Herkän Energiatietoisuus intensiivikurssi 3 viikonloppua 14.-15.9. alkaen

Seuraava 3 viikonlopun kurssi kokonaisuus alkaa 14.-15.9.2024

Tämä kurssi on Sinulle, kutsut sitten itseäsi intuitiiviseksi, erityisherkäksi, empaatikoksi tai ihan vaan herkkikseksi!

Herkkyys on äärimmäisen intensiivistä tietoisuutta. Herkät ihmiset ovat sisäsyntyisesti luonnostaan jatkuvassa yhteydessä hienovaraisiin tasoihin itsessään ja ympäristössään tavoittaen ja tiedostaen hyvinkin itsestäänselvästi perus aistein aistittavien tasojen lisäksi energiatason kautta kulkevaa informaatiota ja todellisuutta.

Jos herkkä ihminen on elänyt pääosin yksin vähemmän herkkien ympäristössä ja ympäröimänä (jotka siis yleensä tiedostavat  lähinnä mielen ymmärtämien aistien kautta välittyvää informaatiota) itselleen luonnollisen ominaisuutensa kanssa, se on usein aiheuttanut monenlaisia vääristymiä käsityksiin itsestä ja yritystä sulkea, sopeuttaa, tukahduttaa, välttää tai kieltää tätä herkälle orgaanista tapaa olla olemassa. Jopa pelkoa omaa herkkyyttä ja tiedostamisen voimakkuutta sekä tasoja kohtaan.

Kun tämän tyyppinen tiedostamisen tapa ei pääse luonnollisena  ilmentymään ja kehittymään, ja jää ilman herkän tietoisuutta vastaavaa tukea, ymmärrystä, sanoitusta, tasapainotus- ja jatkojalostuskeinoja sekä työkaluja, se alkaa helposti kääntyä herkistymiseksi ja yliherkkyydeksi. Myös traumakokemukset ovat osaltaan vaikuttamassa luonnollisen herkkyyden muuntumiseen yliherkkyydeksi. Herkkä ei ole silloin voinut elää, oppinut elämään itselleen orgaanisella tavalla ja ylläpitämään tasapainoa niin, että herkkyyden hienot ominaisuudet pääsisivät kukoistamaan.

Voidakseen olla ja toimia tasapainoisesti näin intensiivisen tietoisuuden kanssa maailmassa, jossa valtaväestö on vähemmän sensitiivisiä ja tiedostamisen tapa yleisesti kapeampaa ja pinnallisempaa, herkän on tärkeää oppia ymmärtämään itse ainutlaatuista tiedostamisen tapaansa ja sitä hienovaraisten tasojen maailmaa, johon on jatkuvasti yhteydessä.
Koska hienovaraiset tasot ovat osa energeettistä maailmaa, herkkä ihminen tarvitsee tietoa ja keinoja tasapainottaa sekä ymmärtää itseään energiatodellisuus huomioon ottaen ja oman energiajärjestelmän toimintaa tunnistaen.

Tämä tarkoittaa kehon/kehollisuuden ymmärtämistä osana energiajärjestelmää.
Herkän aistimistapaa ja kokemuksia ei riitä selittämään nykyään paljon pinnalla oleva keho-mieli ymmärrys, vaan lisäksi tarvitaan tietoisuus kehosta energioiden aistimena ja läpivirrattajana – ”kaikupohjana ja tarkkailulaitteena”. Tarvitaan kehon merkityksen tavoittamista osana vahvaa yhteyttä syvä aisteihin, alitajuntaan, intuitiivisuuteen ja vaistonvaraisuuteen, jotka ovat herkälle osa luonnollista tiedostamisen maailmaa.

Herkän hermosto ylivirittyy herkästi virrattaessaan jatkuvasti lävitseen valtavan määrän energeettisiä aistimuksia ja informaatiota. Jotta ylivirittymistä ei turhaan tapahtuisi ja jotta kertynyttä virittyneisyyttä saataisiin purettua, kehoon maadoittumisella ja kehon maadoittamisella maahan on herkälle ihmiselle aivan erityinen merkitys tasapainon kannalta.

Paradoksaalisesti herkät ovat usein selviytymiskeinonaan pyrkineet irrottautumaan kehon vahvasta reagoinnista älyllisyyteen ja mielen kautta olemassa oloon ja näin kadottaneet itseään lisää.
Tie tasapainoon on paluu takaisin vahvaan ja tietoiseen kehoyhteyteen, jossa keho ymmärretään osana valtavan hienovaraista ja syvällistä järjestelmää, ja kehoa autetaan toimimaan mahdollisimman orgaanisesti omassa tehtävässään, uskalletaan antautua yhteyteen ja yhteistyöhön oman luonnollisuuden kanssa.

Tällä intensiivi kurssilla keskitymme herkkyys teemaan intensiivisen tiedostamisen tavan näkökulmasta – saat syvällistä ja konkreettista informaatiota ja ymmärrystä kehosta osana energiajärjestelmää, opit tunnistamaan ja  sanoittamaan hienovaraisilta tasoilta aistimisiasi asioita, energioita ja tuntemuksia, sekä läpivirrattamaan niitä tasapainoisesti. Pääset kokeilemaan useita keinoja tasapainottaa, puhdistaa ja vapauttaa energiajärjestelmääsi kehosi kautta ja löytää näin itsellesi sopivimmat työkalut.

Opit läpivirrattamaan, linjaamaan, kokoamaan, maadoittamaan, palauttamaan, suuntaamaan, suojaamaan ja myös avaamaan energioitasi itsellesi tarkoituksenmukaisemmin ja tasapainoasi lisäten, sekä opit havainnoimaan tietoisemmin miten erilaiset energiat Sinussa vaikuttavat.

Opit pitämään oman kenttäsi eli energeettisen tilasi terveesti erillään ja puhtaana toisten energioista, vahvistamaan kenttäsi rajoja ja olemaan auki tai kiinni tarpeesi ja tilanteiden mukaan, sekä puhdistamaan itsestäsi energiajärjestelmääsi kertynyttä kuonaa ja tukoksia. Perehdymme myös tunnevapautukseen ja sydänkeskuksen  avaamiseen.
Saat monipuolisesti asiantuntevaa ohjausta ja vertaistukea ainutlaatuiselle sensitiiviselle tiedostamisen tavallesi.

Tähän kaikkeen käytämme erilaisia herkille sopivia keho-, mielikuva- ja hengitysmeditaatioita, liikettä, tanssia, tietoista hengitystä, kehollisia- ja tiedostamisharjoituksia, energiatyöskentelyä, korttityöskentelyä, piirityöskentelyä, inquiry harjoituksia sekä tiedostamattoman näkyväksi tuottamisen ja tunnevapautuksen tukena Vapauttavaa maalaamista.
Läsnäolon, turvallisuudentunteen ja hermoston levollisuuden lisäämiseksi luvassa myös vahvasti maadoittavaa rumpurentoutusta. 

Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet käynyt henkistä matkaa jo jonkin verran, Sinulla on tahtotila vastuulliseen tunne- ja selviytymiskeinoista vapautumis työskentelyyn – kykyä ja halua reflektoida, tutkia ja omistaa omia tunteitasi ja reaktioitasi ymmärtäen, että ulkopuolellasi oleva toimii peilinä sisäiselle todellisuudellesi.

Kurssi koostuu 3 intensiivi viikonlopusta la-su klo 10-17.30
Alla suuntaa antava viikonloppujen sisältö. Koska toimin pitkälti intuitiivisesti, se saattaa tarkentua koostuneen ryhmän tarpeet huomioon ottaen;

14.-15.9.

 • kehon tiedostaminen osana laajempaa energiajärjestelmää
 • maadoituksen merkitys herkälle
 • chakra puhdistus
 • keho kanavana ja läpivirrattajana

5.-6.10.

 • rajat, oma tila ja kenttä
 • feminiini ja maskuliini energioiden tiedostaminen ja tasapainoinen virrattaminen
 • häpeätrauman vaikutukset herkkyyden kokemiseen
 • kehon ja energiajärjestelmän vapauttaminen stressistä, jännityksistä ja tukoksista kehomeditaatiolla

26.-27.10.

 • sydänkeskuksen aktivointi, puhdistaminen ja tasapainottaminen
 • tunnevapautus
 • syyllisyystrauma aidon itsen esiin saamisen esteenä
 • tajunnan keskus mielestä sydämeen – sydäntietoisuus
 • suojautuminen

Viikonloput koostuvat aiheiden alustuksista keskittyen keholliseen ja kokemukselliseen työskentelyyn.

HINTA; 580€ sis. alv 24%, kahvi/tee tarjoilun pikku purtavalla. Päivissä 1h ruokatauko.
Maksu tarvittaessa 5 erässä, jotka maksetaan kuukausittain – laita ilmoittautumisen lisätietoihin, jos haluat 2-5 erää.
1. eräpäivä 2.9., muut aina kuukauden 2 pv.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 1.9. mennessä TÄSTÄ
Huomaa, että ilmoittautuessasi sitoudut ennalta ilmoitettuihin peruutusehtoihin!

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa palautetaan lääkärintodistuksella 50% kurssin hinnasta ennen kurssin alkua. Kurssin jo alettua maksua ei palauteta, ellei kurssi peruunnu järjestäjän toimesta. Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi. Huomaathan, että ilmoittautuessasi sitoudut peruutusehtoihin!

Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

KOULUTTAJA; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intutiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja, Kvanttikonstellaatio ja Vedic art opiskelija

Sarin syvällinen ymmärrys herkkyyden haasteita ja voimavaroja kohtaan on kolmen vuosikymmenen omakohtaisen sitkeän ja periksiantamattoman energiatyöskentelyn ja sisäisen transformaatiomatkan tulosta. Vahvasti synnynnäisenä ilmentyvä erityisherkkyys, joka on vielä voimistunut iän myötä, sekä myöhemmin empaatikon olemuksen tunnistaminen itsessä, ja niiden tuomat haasteet herättivät sielusta asti nousseen halun ottaa vastuu itsestä sellaisena kuin on, kuoria pois väärinkäsitykset ja ulkoa tulleet määrittävät leimat, halun vapautua mahdollisimman täydesti omaksi itsekseen, vahvistaa itsessään pala palalta niitä ominaisuuksia, jotka ovat alunperin tuntuneet pelkiltä heikkouksilta ja esteiltä, sekä muuttaa tietoisesti kuva itsestä, jonka oli itseensä ulkoa imenyt eläessään äärimmäisen intensiivistä tietoisuutta ymmärtämättömässä ja tukemattomassa ympäristössä.
Tärkeän lisän on tuonut kahden erilailla erityisherkän lapsen äitiys, joka on näyttänyt miten eri tavoin herkkyys voi ilmentyä ja miten erilaista tukea se kaipaa persoonasta riippuen.

Ja tietenkin 20 vuoden käytännön työ Intuitiivisena Parantajana ja Henkisenä kätilönä upeiden ja viisaiden herkkien asiakkaiden kanssa on mahdollistanut hyvin laaja-alaisen näkökulman erilaisiin haasteisiin, joiden kanssa monet herkät kamppailevat ja siihen uskomattomaan voimaantumiseen, joka on mahdollista rohkealla ja rehellisellä itsensä kohtaamisella tavoittaa, sekä löytämällä syvä yhteys takaisin luonnolliseen kehollisuuteen ja sielullisuuteen.

Intentioni on auttaa herkkiä oman voimansa äärelle tunnistamaan ja ottamaan vastuu herkkyyden tuomista haasteista, auttaa erottamaan mahdollisen traumareagoinnin ja herkkyyden eroa, sekä työstämään ja vahvistamaan haastekohtia ja saada käyttöön ne valtaiset voimavarat, joita tämä ominaisuus mahdollistaa. Myös auttaa purkamaan esteitä voimaantumisen tieltä energiatietoisuus ja syvällinen kehotietoisuus tuntien, sielullista olemustammekaan unohtamatta.

Kurssilaisten kokemuksia;

Kurssi ylitti odotukseni. Kurssikuvaus on kattava ja se kuvailee hyvin sisältöä. En kuitenkaan osannut odottaa, kuinka paljon kurssi antaa minulle ja kuinka isoja asioita lähti purkaantumaan kurssin myötä. Tila oli kaiken aikaa todella turvallinen ja Sari kannatteli/tuki juuri oikealla tavalla, jos jotain lähti kehosta liikkeelle. Opin keinoja, joiden avulla on helpompaa olla kehossa ja olen saanut vahvistettua kehoyhteyttä, jota olen aiemmin hiukan vältellyt, koska jotkut tunteet ja tuntemukset ovat ajoittain tuntuneet liian voimakkailta. Sain hyviä keinoja siihen, miten läpivirrattaa niitä, jotta eivät jää jumiin kehoon. Erilaiset keholliset harjoitukset olivat todella hyviä. Sarin ohjaus turvallista, kannattelevaa, läsnäolevaa ja luontevaa. Kurssi oli todella hyvä ja suosittelen sitä todella muillekin. Kiitos!

Kurssin anti oli tässä elämäntilanteessa se, että sain turvallisessa ja tukea antavassa tilassa tutkia ja kokea, mitä kurssin vaikeatkin aihealueet minussa saavat aikaan ja kuinka se kaikki on ok. Ryhmä oli ihan ehdoton tässä. Kaikkien jakaminen avasi jotain myös itsessä. Kiitos Sarille avoimuudesta ja mallina olemisesta siinä, että ihmisyys sai olla kaikissa muodoissaan läsnä, myös ohjaajassa. Sari-ohjaat lämpimästi, inhimillisesti, mutta myös lujan lempeästi! Kiitos, että annat uudenlaista mallia mitä kaikkea ”aikuisena” toimiminen voi tarkoittaakaan ja kuinka aikuinen ottaa vastuun matkastaan.

Erittäin hieno ja kattava kokonaisuus. Minulle merkityksellisimpiä olivat rajat, feminiini/maskuliini, häpeä ja kaikkein tärkeimpänä syyllisyys. Tuntui, että kaikki tärkeimmät asiat juuri tässä hetkessä tuli käytyä lävitse. Kurssin voisi nimetä myös ”Vapaudu lukoistasi energiatietoisuuden avulla”. Upeaa ohjausta, läsnäoloa ja heittäytymistä. Todella hyvin suunniteltu kokonaisuus kaikin puolin. Kiitos!

Iso Kiitos Sari kurssista! Koin kurssin merkitykselliseksi ja monella tapaa hyödylliseksi. Sain ymmärrystä itseeni, paljon uusia työkaluja oman hyvinvointini tueksi, hyväksyntää herkkyydelleni ja kaikelle minussa. Minulle kurssin pääanti liittyi läpivirrattamiseen, siihen miten autan itse itseäni. Merkitykselliseksi osoittautui myös eri kehojen ymmärtäminen ja feminiini/maskuliini tasapainon ymmärrys ja mitä kaikkea tarkoittaa, kun ne ei ole tasapainossa. Häpeän kanssa työskentely oli kaikessa kokonaisvaltaisuudessaan todella eheyttävää. Pidin siitä, että kurssiin liittyi teoriaa ja kokemuksellista harjoittelua. Teoria sivuja olisi voinut olla enemmänkin. Uskon palaavani näihin joita saimme myöhemminkin. Siksi niitä olisi voinut olla enemmänkin.
Pidin ryhmän koosta, jokaisella oli tilaa tuoda turvallisesti omia ajatuksia ja kokemuksia esille. Pidin, että olit kokonaisvaltaisesti mukana etkä ”vain ohjannut”, vaan toit itseäsi myös näkyville. Se antoi tärkeää peiliä itselle ja loi turvallisuuden tunnetta kokonaisuuteen. Pidin siitä, että sanoitit ja autoit meitä pitämään omista rajoita kiinni ja yleensäkin kuuntelemaan ja tunnistamaan omia rajoja.
Kurssi vastasi odotuksiani, vaikka en olisi osannut niitä kovin tarkkaan sanoittaa ennen kurssia. Isoin odotukseni liittyi läpivirrattamiseen ja siihen kurssi myös vastasi. En osannut odottaa kuinka paljon enemmän sain kurssista. Kurssin metodit (inquire kirjoittaminen ja jakaminen, maalaaminen, meditaatiot, keskustelut…) todella tukivat kaikkea läpikoettua.
Sinulle Sari haluan sanoa sydämestäni Kiitos! Kiitos, että olet, Kiitos, että teet tätä mitä teet! Annat meille muille valtavasti olemisellasi ja oman matkasi opeilla, tarjoat opastusta ja johdatusta oman itsen äärelle, oman elämän asioiden äärelle. Se, että asiat ovat inhimillisiä ja konkreettisia on super antoisaa. Se, ettei oltu missään korkealentoisissa sana helinöissä, vaan kaikki ”korkealentoisetkin” asiat yhdistyi omaan elämään ja ihan tavalliseen. Suur Kiitos!

Kurssi ylitti odotukset isosti. Kaikki keholliset harjoitteet oli oivaltavia, avaavia, merkityksellisiä. Ja erityisesti niiden jakaminen, toisten kokemusten kuuleminen. Läpivirrattaminen – ymmärryksen lisääntyminen sitä kohtaan, sen opetteleminen näin valtavan turvallisessa ympäristössä on antanut hurjasti voimavaroja. Maalaaminen oli myös lopulta oikeasti mahtavaa. Ja mahtava tapa tuoda näkyväksi sitä mikä on. Pääsin nauttimaan maalaamisesta osana läpivirrattamista, vau. Olet ohjaaajana ihan mahtava. Äärettömän selkeä, turvallinen, rehellinen, rakastin rehellisyyttäsi, vilpittömyyttäsi, inhimillisyyttäsi. On ihailtavaa miten kohtaat jokaisen ja miten pystyt kannattelemaan ryhmää. On ihan parasta, että teit kurssia niin intuitiolla. Nää on olleet upeita viikonloppuja. On ollut myös ihanaa, että ryhmässä jakamiseen on ollut niin paljon tilaa ja aikaa. Tämä kurssi on uskomattoman upea!

Kurssi vastasi tai monessa mielessä myös ylitti odotukseni. En jäänyt kaipaamaan mitään, tämä oli hyvin runsas kattaus. Pääantia oli selkeytys monisssa eri aihepiireissä omiin työn alla oleviin teemoihin (mm. syyllisyys ja häpeä), käsitys ja kokemus energian virrattamisesta omassa systeemissä. Ihan huippua työtä Sari! Sekä kokonaisuuden, että päivien rakenteen ja aihepiirien soljumisen suhteen. Ja ohjaajana luovit todella ihanasti ja kiitän kun tuot tietoa suoraan lähteestä täydellisenä.

Päivät ovat olleet intensiivisiä ja läsnäolevia. On saanut olla juuri sellainen mitä sillä hetkellä on. Harjoitteista monet olleet uusia, mutta ne on pystynyt tekemään siitä kohtaa missä itse on. Teoria oli kattavaa. Olet sielun mentori, läsnäoleva, peilaava, tilaa antava, ohjaava, lämmin, hetkessä elävä. Tulin kohdatuksi sellaisena kuin olen. On ollut ihana matkustaa tätä matkaa juuri näiden ihmisten kanssa. Ymmärrän herkkyyttäni enemmän ja kaikesta syntyy hetki hetkeltä suurempi lahja.

Kurssin pääanti oli ymmärtää ja kokea intuitiivisesti ja herkästi tietoisen ihmisen erityishaasteita ja mahdollisuuksia. Häpeä, syyllisyys – niiden kytky sydäntietoisuuteen, läpivirratuksen ja sopeuttamisen ymmärtäminen. Kurssissa oli myös kyse inhimillisen perinnön – häpeän, syyllisyyden ja lukkiutumisen kohtaamisen ja eheyttämisen keinoista. Olet aivan upean syvällinen, käytännöllinen ja inhimillinen, ilo olla mukana!

Olen käynyt monilla ihanilla Sarin kursseilla ja tämä oli paras niin sisällöltään kuin toteutukseltaan. Sari ohjaajana sydämellinen, avoin, tietävä, taitava henkinen kätilö, ohjaa ja sanoittaa mukana matkaajaa lempeästi eteenpäin. Ammattilainen, ja henkilökohtainen ote asiaan. Harjoitukset tosi hyviä. Itselle tärkeintä turvallisessa ympäristössä virrattaa/kokea kaikkea läpi – tieto siitä, että on turvassa. On ollut hyvä, että olen tehnyt matkaa jo ennen tätä, se auttoi ymmärtämään tarkemmin. Kiitos Sari sydämestäni.

Jätä kommentti