Kohti kehollisen rauhoittumisen kokemusta ja hellittämistä

Miksi niin moni meistä kokee itsensä nykyään jännittyneeksi ja ylikierroksilla olevaksi lähes koko ajan? Kuin koko olemus olisi jatkuvassa taistele-pakene tilassa. Syke saattaa olla kohonnut, hengitys pinnallista tai hätäistä, lihakset jännittyneet ja ajatukset askartelevat taukoamatta erilaisten huolien ja vaatimusten parissa. Kehomme on saattanut jopa ”unohtaa” kokemuksellisesti millaista on olla rauhan ja olemisen tilassa ilman jatkuvaa suorittamista ja toimintavalmiina oloa, millaiselta TUNTUU kun SAA OLLA VAAN.

Osalle meistä tällainen olemisen tapa on tuttu jo lapsuudesta lähtien – olemme saattaneet mallintaa sen vanhemmiltamme. Oma arvo on pitänyt osoittaa jatkuvalla tekemisellä tai olosuhteemme ovat olleet sen verran turvattomat, että meihin on saattanut juurtua jatkuva itsemme ja ympäristön kontrolloinnin tarve, jotta olemme voineet kokea edes jonkinlaista turvaa tai ylipäänsä selviytyä.
Meiltä on saatettu myös vaatia tietynlaista käytöstä tai rajoittaa tunneilmaisuamme siinä määrin, että olemme oppineet tiedostamattamme pitämään aitoa itseämme tunteineen ja tarpeineen kurissa mm. lihaksia jännittämällä ja hengitystä pidättämällä. Tiedostamattomina siirrämme nämä vaatimukset ja olemisen tavat mukaan aikuisuuteemme ja jatkamme kuviota vaatimalla itse itseltämme samoja asioita, kokien vaatimusten tulevan ulkoapäin.

Ehkä meillä ei ole ollut oikeutta omaan erillisyyteen olla täysin omanlainen ihminen, vaan vanhempamme ovat saattaneet kokea omanlaisena olomme uhkana tai uhmana, jolloin meille ei ole päässyt kehittymään sisäistä lupaa ja oikeutta pistää rajoja ja sanoa vilpittömästi kyllä tai ei tarpeidemme mukaan, vaan aikuisinakin pakotamme itseämme ylittämään omia hyvinvointimme rajoja muiden odotusten mukaisesti.

Herkät lapset taas ovat saattaneet keskittyä niin toisten perheenjäsenten tarpeiden ja tunteiden huomioimiseen ja kannatteluun, että oman itsen sivuun pistäminen on muodostunut täysin ”normaaliksi” tavaksi olla.
Eri syistä olemme siis oppineet uskomaan millaisia saamme ja voimme tai emme saa tai voi olla, millaisia meidän pitäisi tai kuuluisi olla -sen sijaan, että sallisimme ja antaisimme itsellemme luvan olla kaikkea sitä mitä milloinkin olemme.

Voi myös olla, että myöhäisemmissä elämänvaiheissamme on ollut niin haastavia ja vaikeita jaksoja, ettemme ole löytäneet keinoja palautua takaisin tasapainoon tai elämästämme on muodostunut niin kiireistä ja aikataulutettua, ettemme osaa enää ottaa aikaa olemiseen ja palautumiseen.

Kukaan meistä ei synny taitavana itsensä rauhoittelijana

Lapsena tarvitsemme tukea tyyntymiseen ja rauhoittumiseen, jotta osaamme aikuisina rauhoitella itse itseämme. Tarvitsemme kokemuksia rauhoittavasta aikuisesta, joka kanssa säätelee hankalia olojamme kehossa ja mielessä. Jos tämä tuki on ollut riittämätöntä ja olemme joutuneet selviytymään liikaa yksin stressaavissa ja turvattomuutta aiheuttavissa tilanteissa ja olosuhteissa, joudumme aikuisina opettelemaan itsemme rauhoittelun taidon joskus jopa alusta lähtien.

Jotta meillä on mahdollista hellittää, tarvitsemme kehollista rauhoittumisen tunnekokemusta. Kun koemme olevamme turvassa, voimme rentoutua ja huokaista helpotuksesta. Ihmisyyden yksi perustarve on voida ja kyetä palautumaan turvallisuuden tunteeseen ja kohti tasapainoa. Jos tämä ei pääse tapahtumaan, meihin alkaa kerääntyä kestojännitystä ja vahvaa kontrollia. (Minna Martin)

Hellittäminen on siis mahdollista, kun opimme löytämään turvaa ja tyyntymisen kokemusta omasta kehosta ja mielestä. Rauhoittumisjärjestelmää voi alkaa aktivoida tietoisesti kehon ja mielen yhteyden vahvistamisella, hengityksellä, mielikuvilla, meditaatiolla ja lempeällä kosketuksella. Rauhoittumisjärjestelmän aktivoiminen edesauttavat kehon ja mielen palautumista paineista ja stressistä – verenpaine ja stressihormonitasot laskevat, ylivirittyneisyys helpottaa ja kivun tuntemukset vähenevät. On myös helpompi sulatella ruokaa, ajatuksia ja tunteita.
Voit katkaista suorittamisen kierteen ja palata kehollisen rauhoittumisen kokemuksen kautta siihen mikä on oikeasti olennaista ja tärkeää – yhteyteen itsesi kanssa.

Kaikkea tätä voit lähteä tutkimaan itsessäsi lempeästi, sekä harjoitella käytännössä ohjatusti rauhoittumisjärjestelmäsi aktivoimista turvallisessa pienryhmässä saman asian äärellä olevien kanssa HELLITTÄMISEN TAITO – 3 KERRAN INTENSIIVISSÄ 11.10. alkaen Hyvänolonhoitola Keijussa Järvenpäässä. Lue tarkemmin

Jätä kommentti