Vaali Yhteyttä

Aito, todellinen Yhteys.
Mikä ihana tunne, kokemus,
täyden läsnäolon tavoittaminen.
Kaikki muu häviää,
muuttuu epäolennaiseksi.

Vahva olemassa olon kokemus,
sulautuneena johonkin laajempaan.

Kosketus pyhään,
joka voi ilmentyä niin montaa kautta,
niin monella tavalla.

Kaikki aistit auki,
mieli syrjässä,
pääasiana pelkkä kokeminen,
hetkessä oleminen,
se mitä on Nyt.

Ei pelkoa, epäilyä,
analyysia, selittämistä.
Ei huolta eilisestä, ei huomisesta.

Kaikki mikä on,
on vain tässä hetkessä.

Oman todellisuuden jakaminen
luonnon, luontokappaleen,
toisen ihmisen kanssa.

Itsen sulautuminen osaksi
luovuuden virtaa,
syvempää tiedostamista.
Jotakin, joka syvällä tavalla
koskettaa Sielua ja Sydäntä,
avaten kosketuksiin oman ytimen kanssa.

Kutsuen olemaan auki,
sille mikä On.
Vain odottaen hetkeä tulla
koetuksi, nähdyksi ja vastaanotetuksi.
Odottaen uskallusta päästää irti
ja antautua – kaikelle sille mikä On.

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Jätä kommentti