Henkinen mentorointi

Henkinen mentorointini on tarkoitettu Sinulle, joka kaipaat sielulliselle transformaatiomatkallesi rinnallakulkijaa ja Henkistä kätilöä, jonka kanssa jakaa ja pohtia matkan eri vaiheita, haasteita ja onnistumisia, saada vahvistusta, laajentaa näkökulmia, tulla nähdyksi, kuulluksi ja todennetuksi sielutietoisuudesta käsin, ihmiseltä ihmiselle. Olet avautumassa ja haluat avautua tiedostamaan elämää ja itseäsi sielusi näkökulmasta. Haluat tietoisesti syventää ja vahvistaa henkistä olemassaoloasi – irrottautua mielitietoisuudesta sielu- ja sydäntietoisuuteen.

Siirtyessämme mielitietoisuudesta sydän- ja sielutietoisuuteen käymme läpi hyvin syväluotaavaa muodonmuutosta – puhdistumis- ja tyhjenemisprosessia, jossa kerroksittain irrottaudumme kaikista ulkoa tulleista alitajuntaan tallentuneista ohjelmoinneista, mielen uskomuksista, kehon kantamista tunnetaakoista, ylisukupolvisista taakoista, häpeätraumasta ja sisäisen lapsen voimattomuudesta ja tuskasta vastuulliseen, rakastavaan aikuisuuteen ja sielun ohjaamaan todellisuuteen.

Transformaatiomatka saattaa toisilla olla hyvin raju riippuen mitä kaikkea ihmisellä on tiedostettavana, kohdattavana ja vapautettavana. Henkisestä yhteydestään ja keho-mielen syvästä viisaudesta irrotettuna transformaatiomatkaan sisältyvä hurjakin kehon ja mielen oirehdinta tulkitaan valitettavan usein mielenterveysongelmiksi tai muiksi epämääräisiksi sairaus diagnooseiksi, joita pyritään tukahduttamaan lääkityksin tai hallitsemaan ja selittämään eri tavoin mielen tasolta.

Monelle tässä kohtaa tärkeintä ja helpottavinta on vain tulla nähdyksi, kuulluksi ja todennetuksi kokemuksineen syvällisesti. Saada vahvistusta sekä sielullista näkökulmaa ja ymmärrystä kaikkeen siihen mitä on yksinäisellä matkallaan läpikäymässä, voida jakaa sitä kaikkea pelkäämättä tulla diagnosoiduksi, lääkityksi, ohitetuksi, selitetyksi tai mitätöidyksi.

HUOM! Kyseessä ei ole terapia, jossa ratkotaan ongelmia tai pyöritellään asioita ja tapahtumia mielen näkökulmasta, vaan enemmänkin asetutaan yhdessä läsnäoloon kuuntelemaan, näkemään ja ymmärtämään itseäsi ja elämäsi tapahtumia sielutietoisuuden näkökulmasta käsin.

HENKINEN MENTOROINTI ON SIIS SINULLE, JOKA HALUAT MENNÄ TIEDOSTAMISESSA MIELTÄ SYVEMMÄLLE, SEKÄ KAIPAAT TULLA JAETUKSI JA KOHDATUKSI KESKUSTELUN KAUTTA KEHO-MIELI-SIELU-HENKI HUOMIOONOTTAEN, SIELULLISEEN NÄKÖKULMAAN KESKITTYEN.

HUOM! Kun tarvitset apua tunnetukahtumien ja tunnelukkojen, traumarakenteiden, puolustautumis- ja suojarakenteiden sekä alitajunnan sisältöjen tiedostamiseen, kohtaamiseen ja purkamiseen – energiajärjestelmän kautta tapahtuvaan kehon, mielen, tunnetason ja henkisen yhteyden avaamiseen, tasapainottamiseen ja puhdistamiseen suosittelen Intuitiivista Energiahoitoa tai Tunnekehohoitoa.

Jos olet epävarma mikä Sinua tukisi parhaiten, ole yhteyksissä sari@hoitolakeiju.fi

Hinta;

Henkinen mentorointi 75min. 95€

3 x 75min. pakettina 270€
Paketti maksetaan 1. kerralla, jos päädyt useampaan tapaamiseen

Tarvittaessa tukena kotikäyttöön tunne-elämää tasapainottava yksilöllisesti valittu Frantsilan kukkaterapiakuuri 44€