Henkinen Kätilö pilottikoulutus alkaa elokuussa

Koulutus on tarkoitettu eri auttamis-, hoito- ja terapiatyötä tekeville, jotka oman henkisen avautumisen myötä kaipaavat syvällistä, konkreettista ja maanläheistä perustietoa henkisestä- eli sielupsykologiasta, energiapsykologiasta ja -anatomiasta, sekä transformaatioprosessin eri vaiheista, jossa ihmisen tietoisuus avautuu ja siirtyy asteittain mielitietoisuudesta sielutietoisuuteen.

Koulutuksen myötä ymmärrät chakrojen kautta hahmottuvaa henkista ja psykologista asteittain avautuvaa tietoisuuden laajenemista ja syvenemistä, ymmärrät millaisena tietoisuus eri vaiheissa näyttäytyy, mitä henkisiä ja psykologisia teemoja, kokemuksia, haasteita ja mahdollisuuksia eri vaiheissa avautuu läpikäytäväksi, sekä miten häpeätrauma on vaikuttamassa tässä prosessissa. Voit soveltaa Henkisen Kätilön perustietoja mihin tahansa auttamistyöhön, syvennät ja laajennat yleistä ihmiskäsitystä mieleen sidotuista näkökulmista hienovaraisille tasoille tavoittaen energeettistä ja sielullista ymmärrystä ihmisyyden matkasta. Henkisenä Kätilönä voit toimia myös itsellesi – oman sielullisen syntymäsi tueksi.

Henkinen Kätilö ymmärtää ihmisen elämänkaarta ja kehitystä persoonan tason lisäksi sielulliselta tasolta, joka on jokaisen ihmisen luonnollisena osana oleva henkinen olemus eli keho-mieli-sielu-henki kokonaisuus, sekä sitä transformaatio prosessia, jossa persoona asteittain kehittyy syvempään sielulliseen tiedostamiseen siirtyen vaiheittain egopohjaisesta mielen varassa olevasta tiedostamisesta sydän- ja sielutietoiseen olemassaoloon.

Henkinen Kätilö avautuu koulutuksessa omalla tiedostamismatkallaan yhä enemmän intuitiivisuudelle, vaistonvaraisuudelle, suoratietämiselle ja kavanana toimimiselle – sisäisyydestä luonnostaan nousevalle tiedolle ja itselleen luontaiselle tavalle toimia.

Koulutus tarjoaa kattavan tiedollisen perusrakenteen tiedostamisen avautumisprosessista, sielutietoisesta ihmisyydestä ja energiatodellisuudesta, sekä henkilökohtaisen matkan, jonka aikana pääset tutkimaan ja tutustumaan millaisessa muodossa Henkinen Kätilö haluaa juuri Sinussa ilmentyä,  juuri Sinun sielun lahjojasi ja mahdollisia aiempia auttamis- ja hoitotapoja hyödyntäen ja yhdistäen. Voit löytää uutta suuntaa, uskaltautua intuitiivisempaan tapaan toimia auttajana, avautua olemaan kanavana sille auttamisen tavalle, joka sinusta luonnostaan pyrkii esiin.

Henkisenä Kätilönä voit toimia rinnallakulkijana, mentorina, tukijana, ohjaajana, valmentajana, terapeuttina, kehollisena hoitajana tms. (pohja koulutuksestasi tai siitä mihin haluat alkaa suuntautua riippuen) sielullisessa heräämisprosessissa, johon ihmiset yhä enenevässä määrin tietoisesti nyt avautuvat. Kätilö auttaa uutta elämää maailmaan, Henkinen Kätilö auttaa persoonaa syntymään sielulliseen tietoisuuteen/tiedostamiseen.

Koulutuksessa opit havainnoimaan ja ymmärtämään ihmisen psykologista ja henkistä matkaa energiatodellisuuden ja sielutietoisuuden näkökulmasta keho-mieli-sielu-henkenä – ymmärtämään energiatodellisuuden ja hienovaraisten tasojen vaikutusta kehoon, mieleen, tunnemaailmaan, näkyvään todellisuuteen ja ihmiselämään, sekä suuntaamaan itseäsi ja kohtaamiasi asiakkaita sielullisen itsen äärelle, sieltä aukeavien näkökulmien ja voimavarojen yhteyteen.

Koulutuksen aikana teemme paljon erilaisia tiedostamisharjoituksia, hiljentymisiä, sekä mielikuva- ja kehollisia meditaatioita, jotka auttavat avaamaan, puhdistamaan, tasapainottamaan, uudelleensuuntaamaan ja tiedostamaan koko energiajärjestelmää, omaa energeettistä todellisuutta. Saat kerättyä omista havainnoistasi ja kokemuksistasi työkalupakkia asiakastyöhösi ja itseäsi varten. Käytämme myös pienimuotoisesti luovia menetelmiä tiedostamisen ja näkyväksituottamisen apuna. Kotiin saat  tehtäväksi erilaisia havainnointi tehtäviä.

Peruskoulutus sisältää 6 livenä järjestettävää koulutusviikonloppua la-su klo 10-17.30 elokuusta 2023 alkaen. Päivissä 1h ruokatauko.

19.-20.8. HENKINEN- ELI SIELUPSYKOLOGIA
Perusteet
Ihmisyyden ja itsen oivaltaminen kolmen mielen kautta

Neljän kehon tiedostaminen ja tasapainottaminen
Eri tietoisuuden tasot

16.-17.9. HENKINEN- ELI SIELUPSYKOLOGIA
Egokeskeisestä ajattelusta sielukeskeiseen ajatteluun
Emotionaalisen eheytymisen avaimet ja Sisäinen Lapsi

ENERGIA-ANATOMIA JA -PSYKOLOGIA
Perusteet
Chakrajärjestelmän toiminta ja merkitys
JUURICHAKRA JA MAATÄHTI

14.-15.10. SAKRAALICHAKRA JA SOLARPLEXUS CHAKRA

HÄPEÄTRAUMA

18.-19.11. SYDÄN- JA KURKKUCHAKRA

Sielun herääminen asteittain, sielun ilmentäminen, luovuus

9.-10.12. OTSA- JA KRUUNUCHAKRA
Sielun pimeä yö
12 CHAKRAN JÄRJESTELMÄ

Intuitio, Kanavana toimiminen, Sydäntietoinen auttaja
Henkinen Kätilö minussa

13.-14.1. VAPAAMUOTOISET LOPPUTYÖT
Henkinen Kätilö minussa näkyväksi konkretian tasolla

Pilottikoulutuksessa on mahdollista, että koulutusohjelma elää ja tarkentuu jonkin verran matkan varrella, sillä toimin intuitioni ohjauksessa ja haluan kehittää samalla koulutusta käytännöstä nousevien havaintojen ja tarpeiden mukaan. Pilottiryhmäläisiltä pyydän myös palautteen jokaisen koulutusviikonlopun jälkeen, jotta saan konkreettista tietoa koulutuksen toimivuudesta. Pilottiin otan mukaan max. 10 osallistujaa. Osallistuminen edellyttää, että lähtökohtaisesti pääset mukaan jokaiseen koulutuskertaan.

Pilottikoulutuksen HINTA
1362.9€ + alv 24% 327,10 = 1690€
(Normaali 1500€ + alv 24% 360€ = 1860€)
Voit maksaa koulutuksen 1-6 erässä tarpeesi mukaan, ilmoita haluamasi erä määrä ilmoittautuessasi!
Ensimmäinen eräpäivä elokuussa 2.8., sen jälkeen aina kuukauden 2.pv.

Hintaan kuuluu kattava kirjallinen materiaali teoriassa käytävistä asioista.

ILMOITTAUTUMISET 1.8. mennessä sähköpostilla sari@hoitolakeiju.fi
Vahvistat koulutuspaikan itsellesi maksamalla 150€ ilmoittautumismaksun
, joka vähennetään kokonais summasta. Laskun saat kun ilmoittautuneita on tullut koulutukseen riittävästi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta muutoin kuin koulutuksen peruuntuessa järjestäjän taholta.

PERUUTUSEHDOT
Voit perua osallistumisesi 2.8. mennessä, jolloin menetät vain ilmoittautumismaksun. Mikäli perut osallistumisesi sen jälkeen tai keskeytät koulutuksen sen jo alettua, osallistujalta peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella keskeytetyn koulutuksen peruutusmaksu alennetaan 50%:iin.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Elämäntaide ohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ja Vedic Artin opiskelija.
Voit lukea tarkemmin minusta TÄSTÄ.
Ja tiestäni Henkiseksi Kätilöksi TÄSTÄ.

Tieni Henkiseksi Parantajaksi on ollut elämän mittainen matka. Kauttani kanavoituva hoito ja informaatio aukeaa, kehittyy ja syvenee edelleen jatkuvasti oman henkilökohtaisen prosessini myötä. Olen voimakkaassa Sisäisessä ohjauksessa ja -koulutuksessa ymmärtämässä suoratiedon kautta koko ajan lisää ihmisen syvälliseen, todelliseen eheytymiseen vaikuttavista tekijöistä, intuitiivisena kanavana toimimisesta ja sielun transformaatiomatkan eri vaiheista. Tähän mennessä opiskeluni ja sisäinen koulutukseni tekemääni työtä varten Intuitiivisena Parantajana ja Henkisenä kätilönä on kestänyt 32 vuotta. Tässä koulutuksessa jaan kanssasi sitä kokonaisuutta, jonka olen tähän mennessä syvästi ymmärtänyt.

 

Jätä kommentti