Henkisen psykologian perusteet – KURSSI syyskuussa 2021

5 kerran kurssi alkaa 2.9.2021

HENKISEN ELI SIELUPSYKOLOGIAN PERUSTEET-KURSSI on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat syvempää, henkisen tason huomioivaa psykologista näkökulmaa oman itsensä ja ihmisyyden ymmärtämiseen ja tukemiseen, sekä perinteistä psykologista näkemystä laajentamaan ja täydentämään. Sopii myös ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi mm. erilaisille terapeuteille, terveydenhuollon ja sosiaalialan toimijoille, ihmissuhde- ja vuorovaikutustyötä tekeville, energiahoitajille, homeopaateille, luontaishoitajille, hyvinvointi- ja elämäntaidon valmentajille, sielunhoitajille ja vertaistukityötä tekeville. Mitä on Henkinen psykologia – lue tästä tarkemmin

Tästä koulutuksesta saat kattavan kuvan ihmisyydestä psykofyysis-henkisenä kokonaisuutena, paljon sanoja miten ymmärrettävästi puhua tästä asiakastyössä, sekä mitkä ovat psyykkisen ja henkisen terveyden edellytykset silloin, kun halutaan huomioida myös ihmisen henkinen/sielullinen olemus osana arki ihmisyyttä;

 mitä käytännössä tarkoittaa, että olemme psykofyysis-henkinen kokonaisuus?
miten persoona integroi itseensä vähitellen sielutietoisuutta, miten kokemus keho-mieli-sielusta kehittyy asteittain?
 miten oppia tunnistamaan ja hyödyntämään kaikkia olemuspuolia?
 mitkä ovat psyykkisen ja henkisen tasapainon ja vastustuskyvyn kulmakivet?
 mistä löytyvät henkiset voimavarat?
 mitä ovat emotionaalisen paranemisen avaimet?

Kurssi koostuu 5 osiosta torstai iltaisin – ensimmäinen klo17.30-21, muut klo 18-21. Teoriaa syvennämme mielikuvaharjoituksin.

2.9. IHMISYYDEN JA ITSEN OIVALTAMINEN KOLMEN MIELEN KAUTTA 

 • alitajuisen-, tietoisen- ja ylitietoisen mielen eli sielutietoisuuden ominaisuuksien ja toimintatapojen tunnistaminen, ymmärtäminen, sekä tasapainottaminen tietoisella työstämisellä on välttämätöntä psyykkisen ja henkisen vastustuskyvyn ja tasapainon kannalta
 • opimme ymmärtämään kolmen mielen perusominaisuudet henkisen psykologian kannalta, vaikutukset ihmisen kokemukseen itsestä ja maailmasta, toimintaan, sekä tasapainon asteittaiseen kehittymiseen tietoisuuden kasvaessa
 • tutkimme ja syvennämme erityisesti sielutietoisuuden käsitettä

9.9. NELJÄN KEHON TIEDOSTAMINEN JA TASAPAINOTTAMINEN 

 • fyysisen kehon lisäksi meillä on karkeasti jaoteltuna myös emotionaalinen-, mentaalinen- ja henkinen keho, joiden yhteistoiminta tekee ihmisestä psyko-fyysis-henkisen kokonaisuuden ja joista jokaisella on omat erityiset vaikutuksensa. Psyykkisen ja henkisen tasapainon kannalta on tärkeää oppia kuuntelemaan, käyttämään ja kunnioittamaan jokaista kehoa samanaikaisesti. Näiden kehojen toiminnan tiedostaminen avaa valtavasti ymmärrystä ihmisen asennoitumis-, käyttäytymis- ja toimintatapoihin. Siihen näkökulmaan, josta ihminen elää, tulkitsee elämää, itseään ja vaikutusmahdollisuuksiaan, sekä tavoittaa tai on tavoittamatta käytettävissä olevia voimavaroja.
 • käymme läpi neljän kehon ominaisuudet, konkreettiset vaikutukset ja avaimia tasapainottamiseen

16.9. ITSEKESKEISESTÄ AJATTELUSTA SIELUKESKEISEEN AJATTELUUN 

 • ego on ihmiselle välttämätön, jotta voimme kokea itsemme yksilöinä. Sen on kuitenkin tarkoitus palvella tietoista mieltämme ja sielutietoisuuttamme, eikä olla hallinnassa, niinkuin se valtaosin nyky ihmisellä on luoden erillisyyteen, kontrollointiin, valtaan, kielteisyyteen, omavoimaisuuteen ja yhteydettömyyteen perustuvaa ihmisyyttä ja maailmaa, jossa on lähes mahdoton voida hyvin.
 • perehdymme egokeskeisen ja sielukeskeisen ajattelun eroihin ja käytännön ilmenemiin, sekä tietoiseen sielukeskeisyyden kasvattamiseen

23.9. PSYYKKISEN JA HENKISEN TERVEYDEN KULMAKIVET 

 • käymme läpi psyykkisen ja henkisen vastustuskyvyn ja terveyden kulmakiviä henkisen psykologian näkökulmasta. Tärkeimpinä oman voiman käsitteen ymmärtäminen – mistä oma voima koostuu ja mitä käytännössä tarkoittaa, sen kasvattaminen ja tietoinen käyttöönotto, sekä itseen kohdistuvan myötätunnon ja ehdottoman rakkauden tietoinen kehittäminen.

30.9. EMOTIONAALISEN EHEYTYMISEN AVAIMET JA SISÄINEN LAPSI   

 • mistä emotionaalinen tasapaino muodostuu
 • mitkä ovat emotionaalisen eheytymisen edellytykset
 • sisäinen lapsi ja emotionaalinen eheytyminen
 • tunnepatoutumien purkamisen vaiheet

HINTA; 350€ Maksun eräpv 20.8. , mahdollisuus maksaa 2-3 erässä
sis. alv. 24%, kirjallisen materiaalin, tee tarjoilun pikku purtavalla

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 18.8. mennessä TÄSTÄ
Laita lisätietoihin, jos haluat maksaa useammassa kuin 1 erässä!

PERUUTUSEHDOT; Paikan voi perua 1. eräpäivään asti, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen kokonaishinnasta. Mikäli keskeytät koulutuksen jo sen alettua, osallistujalta peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella keskeytetyn koulutuksen peruutusmaksu alennetaan 50%:iin. Peruutuksena ei tulkita pelkkää laskun maksamatta jättämistä.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää Uusi, väljä kurssitila elokuusta alkaen!

VETÄJÄ; Sari Saario – henkinen kätilö, -parantaja, tunnekehoterapeutti, psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP Practitioner.

Ainutlaatuinen tieto-taitoni on vuosikymmenten saatossa kertynyt eri Parantajien opissa, käytännön asiakastyön kautta henkisenä parantajana ja tunnekehoterapeuttina, itse käydyn jo 22-vuotiaana tietoisesti aloitetun syvällisen eheytymistien ja vahvan sielutietoisuuteni opettamana, sekä tutkimalla valtavan määrän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta vuosikymmenten varrella. Täydentäviä koulutuksia ovat olleet logoterapian ja psykofyysisen hengitysterapian, sekä NLP:n opinnot.
-Sari-

Edellisen kurssin kokemuksia;

”Odotuksia ei oikeastaan ollut, joten kurssi oli täydellinen ja antoi ymmärrystä eri asioiden vaikutuksista ja yhteyksistä toisiinsa ja niiden tärkeydestä. Jokainen osio oli todella hyvä ja erityisesti pidän kun kurssilla on kortti ym.tehtäviä, jotka ”aktivoivat” eritavalla myös itseä pohtimaan/osallistumaan, mutta tärkeää on niistäkin huolimatta, että kurssin vetäjän kaikki arvokkaat näkemykset, esimerkit ja näkökulmat tulee myös esille.

Kurssin pääanti ymmärrys kolmen mielen ja neljän kehon yhteisvaikutuksen tärkeydestä henkiseen ja psyykkiseen tasapainoon. Pyyteettömän itsensä rakastamisen, oman voiman käytön ja yhteys omaan sisäiseen lapseen ymmärtämisien tärkeys. Kokonaisuudessaan todella hyvä kurssi!

Kyllä vastasi odotuksia ja antoi enemmänkin. Kurssi veti puoleensa ja aiheet kiinnostivat. Kurssi antoi eväitä siihen miten henkisyydestä voisi puhua osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia esimerkiksi sosiaalialalla.

Kurssi antoi minulle uusia lähestymistapoja tarkastella hyvinvointiani yhä kokonaisvaltaisemmin. Erityisesti meditaatiot ja mielikuvamatkat auttoivat siinä parhaiten. Kurssin pääanti oli antaa lähestymistapoja sekä tietoa ja välineitä tarkastella ihmistä kokonaisvaltaisesti psyko-fyysis-henkisenä olentona ja pysähtyä näiden eri puolien äärelle. Kiitän Sinua Sari ihanan ja tärkeän kurssin järjestämisestä ja viisautesi ja ammattitaitosi jakamisesta. Tuntui etuoikeutetulta olla kurssillasi ja kuunnella viisaita sanojasi! ❤️ Loit turvallisen ilmapiirin, jossa pystyi myös jakamaan omia kokemuksia.

Kurssi vastasi odotuksia. Valtavan hyvä oppimistilanne, vaikka minulle uutta asiaa ei paljon tullutkaan. Huikea oppimismatka ja liittyen vielä koronan tuomaan tilanteeseen.

Tie/polku itseen, omaan valoon, ja sieluun  ja sydämeen <3

Koska oppiminen tapahtuu vanhan päälle, on hyvä, että käytännön esimerkkien avulla sai prosessoida asioita mielessään samanaikaisesti. Jakaminen syvensi oppimista. Kiitos!”