Kirje Sisäiselle lapselle

 
Anteeksi Rakas Sisäinen lapseni, miten kaltoin olen Sinua kohdellut.
Miten ankarasti ja armottomasti, jopa julmasti.
Miten paljon olet joutunut tekemään pakottamisen kautta.
Kuulluksi tulon ja lempeän ymmärtämisen sijaan
yhdessä, ystävällisyyden kautta.
Olen vaatinut Sinulta niin paljon, kohtuuttomasti.
Ja kun onnistut, teet hyvin, vaadin lisää ja lisää.
 
Vaadin Sinua olemaan rohkea, sen sijaan, että hyväksyisin arkuutesi ja auttaisin Sinua rohkeaksi.
Vaadin Sinua olemaan vahva, sen sijaan, että kuulisin heikkoutesi, ottaisin vastaan ja tukisin siinä.
Vaadin Sinua olemaan aina kohtelias ja huomioonottava, sen sijaan, että antaisin tilaa todellisille tunteillesi ja tarpeillesi, kuullen niitä ja ottaen ne huomioon.
Vaadin Sinua löytämään oikeat sanat, sen sijaan, että antaisin Sinun spontaanisti puhua tai olla halutessasi  hiljaa.
Vaadin Sinua olemaan korrekti, vaikka toisen käytös edellyttäisi voimallista rajojen laittoa oman itsen suojaksi.
Vaadin Sinua kuuntelemaan loputtomasti toisia, vaikka kaipaat vuorovaikutusta jossa itsekin haluat tulla kuulluksi.
Vaadin Sinua olemaan ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen, vaikka haluat ensin tarkkailla rauhassa ja asettua uuteen paikkaan ja tilanteeseen.
Vaadin Sinua olemaan puhelias, vaikka joskus haluat mieluummin olla kuuntelija.
Vaadin Sinua olemaan oikein, vaikka Sinä haluat olla niin kuin tuntuu hyvälle.
 
Ja kun et halua, osaa, pysty olemaan niinkuin minä vaadin
pidän Sinua tyhmänä, hankalana, kiusallisena, hävettävänä,
nolona, epäonnistuneena, surkeana, arvottomana.
Enkä silloin halua tietää Sinusta mitään.
Haluan jättää Sinut oman onnesi nojaan, kääntää Sinulle selkäni ja unohtaa, että olet edes olemassa,
hankaloittamassa hyvin kontrolloitua, ennakoitua, ”turvallista” elämääni…Ja samalla käännän selkäni omalle elävyydelleni, luovuudelleni, spontaanisuudelleni, ilolleni,
leikkisyydelleni, viattomuudelleni, vilpittömyydelleni ja herkkyydelleni.
Sen sijaan, että sallisin itseni uskaltautua hetkeen, elämään ja olemaan ilman tietämistä, osaamista ja kontrollointia.
 
Pyydän sydämestäni anteeksi tätä kaikkea Sinulta Rakas Sisäinen lapseni, ja toivotan Sinut tervetulleeksi elämäni jokaiselle alueelle, jokaiseen tilanteeseen olemaan näkyvä ja kuuluva kanssani!

1.4.2013                …Sari

Jätä kommentti