Osio 3. Kehotietoisuudesta tunnekehoyhteyteen ja tunnetietoisuuteen 18. – 19.4.

Eheä tunnekehoyhteys on yksi psyykkisen ja henkisen terveyden peruspilareista, jota kannattaa tietoisesti työstää. Yhteyden katkeaminen tai heikentyminen omiin tunteisiin ja kehoon on monen nykyihmisen ongelma. Oleminen saattaa keskittyä ajatteluun ja suorittamiseen tuntemisen ja kokemisen jäädessä niin taka-alalle, että elämää voi olla vaikea kokea tarpeeksi mielekkääksi, tarkoitukselliseksi. Voi olla olo, ettei tiedä kenen elämää elää tai miten pääsisi paremmin käsiksi omanlaiseksi koettuun elämään, miten edes tunnistaa mikä tuntuisi hyvälle, mitä oikeasti haluaa. Saattaa olla jatkuva epämääräinen pahaolo, josta on vaikea tavoittaa mikä oikeastaan on pielessä tai saattaa esiintyä vahvoja yksinäisyyden tai riittämättömyyden tunteita. Moni kuvailee tilaa sanomalla, ettei mikään tunnu oikein millekään. Myös läsnäolo itselle ja muille voi olla vaikeaa.

 Väylä omiin tunteisiin ja tarpeisiin aukeaa tunnekehoyhteyden kautta. Se on havainnoivaa, kokemuksellista ja elävää yhteyttä omaan tuntevaan kehoon ja itseen. Sen tiedostamista mitä itsessä tapahtuu tuntemisen ja kokemisen tasolla, ei pelkästään tiedollisesti ajatuksissa. Omat tunteet ja tarpeet tarjoavat informaatiota siitä, mikä on juuri minulle tärkeää, arvokasta, sopivaa, mielekästä, rajat ylittävää, kunnioittavaa, motivoivaa jne. Tämän informaation avulla saamme kosketuksen omiin tarpeisiimme ja voimme paremmin luoda itsellemme olosuhteet, joissa voimme voida riittävän hyvin. Tuntemisen pikkuhiljaa selkiytyessä ja integroituessa normaaliksi ihmisyyteen kuuluvaksi asiaksi, voimme ottaa rauhassa, pidättelemättä vastaan kaiken sen mitä meissä eri tilanteissa herää ja katsoa myös menneisyyttä ilman pelkoa esiin tulevista asioista, antaen sieltä kumpuavien tunteiden vihdoin vapautua.

Päivitymme pala palalta tähän hetkeen elämään omaa elämäämme ilman turhia tunnetaakkoja, -lukkoja ja voimavaroja kuluttavaa tukahduttamista. Silloin myös ilon, mielihyvän, onnellisuuden, rakkauden ja muut positiivisiksi kokemamme tunteet tulevat saatavillemme helpommin, ihan vain arki elämästä ja olemassa olon ihmeestä. Emme enää tarvitse vahvoja ärsykkeitä tunteaksemme edes jotakin.

Yleensä yhteys katkeaa tai edes koskaan lähtee kunnolla kehittymään mm. siksi, ettemme lapsena saa riittävää tukea, sanoitusta ja kanssasäätelyä tuntemisellemme, olemme joutuneet ottamaan tuntemisen vaimentamisen selviytymiskeinoksemme tai saamme liian yksipuolista mallia suorittamista ja omien tarpeiden sivuuttamista ihannoivassa ympäristössä.

Tässä viikonlopussa keskitymme tiedostamaan, tunnistamaan ja kasvattamaan yhteyttä tuntevaan itseen ja purkamaan esteitä yhteyden tieltä, opimme tunnistamaan tunnevirtauksia ja niiden tukahtumia ja autamme niitä avautumaan mm. hengityksen ja mielikuvien avulla. Teemme paljon konkreettisia harjoitteita kehoyhteyden vahvistamiseksi ja tunnekehoyhteyteen pääsemiseksi pääteemoina;

  • mitä on tunnekehoyhteys
  • mihin se  käytännössä vaikuttaa
  • tunteiden ymmärtäminen energiavirtauksina kehossa
  • kehoyhteys väylänä tunnekehoyhteyteen ja tunnetietoisuuteen
  • keinoja ja harjoituksia yhteyden tiedostamiseen, avaamiseen ja vahvistamiseen

Viikonloppu on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat psykofyysis-emotionaalista näkökulmaa ja keinoja keho- ja tunnekehoyhteyden tutkimiseen, työstämiseen ja vahvistamiseen oman itsen tukemiseksi tai/ja ammatillista osaamista täydentämään.

Opiskelu on kokemuksellista, jossa osion teemaa, teoriatietoa ja työskentelymenetelmiä tutkitaan ja työstetään oman itsen kautta havainnoimalla. Saat paljon konkreettisia työkaluja ja harjoitteita ammatillista osaamistasi täydentämään, osion aiheen ja itsesi työstämiseen, itsetuntemuksen lisäämiseksi ja voimaantumisen tueksi. Psykofyysis-emotionaalinen työskentelytapa ja hengitystietoisuus ovat sovellettavissa monenlaiseen asiakas-, terapia- ja vuorovaikutustyöhön ihmisten parissa, sekä oman elämän tueksi, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsestä vastuunottavan myötävaikuttamisen lisäämiseksi .

Opiskelun välineinä käytetään erilaisia tiedostamisen ja havainnoinnin menetelmiä, kehollista- ja mielikuvatyöskentelyä, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, tarinoita, sekä luovaa kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua.

Lue tarkemmin PSYKOFYYSIS-EMOTIONAALISEN TYÖSKENTELYN KOULUTUSVIIKONLOPUISTA tästä!

Työskentely la-su klo 10-17.30 1h ruokatauolla

PILOTTIOSIOIDEN HINTA; 225€/osio. Sis. alv 24%, kahvi ja tee tarjoilun, kirjallisen yhteenvedon osiosta.

Osallistuessasi 4 tai useampaan viikonloppuun hinta -10%/osio, jolloin -10% hyvitetään takautuvasti 4. kerralla. Lasku erääntyy maksettavaksi aina 3 viikkoa ennen koulutus viikonlopun alkua. Mahdollisuus maksaa 2.erässä, jolloin toinen erä maksetaan aloitusta edeltävänä päivänä. Myös erityisjärjestelyt tarvittaessa mahdollisia.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 27.3. mennessä TÄSTÄ
Saat koulutus infon ja laskun lähempänä osion viimeistä ilmoittautumispäivää.

PERUUTUSEHDOT; 1. eräpäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50% osion hinnasta!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, logoterapiaohjaaja, tunnekehoterapeutti, henkinen parantaja, kehoterapeuttinen hieroja, vyöhyketerapeutti, NLP-practitioner

Jätä kommentti