Havaintoja Henkisenä Parantajana

On tullut aika aloittaa uusi kirjoitus sarja Havaintoja Henkisenä Parantajana. Minulle tämä tulee olemaan osittain näkyvämmäksi tulemis- ja tietoisena pysymisharjoitus, sillä haluan avata itseni kirjoittamaan mahdollisimman vapaasti läsnäolon virrassa kaikkea sitä, mitä kauttani halutaan kirjoittaa ilman mielen suunnitelmia, kontrollia tai turhaa järkeilyä. Aikomukseni tässä vaiheessa on kirjoittaa siitä millaisia havaintoja olen tehnyt Henkisen Parantajan näkökulmasta ihmisyyden matkasta, sielullisuudesta, henkisyydestä, maailmasta, kohtaamistamme henkilökohtaisista ja kollektiivisista haasteista ja ilmiöistä, sekä siitä mitä yhä syvempään tiedostamiseen heräävät  ihmiset näyttävät käyvän tässä ajassa läpi itsensä kanssa ja kollektiivisesti itsensä kautta. Mielenkiinnolla itsekin odotan mitä tästä syntyy – onko kyse pidemmästäkin matkasta vai vain pienistä yksittäisistä päiväretkistä.

Tieni Henkiseksi Parantajaksi

Tieni Henkiseksi Parantajaksi on ollut pitkä sisäinen matka, joka alkoi yli 30 vuotta sitten, kun elämä saatteli minut aloittamaan jo hyvin nuorena omien haavojeni ja traumojeni uskomattoman perusteellisen ja yksityiskohtaisen kohtaamis- ja vapauttamispolun. Onneksi en tiennyt etukäteen mitä tuleman pitää – kuinka loputtoman määrän tuska-, pelko-, viha-, suru-, häpeä- ja traumakerroksia tulen läpikäymään, voimattomuutta ja selviytymiskeinoja kohtaamaan, näkemään ja purkamaan itseni kautta perheeni ja sukuni tiedostamattomia traumarakenteita sekä kollektiivisia naiseuteen ja koko ihmisyyteen liittyviä haavoja ja traumoja, kuinka yksinäinen matkani tulee olemaan, kuinka paljon pelkän sisäisen luottamuksen ja tiedon varassa joudun suunnistamaan ja kuinka vähän tämä maailma yleisesti ottaen tiedostaa ja pystyy tukemaan näin syväluotaavaa sielullista/henkistä vapautumismatkaa.

Minun tielleni ei ole kuulunut varsinaisesti ollenkaan parantamis menetelmien ja tekniikoiden opettelua, vaan itseni syvää kohtaamista ja esiin saattamista, sitä kautta asteittain avautunutta sisäisesti suoraan tavoitettavaa tietoa/tietoisuutta, ymmärrystä ja opetusta, jota olen saanut jälkikäteen johdonmukaistettua ja sanoitettua käymissäni koulutuksissa, sekä koottua näin irrallisia palasia yhteen ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Aina osallistuessani tekniikka tai menetelmä koulutuksiin, olen kokenut etten ymmärrä siitä riittävästi, että sellainen jää minulle jotenkin ulkokohtaiseksi. Minun tielläni on ollut jostain syystä hyvin olennaista käydä kaikki läpi itse kokemuksellisesti ja saada siitä ymmärrys, joka läpäisee koko ihmisyyteni, ei pelkästään mieltäni. Yksi johtolauseistani tässä elämässä onkin ollut saada juurrutettua sieluni viisaus ja tietoisuus persoonani tasolle, läpäisemään inhimillisyyteni niin pitkälle kuin se on ikinä mahdollista.

Suurimmat haasteet

Suurin haasteeni tällä matkalla on ollut mieleni, josta irrottautuminen on ollut kaikkein vaikeinta. Mitä enemmän olen oppinut suuntautumaan pois mielestäni puhtaaseen tietoisuuteeni eli suoran neutraalin tietämisen, havainnoinnin ja kokemisen maailmaan, sitä selkeämmäksi ja voimallisemmaksi Henkisen Parantamisen kanavani on auennut, tai ehkä oikeammin sanottuna – sitä vahvemmin minussa on alkanut virrata ”ratkaisun/tietoisuuden energiaa”, jota kuka tahansa sielutietoisuutta tavoittava voi halutessaan mallintaa juuri omaan tietoisuuden kohtaansa sopivalla tavalla.

Toinen merkittävä haaste on ollut voimattomuuteen vetävän tunnekivun ja -sisällön tunnistaminen, kohtaaminen ja vapauttaminen, sillä ne ovat pitäneet minua vahvasti kiinni persoonani tarinassa ja siinä häpeään sidotussa minäkuvassa, jonka olin omaksunut itsestäni. On ollut välillä äärimmäisen vaikeaa pysyä siinä valtavassa Voimassa, jota olen itseeni takaisin menneisyydestä hakenut ja kasvattanut sisäisiä väärinkäsityksiä oikomalla, tuomalla omaa pimeyttäni valoon .

Mitä pidemmälle/syvemmälle olen näissä päässyt, sitä kirkkaampana tietoisuus on alkanut minussa virrata tuoden sisäisesti käytettäväkseni kaiken sen tiedon, viisauden, myötätunnon, rakkauden, voiman, jämäkkyyden, näkökyvyn ja ymmärryksen, joita tarvitsen kohdatessani edelleen itseäni ja elämääni, sekä työssäni ihmisyydessään kamppailevia sieluja.

Tällaisesta tietoisuudesta käsin avaan nyt sisäisen Henkisen Parantajani ohjaamana kirjoitus sarjan, jossa haluan jakaa kanssasi erilaisia havaintoja, joita olen omalla matkallani  ja lukemattomia ihmisiä Sieluntasolla auttaessani ja kohdatessani tehnyt. Tarkoitukseni ei ole välittää mitään oppia tai ainoaa totuutta, enkä edusta mitään henkistä tai hengellistä suuntausta. Kerron Sinulle havaintoja, jotka ovat auttaneet minua omalla ihmisyyden matkallani ja joiden olen nähnyt olevan yhteneväisiä monille muille tällä matkalla tietoisesti oleville. Ota niistä se mikä resonoi Sinussa, loput päästä menemään. Julkaisen näitä sitä mukaa, kun ne luonnollisesti minusta ulos virtaavat. Tervetuloa mukaani yhteiselle matkalle minullekin tuntemattomaan 💜

…Sari
www.hoitolakeiju.fi

Jätä kommentti