja elämäämme paljon laajemmin kuin olemme pelkän mielen- ja kehon psykologian puitteissa tottuneet ajattelemaan.

Ensimmäisenä iltana käymme ensin lyhyesti läpi yleistietoa chakroista osana laajempaa energiajärjestelmää edeten siitä CHAKRA KERRALLAAN AIHEINA;

 • chakrojen psykologiset ja henkiset kasvuteemat – haasteet ja voimavarat, sekä aktivoituminen eri ikä vaiheissa. Mitä eri ikävaiheet kutsuvat meitä oivaltamaan ja mitä kohti kehityksellisesti menemään.
 • chakrojen sisältämät arkkityypit, jotka valottavat käyttäytymis- ja asennoitumismalleja, sekä emotionaalisia ominaisuuksia. Arkkityypit kuvaavat alitajuista kokemusmaailman ydintä – sen positiivisia ja negatiivisia laatuja.
 • miten kunkin chakran epätasapaino näyttäytyy – kehossa, ajatuksissa, tunteissa, asenteissa
 • tukosten aiheuttajat ja miten vapauttaa
 • puhdistavia, eheyttäviä ja tasapainottavia meditaatioita joka tapaamiskerralla, sekä oman sisäisen yhteyden avaamista ja syventämistä hiljentyen
 • kokemusten ja oivallusten jakamista

Soveltuu kaikille, joita kiinnostaa energiapsykologinen näkemys ihmisen elämänkaaresta ja kehityksestä, itsetutkiskelu ja uskonnoista vapaan henkisyyden läsnäolo osana arki ihmisyyttä. Meditaatiot ja käsiteltävät asiat laittavat puhdistavia ja avaavia prosesseja liikkeelle laajentaen ja syventäen tietoisuutta, sekä keho-mieli-sielu yhteyttä jokaisen yksilöllisen tarpeen ja kehityskohdan mukaan.

Kurssi sopii erinomaisesti myös terapia- ja hoitotyötä tekeville syventämään kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä ja syy tasolla vaikuttavista tekijöistä, jotka luovat jokaisen yksilöllisesti kokeman todellisuuden, sekä kehon ja mielen tasolla tapahtuvan oireilun.

KOKOONTUMISET 7 x TORSTAI ILTAISIN n. 3 viikon välein
3h/TORSTAI ILTA klo 18-21, HUOM! ensimmäisellä kerralla 4h klo 17-21

17.10. klo 17-21
7.11., 28.11., 12.12., 9.1., 30.1., 13.2. klo 18-21

KURSSIN HINTA; 327€ (n. 46,72/kerta) Mahdollista maksaa 3 erässä eli 109€/erä
Sis. alv 24%, kattava kirjallinen materiaali, tee/kahvi tarjoilu pienen purtavan kera

Laita ilmoittautuessa lisätietoihin monessa erässä haluat maksaa.
Maksamalla 1. erän vahvistat paikkasi kurssille, eräpvt. 3.10. 1.11. ja 2.1.
Kurssi-infon ja laskun saat viimeistään 1.10.
Mukaan mahtuu 12, kurssi toteutuu jos osallistujia on vähintään 7.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 1.10. mennessä tästä

Kurssin peruminen ja keskeyttäminen

Paikan voi perua 1. eräpäivään asti, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen kokonaishinnasta. Mikäli keskeytät kurssin jo alettua, osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Lääkärintodistuksella keskeytetyn kurssin peruutusmaksu alennetaan 50%:iin.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

VETÄJÄ; Sari Saario – intuitiivinen energiahoitaja, henkinen kätilö, psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP Practitioner. Sarilla on laaja ja syvällinen energiapsykologian tietämys jo 30 vuoden ajalta erilaisten koulutusten, omakohtaisen kasvutien ja intuitiivisena energiahoitajana toimimisen kautta.

 

Kohti hyvinvoivaa erityisherkkyyttä – olisiko tässä jotain Sinulle?

Erityisherkkyys on kaunis ja merkittävä ominaisuus, joka monelle kantajalleen on kääntynyt taakaksi ja viallisuuden kokemukseksi ympäristön ymmärtämättömän suhtautumisen takia tai/ja riitävän tuen puuttuessa lapsuudessa. Tällöin erityisherkkyyden mahdollisuudet, voimavarat ja koko yhteisöä palvelevat vahvuudet jäävät turhaan tavoittamatta ja käyttämättä.

Erityisherkkien on tärkeää itse oppia arvostamaan tätä synnynnäistä ominaisuuttaan, hyväksyä erilaisuutensa, joka on todellista ja rikastaa nyky yhteiskuntamme tapaa nähdä ja kokea asioita, sekä rohkeasti tuoda oman itsen kautta esiin edustamiaan inhimillisiä arvoja ja kokonaisvaltaisia kokemisen tapoja.

Ominaisuuden haasteetkin on helpompi kantaa ja kääntää voimavaroiksi, kun ymmärtää mistä ne johtuvat ja miten erityisherkän aistimistapa ja hermosto todella toimivat erilailla kuin valtaväestöllä. Tämä tieto on tärkeää ottaa vakavasti ja oppia luomaan itselleen olosuhteet, joissa on mahdollista voida hyvin.

Erityisherkkien lasten ja nuorten vanhempina/kasvattajina tehtävämme on luoda hyvinvointia tukeva ympäristö ja olosuhteet, joissa EH lapset voivat kasvaa ilman turhaa viallisuuden ja huonouden kokemusta tuettuina ja erilaisuutensa oikein ymmärtävinä. Herkästi reagoiva hermosto saa aikaan helposti käytöshäiriöiksi tulkittuja reagointi tapoja – levottomuutta, agressiivisuutta, ylivilkkautta, vetäytymistä ja vahvoja tunnepurkauksia, vaikka kyseessä on usein pelkästään hermoston ylikierrostilasta johtuva hankaluus kehossa ja mielessä, joka rauhoittuu pelkästään kiinnittämällä erityistä huomiota ravinnon täysipainoisuuteen, elintapojen säännönmukaisuuteen, stimuloivien aineiden ja tekijöiden minimoimiseen, riittävään aikuisen läsnäoloon ja lapsen olojen/tunteiden sanoittamiseen. Hermoston tapa mennä rajustikin ylikierroksille pienistäkin poikkeamista on todellista ja läheisten, joiden hermosto toimii valtaväestön tavoin tasaisemmin, voi olla hyvin vaikea ymmärtää tätä. Siksi tieto ja heidän kokemuksensa ymmärtäminen on EH lasten ja nuorten kanssa toimiville ja eläville ensiarvoisen tärkeää.

Jos aihe kiinnostaa Sinua, kaipaat lisää tietoa, ymmärrystä ja tukea tai haluat voimaannuttaa itseäsi erityisherkkänä ihmisenä, Hyvänolonhoitola Keiju tarjoaa syksyn aikana seuraavat illat ja kurssin Järvenpäässä;

MINÄKÖ ERITYISHERKKÄ – ILTA 15.8.

YMMÄRRÄ PAREMMIN ERITYISHERKKÄÄ LASTASI -ILTA 29.8.

ERITYISHERKKIEN VOIMAANTUMISRYHMÄ 4 x torstai iltaisin 5.9. alkaen

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN! Ilmoittautumiset TÄSTÄ

Kurssien vetäjä Sari Saario auttaa työssään erityisherkkiä ihmisiä oman voimansa äärelle, työstämään ja vahvistamaan haastekohtia ja ottamaan käyttöön ne valtaisat voimavarat, joita tämä ominaisuus mahdollistaa. Takana on pitkä tietoisesti kuljettu matka erityisherkkänä ihmisenä väärinkäsityksistä vapauteen, kokemus kahden erilailla erityisherkän lapsen (tällä hetkellä nuoren aikuisen) äitinä, sekä työskentely päivittäin erityisherkkien kanssa jo yli 15 vuotta. Sari on oman kokemuksensa lisäksi saanut vuosien varrella perehtyä aiheeseen hyvin monipuolisesti ja syvällisesti erilaisten ihmisten ja elämäntarinoiden kautta.

Lue myös Erityisherkän voimaantumisen ABC

 

Vakivuokralainen/vuokralaiset haussa maanantaille ja perjantaille

Tarvitsetko rauhallista vastaanotto-/ hoitotilaa lähellä keskustaa, hyvien kulkuyhteyksien päässä 1-2 kertaa viikossa? Haussa vakivuokralainen/ -vuokralaiset.

Viihtyisä 15m2 huone sopii mm. hierojille, terapeuteille, jäsenkorjaajille, osteopaateille ja ryhmien pitämiseen. Toivottavaa, että toiminta liittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Myös satunnaiseen vuokraukseen torstaisin ja viikonloppuisin.

Ota yhteyttä p. 040 5757733 tai sari@hoitolakeiju.fi

Odotustila

 

Viha voimavarana workshop la 7.9. klo 10-15

Viha on yksi väärinymmärretyimmistä tunteista. Meidät on usein kasvatettu tukahduttamaan vihan tunteet, pitämään ne piilossa, ehkä kieltämään kokonaan. Joskus viha voi olla niin piilossa itseltämme, ettemme tunnista sitä lainkaan tai osaa ilmaista sitä suoraan, vaan vain passiivisuuden, voimattomuuden, vastustamisen tai piilonegatiivisuuden kautta. Vihaan liittyy paljon negatiivisia uskomuksia ja mielleyhtymiä, vaikka se on tärkeä suojaava ja eteenpäin vievä tunne tasaveroisena muiden tunteiden joukossa.

Alas painettuna ja tukahdutettuna viha saa aikaan monenlaista harmia kehossa ja mielessä – mm. jännityksiä, voimattomuutta, uupumusta, kiputiloja, arvottomuutta, häpeää, masennusta ja toimintakyvyttömyyttä. Viha on niin voimakas tunne, että sen tukahduttamiseen kuluu valtavasti voimavaroja.

Vihan ollessa kokonaan tai osittain kiellettyä on vaikeaa laittaa rajoja oman itsen ja hyvinvointinsa tueksi, päästää irti menneisyyden kipeistä kokemuksista, puolustaa itseään ja arvojaan, kokea riittävästi vaikutusmahdollisuuksia oman elämän suhteen ja tavoittaa muutoksiin tarvittavaa sisäistä voimaa. Vihan tunnistaminen ja sen kanssa sinuiksi tuleminen auttaa myös pääsemään käsiksi syvemmällä oleviin kipeämpiin tunteisiin ja täyttymättömiin tarpeisiin.

Tässä workshopissa lähdemme tutkimaan vihan olemusta, omaa suhdettamme vihaan ja avaamaan väyliä vihan vapauttamiseen hengityksen, kehollisuuden ja mielikuvien avulla. Oikaisemme vihaan liittyviä väärinkäsityksiä, herättelemme tukahdutettuun vihaan sitoutunutta elinvoimaa ja tunnustelemme vihan voimauttavaa vaikutusta.

Sopii kaikille, jotka haluavat tutustua syvemmin omaan vihaansa, vapauttaa vihan ilmaisuun liittyviä pelkoja ja esteitä, löytää koko viha käsitykseen uusia näkökulmia ja tavoittaa vahvemmin omaa voimaansa.

Aika: la 7.9. klo 10-15 (45min. ruokatauko – omat eväät mukaan, lämmitys mahdollisuus)

Hinta: 69€ (sis. 24% alv ) tee ja kahvi tarjoilu

Paikka: Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

Vetäjä; Sari Saario psykofyysinen hengitysterapia ohjaaja, logoterapia ohjaaja, tunnekehoterapeutti, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, intuitiivinen energiahoitaja, NLP Practitioner

Sitova ilmoittautuminen 23.8. mennessä TÄSTÄ

Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Laskun eräpäivä 28.8.

 

 

Hengitys ja psykofyysisyys tiedostamisen ja voimaantumisen välineinä koulutus – ALOITUS SIIRTYNYT 17.1.2020

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti eritaustaisille ihmissuhde-, terapia-, hoito-, ohjaus-, valmennus- ja vuorovaikutustyössä toimiville auttajille, jotka kaipaavat syvempää ymmärrystä hengityksen merkityksestä, mahdollisuuksista ja sen kanssa työskentelystä hyvinvoinnin, tiedostamisen ja voimaantumisen lähteenä, sekä psykofyysisyydestä työvälineenä, jossa työskentelyn lähtökohtana on kehotietoisuus, oman kehon tuntemusten havainnointi ja tiedostaminen.

Hengityksellä on fysiologisen merkityksen lisäksi valtavan suuri vaikutus ihmisen psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Se on silta, joka yhdistää kehon ja mielen, sielun ja ruumiin, tietoisen ja tiedostamattoman sekä itsen ja toiset. Hengitystapaan on tallentunut jo varhaislapsuudesta lähtien tapamme olla olemassa – itsessämme, maailmassa ja vuorovaikutuksessa itsen ja toisten kanssa. Hengitys reagoi jatkuvasti mielen ja alitajunnan sisältöihin, sekä keho- ja tunnemuistiin tallentuneisiin asioihin.

Hengitystä syvemmin ymmärtämällä saamme käyttöömme koko ajan mukana olevan työkalun, jonka avulla voimme kehittää tietoisuus- ja tiedostamistaitoja, itsetuntemusta, keho- ja tunneyhteyttä, läsnäoloa, itsesäätely mahdollisuuksia, sekä vahvistaa vuorovaikutusta ja saada välineitä sisältä ohjautuvaan voimaantumiseen.

Koulutuksessa opit ymmärtämään hengityksen psykofyysistä merkitystä ja käyttämään hengitystä havainnoinnin ja tiedostamisen työkaluna. Opit hengityksen vakauttavasta vaikutuksesta, sekä sen merkityksestä itsesäätelyyn – sisäisen turvan kasvattamiseen, rauhoittumiseen, hellittämiseen, palautumiseen, vapauttamiseen, voimaantumiseen ja tunnesäätelyyn. Lähdet matkalle kohti virtaavaa, tasapainoista hengitystä ja tulet tietoiseksi luonnollisen hengityksen esteistä ja mahdollistajista. Pääset vahvistamaan keho- ja tunneyhteyttä, sekä opit käyttämään hengitystä tämän yhteyden tietoiseen avaamiseen ja työstämiseen. Löydät myös välineitä läsnäolon ja vuorovaikutuksen tueksi.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita itsetuntemuksen lisäämiseksi, voimaantumisen tueksi, hengityksen ja itsesi työstämiseen, sekä ammatillista osaamistasi täydentämään. Psykofyysinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Koulutuksen perusta on psykofyysisessä hengitysterapiassa lue lisää. Täydentävänä viitekehyksenä logoterapian lue lisää – tarkoitus- ja voimavarakeskeisen psykoterapia suuntauksen ihmiskuva, jossa psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden lisäksi ihmisessä huomioidaan myös henkinen taso, sekä kouluttajan laaja tietopohja ja käytännönkokemus vuosien asiakastyöstä erilaisten hengitys-, itsetuntemus-,voimaantumis- ja tiedostamistaitoryhmien vetäjänä, psykofyysisenä hengitysterapia- ja hengityskouluohjaajana, tunnekehoterapeuttina, intuitiivisena energiahoitajana ja kehoterapeuttisena hierojana.

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi lasten ja aikuisten kanssa yksilö- ja ryhmätyötä toteuttaville auttajille – mm. kehoterapeuteille, osteopaateille, jäsenkorjaajille, hierojille, homeopaateille, taideterapeuteille, toimintaterapeuteille, luontaishoitajille ja – terapeuteille, hyvinvointi valmentajille, energiahoitajille, joogaohjaajille, muille terveyden- ja sosiaalialan toimijoille, hyvinvointi- ja itsetuntemus ryhmien, sekä tietoisuus- ja tunnetaitojen ohjaajille. Ja tietenkin oman henkilökohtaisen itsetuntemuksen, tiedostamisen, kasvun ja voimaantumisen tueksi.

Koulutus käsittää 3 viikonloppua. 1. pe-su, loput la-su.

Työskentelyaika pe klo 17.30-20.30, la ja su klo 10.00-18.00

 17.-19.1.  HENGITTÄVÄ MINÄ

 • koulutuksen aloitus ja tutustuminen
 • tietoinen hengitys on minuuden vahvistamista – yhteyden luominen omaan hengitykseen
 • luonnollisen ja virtaavan hengityksen edellytykset
 • oman ja toisen hengityksen havainnointi ja tukeminen
 • mitä hengitys ilmentää – kuule hengityksen viestiä

8.-9.2.  HENGITYS TYÖVÄLINEENÄ

 • hengittävä auttaja
 • hengitys ja kehotietoisuus
 • sisäisen rauhoittelijan löytäminen ja vahvistaminen
 • hellittävä hengitys tekee tilaa läsnäololle, olemiselle ja kohtaamiselle
 • hengitys tunnekehoyhteyden avaajana ja tunnesäätelyn välineenä

7.-8.3. RAJAT JA ERILLISYYS TASAPAINOISEN HENGITYKSEN JA VOIMAANTUMISEN MAHDOLLISTAJINA

 • selkeät rajat ja terve erillisyys hyvinvoinnin perustana
 • erilaisten rajahaasteiden tunnistaminen – pelkorajat vai turvarajat
 • tunnesäätely ja rajat
 • saanko tahtoa ja käyttää omaa voimaa rajojen luomiseen, miten se näkyy hengityksessä
 • psykofyysinen rajatyöskentely – rajojen ja tilakokemuksen kehollista tutkimista ja vahvistamista

Tähän pilottikoulutukseen otetaan mukaan 8 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koska oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta, osallistuminen jokaiseen päivään on tärkeää, myös ryhmän eheyden kannalta. Pyrithän jo etukäteen varmistamaan, että pääset mukaan jokaiseen päivään.

Koulutus sisältää myös ennakkotehtävän ja välitehtäviä, jotka ohjaavat itsehavainnointiin. Suositeltavaa lukea ennakkoon Minna Martinin kirja HENGITYS VIRTAA – kohti kehon ja mielen tasapainoa. Päivissä 1h ruokatauko ja iltapäivän kahvitauko.

KOULUTUKSEN HINTA; 713,71 + 171,29 (alv 24%) = yhteensä 885€ (295;-/vknloppu) Ilmoittautumismaksulla 120€ vahvistat paikan itsellesi. Se palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan tai kurssin peruuntuessa järjestäjän toimesta. Loput 765€ maksettavissa 1-3 erässä.

Hinta sisältää koulutuskansioon kerättävän kirjallisen materiaalin, kahvi- ja teetarjoilun pienen syötävän kera.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 5.12. MENNESSÄ sähköpostilla sari@hoitolakeiju.fi

Kerro ilmoittautuessasi lyhyesti NYKYINEN AMMATTISI/TYÖNKUVASI, MIKÄ SAA SINUT HAKEUTUMAAN KOULUTUKSEEN, MINKÄ VERRAN AIHE ON ENNESTÄÄN TUTTU, MAHDOLLISET ODOTUKSET KOULUTUKSEN SUHTEEN.

Laita myös mahdolliset ruoka-aine rajoitteet ja kuinka monessa erässä haluat maksaa.

Saat heti ilmoittauduttuasi laskun ilmoittautumismaksusta, jonka maksamalla vahvistat paikkasi koulutukseen.

Kurssi-infon loppu laskuineen lähetän joulukuussa. Eräpäivät 13.12., 20.1. ja 20.2.

Peruminen ja keskeyttäminen

Paikan voi perua 30vrk ennen koulutuksen alkua menettäen vain ilmoittautumismaksun, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen kokonaishinnasta. Mikäli keskeytät opiskelun opintojen jo alettua, osallistujalta peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella keskeytettyjen opintojen peruutusmaksu alennetaan 50%:iin ilmoittautumismaksun jälkeen jäävästä summasta.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, intuitiivinen energiahoitaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP Practitioner

 

 

Ymmärrä paremmin erityisherkkää lastasi – ilta 29.8. klo 18-20

Onko sinulla tai lähelläsi erityisherkkä lapsi tai nuori, ehkä kohtaat heitä työsi kautta. Tämä ilta on tarkoitettu sinulle, jotta voisit ymmärtää paremmin erityisherkkyyttä ominaisuutena, jota ei tarvitse mitenkään muuttaa tai tukahduttaa, vaan päin vastoin tukea ja sanoittaa, auttaa kukoistamaan. Erityisherkät lapset ja nuoret saattavat oireilla rajustikin käytöksellään ymmärtämätöntä kohtelua ja kohtaamattomuutta, jossa heitä ei nähdä ja kuulla läsnä olon kautta – toiset vetäytyen ja toiset jopa agressiivisesti vastaan taistellen. Suurin osa heidän kanssa ilmenevistä haasteista johtuu vain väärinymmärryksestä ja -tulkinnasta.

Illassa käymme läpi herkkyyden eri ilmentymiä, miten tukea lasta/nuorta käytännössä erityisherkkyyden kanssa, sekä mitkä ovat ydinkysymyksiä erityisherkän lapsen kohtaamisessa ja kasvatuksessa. Tilaa myös kysymyksille ja keskustelulle.

OVIRAHA KÄTEISELLÄ 20€ Kahvi ja tee tarjoilu.

Varaa paikkasi 22.8. mennessä TÄSTÄ. Mukaan mahtuu 12.

Peruuttamattomat osallistumiset veloitetaan!

ERITYISHERKKIEN VOIMAANTUMISRYHMÄ 4 x 5.9.alkaen

Löytääkseen hyvinvointia ylläpitävää tasapainoa erityisherkän on ensiarvoisen tärkeää itse ymmärtää valtaväestöstä poikkeavaa biologista ominaislaatuaan, oppia vapauttamaan jännityksiä kehosta ja mielestä, aktivoida tietoisesti sisäistä rauhoittumisjärjestelmää, vahvistaa omaa kehollisuutta, rajojaan ja maadoitustaan, sekä tavata kaltaisiaan, jotta erilaisuuden, jopa vääränlaisuuden kokeminen voi vihdoin väistyä.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tasapainottaa itseään, voimaantua ja vahvistua omassa arjessaan ja herkkyydessään, sekä kokea ominaisuuden mahdollisuutena haitan ja huonouden sijaan – koet sitten itsesi erityisherkäksi tai herkäksi.

Eri teemojen lisäksi käytämme joka kerralla aikaa kehon rauhoittumisjärjestelmän aktivoimiseen ja vahvistamiseen, sekä puramme jännittyneisyyttä ja ylivirittyneisyyttä kehosta ja mielestä. Saat paljon konkreettisia keinoja mm. psykofyysisestä hengitysterapiasta ylivirittyneisyys taipumuksen kanssa elämiseen. Käytämme  myös kehotyöskentelyä, mielikuvaharjoituksia ja meditaatiota.

KOKOONNUMME TORSTAI ILTAISIN KLO 18-21

HERKKYYDEN OLEMUS 5.9.

 • mitä erityisherkkyys on ja ei ole
 • selkeytämme kuvaa itsestämme herkkänä ihmisenä
 • riittää kun sinä hyväksyt itsesi ja herkkyytesi ilmentymät – itsemyötätunto työkaluna

TURVASSA OMASSA KEHOSSA 12.9.

 • mistä sisäinen turvan kokemus syntyy
 • vahvistamme maadoitusta ja yhteyttä omaan kehoon
 • sisäisen rauhoittelijan löytäminen, vahvistaminen ja tietoinen hyödyntäminen

SELKEÄT RAJAT JA ERILLISYYS TASAPAINON EDELLYTYKSENÄ 19.9.

 • herkän perushaasteena omien rajojen tunnistaminen, asettaminen ja pitäminen
 • miten olla kadottamatta itseään toisten kanssa ja ryhmätilanteissa
 • onko minulla lupaa ja oikeutta oman kokoisiin rajoihin, sekä olla terveesti erillinen, omanlainen
 • tutkimme, työstämme ja vahvistamme omaa tilaa ja rajoja

HERKKYYS JA OMA VOIMA 26.9.

 • herkkien haasteet omaan voimaan liittyen
 • saanko tahtoa
 • tutkitaan ja vahvistetaan omaa voimaa – sen käyttöä ja ilmaisua
 • oma voima on aikuiseksi kasvamista, vastuunottoa ja omien vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämistä

Sitovat ilmoittautumiset TÄSTÄ. Vielä mahtuu mukaan.

Hinta; 159€ sis. alv 24%, kurssin sisältöineen ja oheismateriaaleineen, tee/kahvi tarjoilun. Mahdollisuus maksaa 2 erässä. Eräpäivät 23.8. ja 13.9.

Vetäjä; Sari Saario psyko-fyysinen hengitysterapia ohjaaja, logoterapia ohjaaja, tunnekehoterapeutti, terapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, intuitiivinen energiahoitaja

Edellisten ryhmäläisten kokemuksia;

”Ryhmä antaa monipuolista ymmärrystä erityisherkkyyden erilaisista puolista ja mitä kannattaa huomioida. Paljon hyviä harjoituksia. Hienosti koottu teemat, hyvin rakennettu kokonaisuus.”

”Minua puhutteli erityisesti itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on, toisten ymmärtäminen. Sain vahvuutta itselleni. Ohjaus hyvä.”

”Koin erityisen voimaannuttavaksi ohjatut rentouttavat mielikuvaharjoitukset, toisten kokemusten kuulemisen, jakamisen. Kiitos Sari taitavasta, turvallisesta ja asiantuntevasta ohjauksestasi. Sinulla on kyky kohdata ja luoda salliva, hyvä, turvallinen ilmapiiri.”

”Ryhmä vastasi odotuksiani ja jopa enemmän. Jään kaipaamaan viikottaista yhteistä rauhoittumista, missä kaikki olivat läsnä ja ”yhtä”. Erityisen voimaannuttavaksi koin rauhoittumishetket, hengitysharjoitukset, vain olemisen taidon ja irti päästämisen jännityksestä. Kurssi oli ehdottomasti kokemisen arvoinen asia, Kiitos Sari.”

”Minua puhutteli vertaistuki, ohjaajan energia, lämpö ja aitous. Erityistä oli käytännölliset harjoitukset ja aidot kokemukset. Ryhmästä sai voimaa ja läsnäoloa, keinoja elämänhallintaan. Suosittelen, koska turvallisessa ilmapiirissä saa kokeilla rajojaan, mutta jurottaa myös ihan rauhassa. Ryhmänohjaus taitosi ovat todella hyvät. Helpotit elämääni, KIITOS!”

”Erityisesti puhutteli meditaatiohetket sekä keholliset harjoitukset. Tietoisuuden lisääntyminen erityisherkkyydestä. Voi vain olla! Ryhmän tuki, luottavaisuus, sallivuus ja kokemukset olivat erityisen voimaannuttavia. Haluan kiittää työkaluista omaan itseensä tutustumisessa ja hengityksen apuna käyttämisessä rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.”

”Ilmapiiri ja rentoutusharjoitukset puhutteli erityisesti, voimaannuttavaa oli salliva ilmapiiri. Kiitän Sarin omien kokemusten jakamisesta.”

Kesäkauden hoitoextra tarjoukset Sinulle!

Alavireistä mielialaa tasapainottava ja sydäntä avaava

AROMATERAPIA KÄSITTELY Bergamotin eteerisellä öljyllä

75min. 1 x 72€ 2 x á 68€

 • syvästi rentouttava, kevyt otteinen aromaterapiahieronta tehdään jalkoihin, selkään ja kasvo-decoltee alueelle, myös jalkaterien vyöhykepisteitä avataan. Lopuksi sydämen alueen energeettinen tasapainotus
 • aineenvaihdunta ja kuonanpoisto elpyy, keho-mieli avautuu ja rauhoittuu tasapainottaen tunnepuolta
 • sitrustuoksuinen bergamotti on voimakkaasti mielialaan vaikuttava öljy, jolla hoidetaan ahdistusta, masennusta ja stressiä. Se kohottaa alavireistä mielialaa, vapauttaa surua, tasapainottaa ja lievittää hermostuneisuutta ja jännitystä. Avaa myös sydäntä ilolle ja auttaa osoittamaan ja vastaanottamaan tunteita, sekä lisää itseluottamusta ja uskoa oman persoonallisuuden hyviin puoliin

 

Kehon ja mielen herättelijä

EMÄSSUOLAHIERONTA Rosmariinin eteerisellä öljyllä

75min. 1 x 76€ 2 x á 72€

 • lämpimällä kookosöljyn ja emäksisen merisuolan sekoituksella hierotaan lihaksia ja kudoksia avaavasti selkä, ja jalat molemmin puolin
 • hienojakoinen, ihoa puhdistava emässuola tehostaa hieronnan avaavaa ja jännityksiä purkavaa vaikutusta saaden pintaverenkierron elpymään voimakkaasti. Keho todella herää, tukkoisuus väistyy ja iho pehmenee ihanasti. Kookosöljy hoitaa ja ravitsee ihoa.
 • rosmariinin eteerinen öljy kiihdyttää aineenvaihduntaa ja edistää stressinsietokykyä, sekä lisää toimintatarmoa antaen potkua. Se voimistaa valppautta ja fyysistä valmiutta. Lisäksi siitä on apua uupumukseen, liialliseen ajatustyöhön, päänsärkyyn ja migreeniin, hengityselinoireisiin ja nivelkipuihin

 

Hermostoa tyynnyttävä hemmotteluhetki

JALKAKYLPY + KASVOJEN AKUPISTE RENTOUTUS + JALKOJEN RYTMINEN HIERONTA

Santelipuun eteerisellä öljyllä 45min. 1 x 60€ 2 x á 55€

 • ayuervedinen rentouttava jalkakylpy maadoittaa auttaen tietoisuutta laskeutumaan ajattelusta kehoon. Jalkapohjista kehoon kulkeutuva lämpö rentouttaa ja hoitaa koko kehoa, erityisesti munuaisia. Munuaiset ovat fyysisen ja psyykkisen kehon ja olemuksen voimavarojen tyyssija, munuaisten kautta tuetaan hermostoa, hyvää unta, ennalta ehkäistään stressiä, sydän ja verisuonitauteja. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaan munuaiset ovat yhteydessä myös aivoihin ja luustoon. Lämmin jalkakylpy hoitaa kokonaisvaltaisesti koko kehoa ja mieltä
 • kylvyn aikana tehtävä kasvojen ja päänalueen akupistehieronta (ilman öljyä) on erittäin rentouttava ja koko kehon energioita tasapainottava käsittely. Mieli kirkastuu, kasvojen ja päänalueen verenkierto, nestekierto ja energiakierto elpyy tuoden levollisen ja elinvoimaisen ilmeen
 • jalkojen etupuolelle tehtävä lempeä rytminen hieronta tyynnyttää koko kehoa ja rauhoittaa voimakkaasti hermostoa
 • santelipuun eteerisellä öljyllä hoidetaan mm. unettomuutta, pelokkuutta, PMS ja menopaussi oireita, emotionaalista epävarmuutta ja ailahtelevaa mieltä, stressiä ja jännittyneisyyttä. Se tehostaa immuunipuolustusta, rauhoittaa, vahvistaa hermoja, sekä toimii psyykeä avaavana ja kohottavana. Auttaa saavuttamaan hiljaisuuden, rauhan ja euforisen hyvänolon tunteen, vahvistaen sisäistä näkemystä ja herkistäen henkiselle kasvulle

HOIDOT VARATTAVISSA 12.9. SAAKKA tästä!

Hellittäminen

Irti päästämistä vaatimuksista,
pakosta, arvottamisesta.
Suostumista keskeneräisyyteen,
epätäydellisyyteen, matkalla oloon.
 

Kontrolloinnista luopumista,
siirtymistä lepoon ja luottamukseen,
myötätunnon tilaan,
jossa kaikki saa vain olla
sellaisena kuin ON.
 

Ohjaksista irrottamista
asettuen elämän kannateltavaksi,
elämän virran vietäväksi.
 

Ei tarvitse jatkuvasti pystyä, kyetä, jaksaa,
yltää parempaan, tehdä enemmän, muuttua.
Välillä voi myös vain olla.
Huokaisten ulos kaiken tekemisen,
yrittämisen ja pyrkimisen.
 

Olla vain
puhtaasta olemisen ilosta,
ilman tavoitteita ja päämääriä.
OLLA VAIN
ja jälleen muistaa
mikä on todella olennaista.
 

© Sari 9/2017

 

Esittelyssä Intuitiivinen energiahoito

Tämä kokonaisuuden syvällisesti huomioonottava hoitomuoto on toimivin Sinulle, joka haluat rohkeasti tutkia, kohdata ja vapauttaa alitajuntasi sisältöjä, jotka tiedostamattomina estävät Sinua tavoittamasta sitä Ihmistä, joka Olet ja olemasta se Ihminen, joka parhaimmillasi voisit olla. Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että tekemäni Intuitiivisen energiahoidon ydin tarkoitus on auttaa Sinut jälleen omaan keskustaasi, omaan itseesi. Sieltä käsin voit kohdata todellisuutesi ja siinä ilmenevät haasteet tasapainon, ymmärryksen ja rauhan näkökulmasta, tavoittaen jälleen mahdollisuuksia ja uudenlaisia näkökulmia, pysyen tyynenä ja toimintakykyisenä olosuhteistasi huolimatta.

Eri hoitokerrat voivat painottua hyvinkin erilailla – sisäisen turvan kasvattamiseen ja sisäisen kaaoksen rauhoittamiseen, fyysisen kehon tasapainottamiseen, palauttamiseen ja vitalisointiin, tunne- ja mielenlukkojen vapauttamiseen, uskomusten ja ehdollistumien tiedostamiseen ja niistä irtipäästämiseen, pelkojen läpi menemiseen, vanhasta irtipäästämiseen, traumojen purkamiseen ja eheyttämiseen, transformaatio prosessien tukemiseen, yleiseen voimaannuttamiseen tai ylipäänsä syvemmän ymmärryksen tavoittamiseen elämäsi suhteen. Myös kaikki nämä osa-alueet saattavat toteutua yhden hoitokerran aikana, tilanteestasi riippuen.

Hoitajana toimin puhtaasti intuitiivisena kanavana kaikelle sille mitä hoidossa tapahtuu. Erityisen herkän kehoni avulla tunnen itsessäni hoidettavan tukosalueet ja autan niitä vapautumaan energiatason kautta. Tavoitan myös hoidettavan alitajuisia tunnetiloja ja ajatusrakenteita, jotka pitävät yllä jumiutuneita tilanteita tai saavat aikaan oireita fyysisellä- tai mielentasolla. Kohtaan jokaisen hoidettavani oireilun ilmenemiskohdasta riippumatta fyysis-psyykkis-henkisenä kokonaisuutena ottaen huomioon aina myös ihmisyyden sielullisen näkökulman.

”Keho ja mieli ovat hengen aistinelimiä”.

Intuitiivinen energiahoito siis tapahtuu energiatason kautta, joka on syytaso kaikelle näkyvälle oireilulle ja ilmentymille. Olen erikoistunut energia-anatomian tuntemukseen, siihen miten energiatason epätasapaino näyttäytyy ja ilmenee mielen ja kehon tasoilla. Autan Sinua tiedostamaan näitä yhteyksiä ja ymmärtämään omalla kohdallasi mitä oireilusi ja elämän haasteesi yrittävät tuoda Sinulle näkyväksi, jotta voisit tehdä tarvittavia korjauksia ja tavoittaa uudenlaisia näkökulmia tilanteeseesi, sekä ymmärtää laajemmin keho-mieli-henki yhteyttä itsessäsi hyvin konkreettisesti.

Lue tarkemmin Intuitiivisesta energiahoidosta