Stressinvapautushoito

Tässä hoidossa yhdistyvät  syvästi rauhoittava ja eheyttävä rytminen hieronta ja energiatasapainotus joko energeettisenä stressinvapautuskäsittelynä päänalueen energiatunnepisteiden kautta tai chakroja tasapainottamalla tarpeesi mukaan

Ihmisen minätietoisuuden ydin on kehossa. Kehollisten tuntemusten kautta hahmotamme ja koemme millaista on olla minä. Jos kehomme on joutunut pitkään kantamaan stressiä pääsemättä välillä palautumaan, rauhoittumaan ja lepäämään, voimme kokea itsemme hyvin irralliseksi omasta kehostamme ja samalla myös ydin minuudestamme.

Stressin takana voi olla fyysistä ja/tai psyykkistä ylikuormitusta, kohtaamatonta ja purkamatonta tunnekuormitusta, traumakokemuksia, tavalla tai toisella omien voimavarojen äärirajoilla pitkään olemista fyysisesti, psyykkisesti ja/tai henkisesti, jolloin elämänvoimaa on kulunut paljon selviytymiseen. Voi olla, että koko tähän astinen elämä on ollut enemmänkin selviytymistä kuin elämistä. Stressiä aiheuttavat myös akuutit vaikeat elämäntilanteet ja tapahtumat.

Stressissä ihminen on jatkuvassa valmiustilassa, vailla kykyä rentoutua kokonaisvaltaisesti, päästää irti ja vain olla. Elimistön jatkuva hälytystila ilmenee mm. levottomuutena, rauhattomuutena, univaikeuksina, kehon ja mielen jännittyneisyytenä, luonnollisen hengityksen häiriintymisenä, sydämen sykkeen kiihtymisenä, aineenvaihdunnan ja – ruoansulatuksenhäiriöinä, heikentyneenä immuunipuolustuksena, hermoston ylikierrostilana, epämääräisinä turvattomuuden ja hajoamisen tunteina, pelkotiloina, aggressiivisuutena, vieraantumisena luonnollisesta itsestä ja olemisesta, kaoottisuutena mielessä ja tunteissa, itsesäätelyn vaikeuksina, sekä pitkään jatkuneena yhä syvenevänä ahdistuksena, uupumuksena ja masentuneisuutena.

 

Tämän vahingollisen kierteen katkaisemiseen tarjoan syvästi tasapainottavan ja palauttavan hoitoyhdistelmän, joka tasapainottaa ja tyynnyttää hermostoa, ja sitä kautta tuo rauhaa ja rentoutta koko kokonaisuuteemme, antaen keholle ja mielelle muistutuksen millaista on olla rauhallisessa, hyväksyvässä, läsnäolevassa olemisen tilassa.

Rytmisen hieronnan pehmeät, lempeän virtaavat rytmisesti etenevät otteet selkiyttävät ja vahvistavat oman kehollisuuden kokemista ja kokoavat ihmistä takaisin itseensä, omaan keskustaansa tuoden vakautta ja selkeyttä koko olemiseen. Ytimestä käsin on helpompi kokea oma oleminen ja elämän haasteet juurevasti ja tasapainoisesti. Hermostoa rauhoittavan vaikutuksen myötä ihmisen rytminen järjestelmä tasapainottuu – sydämen syke, hengitys, aineenvaihdunta.

Läsnäoleva, parantava kosketus antaa mahdollisuuden syvä aistia omaa sisäistä todellisuutta ja kehon tilaa, sekä antaa itsen vain levätä hoidettavana olemisen kokemuksessa. Rytminen hieronta hoitaa erityisesti eetterikehoa, joka on fyysisen kehon ympärillä oleva elämänvoimakeho. Eetterikeho ravitsee ja suojaa fyysistä kehoa, sekä välittää sille elinvoimaa. Eetterikehon eheyden mukaan koemme itsemme vastustuskykyisiksi sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Energeettisessä stressinvapautuskäsittelyssä luodaan päänalueen energiatunnepisteiden kautta kuuntelevalla energiakosketuksella yhteys koko kehon hermojärjestelmään, meridiaaneihin ja pään neurologisiin alueisiin. Näin aivojen sähkömagneettinen toiminta rauhoittuu viestittäen koko keholle, että se voi rentoutua. Kosketus aktivoi kehosi energiajärjestelmän vapauttamaan stressiä. Tämä käsittely on suositeltava kun haasteena on voimakas pään aktivisuus, vaikeus saada päätä hiljenemään, oleminen on keskittynyt vahvasti ajatteluun.
Vaihtoehtoisesti energiatunnepisteiden sijaan chakra – alueiden energeettinen tasapainotus. Tämä on suositeltavaa yhdistää rytmiseen hierontaan silloin, kun keho ja tunnekeho kaipaavat harmonisointia ja voimauttamista.

Hoito kestää 90min, josta 70min on rytmistä hierontaa selälle, jaloille ja decoltee-alueelle, sekä 20min. energiakäsittelyä lopuksi. Käytän hierontaan lämmitettyä Frantsilan viinirypäleensiemenöljyä tai luomu kookosöljyä ja seassa tarpeesi mukaan valittua terapeuttisesti vaikuttavaa eteeristä öljyä. Hoidon jälkeen valitsemme intuitiivisesti Sinua vielä sisäisesti tukevan Frantsilan kukkatipan loppudrinkiksi.

Stressinvapautushoito on hyvä hoitovalinta silloin, kun kaipaat tulla hoidetuksi kosketuksen kautta, todella vain olla ja levätä hiljaisuudessa itsesi äärellä. Sopii erityisesti ihmisille, joille normaali lihaksiin keskittyvä hieronta tuntuu usein liian mekaaniselle ja voimakkaalle, erityisherkkien suosikkihoito.

Hinta

90min. 80€