Hengitys ja psykofyysisyys tiedostamisen ja voimaantumisen välineinä koulutus – ALOITUS SIIRTYNYT 17.1.2020

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti eritaustaisille ihmissuhde-, terapia-, hoito-, ohjaus-, valmennus- ja vuorovaikutustyössä toimiville auttajille, jotka kaipaavat syvempää ymmärrystä hengityksen merkityksestä, mahdollisuuksista ja sen kanssa työskentelystä hyvinvoinnin, tiedostamisen ja voimaantumisen lähteenä, sekä psykofyysisyydestä työvälineenä, jossa työskentelyn lähtökohtana on kehotietoisuus, oman kehon tuntemusten havainnointi ja tiedostaminen.

Hengityksellä on fysiologisen merkityksen lisäksi valtavan suuri vaikutus ihmisen psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Se on silta, joka yhdistää kehon ja mielen, sielun ja ruumiin, tietoisen ja tiedostamattoman sekä itsen ja toiset. Hengitystapaan on tallentunut jo varhaislapsuudesta lähtien tapamme olla olemassa – itsessämme, maailmassa ja vuorovaikutuksessa itsen ja toisten kanssa. Hengitys reagoi jatkuvasti mielen ja alitajunnan sisältöihin, sekä keho- ja tunnemuistiin tallentuneisiin asioihin.

Hengitystä syvemmin ymmärtämällä saamme käyttöömme koko ajan mukana olevan työkalun, jonka avulla voimme kehittää tietoisuus- ja tiedostamistaitoja, itsetuntemusta, keho- ja tunneyhteyttä, läsnäoloa, itsesäätely mahdollisuuksia, sekä vahvistaa vuorovaikutusta ja saada välineitä sisältä ohjautuvaan voimaantumiseen.

Koulutuksessa opit ymmärtämään hengityksen psykofyysistä merkitystä ja käyttämään hengitystä havainnoinnin ja tiedostamisen työkaluna. Opit hengityksen vakauttavasta vaikutuksesta, sekä sen merkityksestä itsesäätelyyn – sisäisen turvan kasvattamiseen, rauhoittumiseen, hellittämiseen, palautumiseen, vapauttamiseen, voimaantumiseen ja tunnesäätelyyn. Lähdet matkalle kohti virtaavaa, tasapainoista hengitystä ja tulet tietoiseksi luonnollisen hengityksen esteistä ja mahdollistajista. Pääset vahvistamaan keho- ja tunneyhteyttä, sekä opit käyttämään hengitystä tämän yhteyden tietoiseen avaamiseen ja työstämiseen. Löydät myös välineitä läsnäolon ja vuorovaikutuksen tueksi.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita itsetuntemuksen lisäämiseksi, voimaantumisen tueksi, hengityksen ja itsesi työstämiseen, sekä ammatillista osaamistasi täydentämään. Psykofyysinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Koulutuksen perusta on psykofyysisessä hengitysterapiassa lue lisää. Täydentävänä viitekehyksenä logoterapian lue lisää – tarkoitus- ja voimavarakeskeisen psykoterapia suuntauksen ihmiskuva, jossa psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden lisäksi ihmisessä huomioidaan myös henkinen taso, sekä kouluttajan laaja tietopohja ja käytännönkokemus vuosien asiakastyöstä erilaisten hengitys-, itsetuntemus-,voimaantumis- ja tiedostamistaitoryhmien vetäjänä, psykofyysisenä hengitysterapia- ja hengityskouluohjaajana, tunnekehoterapeuttina, intuitiivisena energiahoitajana ja kehoterapeuttisena hierojana.

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi lasten ja aikuisten kanssa yksilö- ja ryhmätyötä toteuttaville auttajille – mm. kehoterapeuteille, osteopaateille, jäsenkorjaajille, hierojille, homeopaateille, taideterapeuteille, toimintaterapeuteille, luontaishoitajille ja – terapeuteille, hyvinvointi valmentajille, energiahoitajille, joogaohjaajille, muille terveyden- ja sosiaalialan toimijoille, hyvinvointi- ja itsetuntemus ryhmien, sekä tietoisuus- ja tunnetaitojen ohjaajille. Ja tietenkin oman henkilökohtaisen itsetuntemuksen, tiedostamisen, kasvun ja voimaantumisen tueksi.

Koulutus käsittää 3 viikonloppua. 1. pe-su, loput la-su.

Työskentelyaika pe klo 17.30-20.30, la ja su klo 10.00-18.00

 17.-19.1.  HENGITTÄVÄ MINÄ

 • koulutuksen aloitus ja tutustuminen
 • tietoinen hengitys on minuuden vahvistamista – yhteyden luominen omaan hengitykseen
 • luonnollisen ja virtaavan hengityksen edellytykset
 • oman ja toisen hengityksen havainnointi ja tukeminen
 • mitä hengitys ilmentää – kuule hengityksen viestiä

8.-9.2.  HENGITYS TYÖVÄLINEENÄ

 • hengittävä auttaja
 • hengitys ja kehotietoisuus
 • sisäisen rauhoittelijan löytäminen ja vahvistaminen
 • hellittävä hengitys tekee tilaa läsnäololle, olemiselle ja kohtaamiselle
 • hengitys tunnekehoyhteyden avaajana ja tunnesäätelyn välineenä

7.-8.3. RAJAT JA ERILLISYYS TASAPAINOISEN HENGITYKSEN JA VOIMAANTUMISEN MAHDOLLISTAJINA

 • selkeät rajat ja terve erillisyys hyvinvoinnin perustana
 • erilaisten rajahaasteiden tunnistaminen – pelkorajat vai turvarajat
 • tunnesäätely ja rajat
 • saanko tahtoa ja käyttää omaa voimaa rajojen luomiseen, miten se näkyy hengityksessä
 • psykofyysinen rajatyöskentely – rajojen ja tilakokemuksen kehollista tutkimista ja vahvistamista

Tähän pilottikoulutukseen otetaan mukaan 8 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koska oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta, osallistuminen jokaiseen päivään on tärkeää, myös ryhmän eheyden kannalta. Pyrithän jo etukäteen varmistamaan, että pääset mukaan jokaiseen päivään.

Koulutus sisältää myös ennakkotehtävän ja välitehtäviä, jotka ohjaavat itsehavainnointiin. Suositeltavaa lukea ennakkoon Minna Martinin kirja HENGITYS VIRTAA – kohti kehon ja mielen tasapainoa. Päivissä 1h ruokatauko ja iltapäivän kahvitauko.

KOULUTUKSEN HINTA; 713,71 + 171,29 (alv 24%) = yhteensä 885€ (295;-/vknloppu) Ilmoittautumismaksulla 120€ vahvistat paikan itsellesi. Se palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan tai kurssin peruuntuessa järjestäjän toimesta. Loput 765€ maksettavissa 1-3 erässä.

Hinta sisältää koulutuskansioon kerättävän kirjallisen materiaalin, kahvi- ja teetarjoilun pienen syötävän kera.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 5.12. MENNESSÄ sähköpostilla sari@hoitolakeiju.fi

Kerro ilmoittautuessasi lyhyesti NYKYINEN AMMATTISI/TYÖNKUVASI, MIKÄ SAA SINUT HAKEUTUMAAN KOULUTUKSEEN, MINKÄ VERRAN AIHE ON ENNESTÄÄN TUTTU, MAHDOLLISET ODOTUKSET KOULUTUKSEN SUHTEEN.

Laita myös mahdolliset ruoka-aine rajoitteet ja kuinka monessa erässä haluat maksaa.

Saat heti ilmoittauduttuasi laskun ilmoittautumismaksusta, jonka maksamalla vahvistat paikkasi koulutukseen.

Kurssi-infon loppu laskuineen lähetän joulukuussa. Eräpäivät 13.12., 20.1. ja 20.2.

Peruminen ja keskeyttäminen

Paikan voi perua 30vrk ennen koulutuksen alkua menettäen vain ilmoittautumismaksun, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% koulutuksen kokonaishinnasta. Mikäli keskeytät opiskelun opintojen jo alettua, osallistujalta peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella keskeytettyjen opintojen peruutusmaksu alennetaan 50%:iin ilmoittautumismaksun jälkeen jäävästä summasta.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, intuitiivinen energiahoitaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP Practitioner

 

 

Jätä kommentti