Illat Sieluyhteyden äärellä Luovasti – seuraava 10.12. TÄYNNÄ!

Olen ollut mukana tämän kuluneen vuoden erityisen avaavassa ja inspiroivassa  Elämäntaidekoulu Ilon Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksessa, joka on nyt loppusuoralla. Olen myös paljon avannut, tutkinut ja työstänyt itseäni vuosikymmenten varrella erilaisten luovien menetelmien avulla (mm. tunne- ja intuitiivisen maalaamisen, luovan ja intuitiivisen kirjoittamisen, savityöskentelyn, kehollisuuden, liikkeen ja kuvallisen työskentelyn kautta, musiikkiakin hyödyntäen) hämmästyen yhä uudelleen sitä syvältä sisältä kumpuavaa viisautta, johon tämän tyyppisillä menetelmillä saadaan niin suora kosketus ja myös tuotettua eri tavoin näkyväksi valtavan isoja sisäisiä asioita ilman mitään vaatimusta taiteellisesta osaamisesta. Minussa on herännyt valtava innostus liittää enemmän työhöni luovia menetelmiä erilaisten henkisten teemojen, ilmiöiden, tunteiden ja alitajuisen maailman näkyväksi tuottamiseen, sekä Sieluyhteyden ja -viisauden vapauttamiseen, vahvistamiseen ja kanavoimiseen näkyväksi.

Luovuus eri muodoissaan on yksi selkeimmistä ja iloa tuottavimmista keinoista olla yhteydessä suoraan omaan Sielu- ja Sydäntietoisuuteen ja niistä kumpuavaan viisauteen. Luovuus ei oikein edes lähde virtaamaan, ellemme siirry pään tasolta ja tietämisestä syvemmälle – ei tietämisen ja kuuntelun alueelle, jotka ovat nimenomaan Sielun ja Sydämen perusolemusta. Kaikenlainen luova työskentely ja taiteen äärellä oleminen nostavat värähtelyämme vapauttaen meistä kuin huomaamatta eri syistä jumiutunutta ja ilmaisematonta energiaa, sekä avaten tietoisuutta oivalluksille, jotka eivät ole peräisin mielestä. Luova ilmaisu eri muodoissaan on sieluntasolle väylä ilmaista itseään ja tulla kuulluksi.

Mielemme ei yksin koskaan kykene eheyttämään elämästä syntyneitä haavojamme, pelkästä mielestä emme koskaan löydä sitä voimaa, jonka tarvitsemme vapautuaksemme siksi, joka todella olemme, voimaantuaksemme kaikesta mikä on voimaamme kuluttanut ja saadaksemme todellisen olemuksemme aitona esiin, eikä mielemme riitä koskaan täyttämään sisäistä kaipuutamme syvään yhteyteen ja tarkoitukseen.

Kuunneltuani sisältäni nousevaa vahvaa kutsua aloitan nyt tarjoamalla Sinulle Iltoja Sieluyhteyden äärellä Luovasti. Illoissa avaamme, juurrutamme ja vakautamme entisestään Sielu- ja Sydänyhteyttämme luovaa ilmaisua käyttäen, hiljentyen ja meditoiden. Iltojen teemat on luotu täyttämään niitä henkisiä tarpeita, joita olen työssäni Henkisenä Parantajana havainnut olevan näinä aikoina meistä monella tietoisesti Sieluntietä kulkevalla työn alla prosessoitavana, läpikäytävänä, eheytettävänä tai vahvistettavana. Illat pyrkivät myös tarjoamaan mahdollisuuden säännölliseen syvälliseen läsnäoloon Itseään ja Sieluaan kuunnellen ilmapiirissä, jossa saman intressin äärellä olevat voivat kokoontua ja voimaantua yhdessä luoduista energioista.

Et siis tarvitse minkäänlaista taiteellista osaamista tai erityistaitoja, vain halun harjoittaa luovaa ilmaisua ja löytää sen kautta jotakin uutta ja eheyttävää sisäiseltä viisaudeltasi, ehkä antaa myös rajoittavien tunnehaavojen, mielen ja kehon esteiden vapautua sydämesi myötätuntoisessa läsnäolossa suoran Sieluyhteytesi tieltä.

Illoissa alustus lyhyesti illan aiheesta, avaamme itseämme luovuudelle ja Sielu-, Sydänyhteyteen erilaisin kehollisin ja/tai mielikuvaharjoituksin, hiljentymisin ja meditaatioin, työskentelemme aiheen parissa ohjatusti luovin menetelmin eli intuitiivisesti maalamalla, piirtämällä (ei vaadi minkäänlaista taiteellista osaamista), liikkeen avulla ja kirjoittamalla, sekä jaamme kokemaamme.

Kokoonnumme TORSTAI ILTAISIN klo 18-21 kuukauden-parin välein. Tämän vuoden illat alla, ensi vuoden julkaisen myöhemmin. Voit osallistua vain yksittäisiin iltoihin tai kaikkiin, mielenkiintosi mukaan.

10.12. TUNTEET SYDÄMEN KIELENÄ ilmoittautuminen 3.12. mennessä TÄSTÄ
1 paikka jäljellä!

Tunteet ovat Sydämen kieltä kertoen meille spontaanisti historiastamme, tarpeistamme, arvoistamme ja mieltymyksistämme, sekä tehden meistä inhimillisen ihmisen – juuri omanlaisen ja sopivan.  Pysähdymme kuuntelemaan ja virrattamaan luovuuden keinoin erilaisia tunteita, tunnevirtauksia ja niiden sanomaa juuri Sinulle, juuri nyt. Selkeytämme yhteyttä tunteisiimme, saamme kosketusta Sydämen puheeseen ja kenties vaputamme itsestämme jotakin.

Voinko antaa kaikkien tunteiden vain olla, kertomassa ainutlaatuista tarinaansa aidosta peittelemättömästä itsestäni, saako rakkaus täyttää sydämeni yhtälailla kuin vihakin nousta puolustamaan itselleni arvokasta ja tärkeää?

Mukaan otan toistaiseksi 8, jotta meillä on tarpeeksi väljyyttä koronan takia, joten halutessasi mukaan varaa paikkasi ensitilassa! 

HINTA; 54€/ ilta sis. alv 24%, kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet, tee tarjoilun pikku purtavalla. Laskun eräpäivä viikkoa ennen kokoontumispäivää. Peruutukset veloituksetta ennen tätä. Jos osallistumisesi peruuntuu sen jälkeen, voit siirtää maksun seuraavaa kertaa varten.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – henkinen parantaja, tunnekehoterapeutti, psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP-practitioner

 

Jätä kommentti