Sieluyhteyden äärellä Luovasti – TUNNEPOLKU alkaa jälleen 29.10.

Lähde mukaan elämäsi matkalle tunteiden maailmaan 💖

TUNNEPOLKU on tarkoitettu Sinulle, joka kaipaat

🎨 syvempää kosketusta tunteisiisi ja sitä kautta tarpeisiisi

🎨 väyliä ja tukea tunnetyöskentelyysi

🎨 syvällistä tietoa tunteiden dynamiikasta

🎨 haluat laajentaa tunnetietoisuuttasi psykologista tasoa syvemmälle ja ymmärtää sekä kokea erityisesti tunteiden kehollisuutta

🎨 haluat päästä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia työskentely- ja ilmaisukeinoja tunteiden tavoittamiseen ja vapauttamiseen

Tunteet ovat olennainen osa ihmisyyttämme, ne ovat sielun puhetta, joka kertoo mitä meille todella kuuluu, missä olemme yhteydessä rakkauteen, missä irronneet siitä. Sielun perusolemukseen kuuluu tuoda kaikki rakkaudesta irronnut takaisin rakkauden piiriin, kokea itsensä ja kasvaa rakkaudessa – tunteet kertovat  koko ajan missä olemme tämän intention suhteen.

Vapaa, tukahduttamaton tunnevirtaus antaa meille jatkuvasti sielulta suoraa ja selkeää nykyhetkestä kumpuavaa informaatiota, jonka avulla osaamme suunnistaa elämässämme itsellemme sopivaan suuntaan. Tiedämme missä ja kenen kanssa meillä on hyvä olla, mitä tarvitsemme, milloin arvomaailmamme pääsee riittävästi toteutumaan, mikä vahingoittaa meitä, milloin rajamme ylittyvät, missä on epätasapainoa, rikkinäisyyttä, kipua, missä eheyttä. Tunteet ovat sielun peili, joiden kautta sielu tuo itseään näkyväksi.

Jos meissä on paljon tukahdutettuja, kohtaamattomia tai tiedostamattomia tunteita sisällämme tai emme löydä riittävästi keinoja tunteiden purkamiseen ja läpivirrattamiseen tai olemme taipuvaisia keräämään ja varastoimaan itseemme toisten tunteita tai osa tunteista on jäänyt syystä tai toisesta vieraiksi, kielletyiksi, ilmaisemattomiksi tai tunnistamattomiksi, on tärkeää löytää itselleen tietoisesti sopivia keinoja tunnetukahtumien tunnistamiseksi ja vapauttamiseksi. Muutoin tämän hetken suoraan sielulta virrattuvaan informaatioon sekoittuu jatkuvasti menneen tunnevarastoja tai ulkopuolelta imettyä tunne-energiaa, jotka vaikeuttavat itsen kuulemista ja suunnistamista nyt-hetkessä ja pitävät kiinni menneessä – tarinassa, josta olemme tulleet tähän hetkeen elämässämme. Luova ilmaisu on yksi erinomaisen toimiva tunnemaailman näkyväksi tuottamis- ja vapauttamiskeino.

Ei ole olemassa huonoja tunteita tai hyviä tunteita, kiellettyjä tai sallittuja – kaikki tunteet ovat mitä ovat, kertovat jostakin, osoittavat missä on rakkautta tai missä rakkaus ei pääse syystä tai toisesta toteutumaan, missä rakkauden tiellä on esteitä tai vääristymiä, missä rakkaus virtaa vapaasti.

Tällä Sieluyhteyden äärellä Luovasti – Tunnepolulla avaamme, tunnistamme, tutkimme, vapautamme ja virratamme eri tunteiksi kutsuttua tunne-energiaa tietoisessa sielu- ja sydänyhteydessä erilaisin luovin keinoin. Kohtaamme kaikenlaiset tunteet osana inhimillistä ja luonnollista sydäntietoista ihmisyyttä ja otamme vastaan niiden tarjoamaa arvokasta informaatiota sielun polullemme.

Aloitamme tapaamiset lyhyellä alustuksella käsiteltävänä olevasta tunteesta, avaamme itseämme tietoisesti luovuudelle ja Sielu-, Sydänyhteyteen erilaisin kehollisin ja/tai mielikuvaharjoituksin, hiljentymisin, rumpurentoutuksin ja meditaatioin. Työskentelemme aiheen parissa ohjatusti intuitiivisia luovia menetelmiä eri kerroilla eri tavoin käyttäen eli intuitiivisella maalaamisella, vapauttavalla maalaamisella, piirtämällä, savella , tunnetanssilla ja kirjoittamalla, sekä jaamme kokemaamme halumme mukaan (mikään näistä ei edellytä minkäänlaista taiteellista osaamista).

Intuitiivinen luovatyöskentely on sielutietoisuudelle ominainen keino tiedostaa, ilmaista ja vapauttaa itseään yhä syvemmin ja syvemmin Sisäisen Viisauden lempeässä ohjauksessa. Intuitiivinen luovatyöskentely ilman taiteellisia paineita, vaatimuksia tai päämääriä on luonnollinen väylä tuottaa näkyväksi asioita ja näkökulmia alitajunnasta, tiedostamattomasta, tunnemaailmasta, sielulta ja hengen tasoilta – sieltä mihin järki, mieli ja sanat eivät useinkaan yllä. Luovuus on suoraa yhteyttä Sielumme lahjomattomaan todellisuuteen ja Viisauteen.

Kokoonnumme SUNNUNTAI ILTAPÄIVISIN kerran kuukaudessa klo 15-18. Voit valita kiinnostuksesi mukaan milloin osallistut. Toisaalta rakennettu kokonaisuus on eheyttävä matka, johon kokonaan osallistumalla saat Itsellesi suurimman hyödyn.

HINTA; 55€/kerta sis. alv. 24%, kahvi/tee tarjoilun, kaikki välineet, materiaalit ja tarvikkeet
Osallistuessasi vähintään 5 kertaan hinta 50€/kerta, kun ilmoittaudut etukäteen vähintään viiteen. 
Mukaan mahtuu max 10.
Kokoontumiskertoja on kaikkiaan 8, teemoina;

29.10. TURVA – kirjoitustehtävä, rumpumatka turvaan, intuitiivinen maalaaminen
Ilmoittautuminen 18.10. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 20.10.

26.11. PELKO – mielikuvamatka, vapauttavaa maalaamista, kehollinen purkaminen
Ilmoittautuminen 15.11. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 17.11. 

17.12. VIHA – kehollinen työskentely, savityöskentely, voima maalaus
Ilmoittautuminen 5.12. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 8.12.

14.1. SURU – kehollinen työskentely, mielikuvamatka rummun kanssa, intuitiivinen kirjoittaminen, tunnemaalaus, musiikki parantajana
Ilmoittautuminen 2.1. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 5.1.

11.2. SYYLLISYYS – meditaatio, korttityöskentely, inquire työskentely, intuitiivinen maalaaminen
Ilmoittautuminen 30.1. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 2.2.

10.3. HÄPEÄ – kehollinen- ja hengitystyöskentely, monivaiheinen savityöskentely, kirjoittaminen
Ilmoittautuminen 28.2. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 1.3.

7.4. ANTEEKSIANTO – hiljentyminen, kirjoitustehtävä, meditaatio, intuitiivinen maalaaminen
Ilmoittautuminen 25.3. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 28.3.

28.4. ILO/RAKKAUS – korttityöskentely, inquire kirjoittaminen, kehollinen työskentely, tarina, voimataulu
Ilmoittautuminen 16.4. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 19.4. 

Sieluyhteyden äärellä Luovasti tapaamiset on tarkoitettu avaamaan, juurrutamaan ja vakauttamaan entisestään Sielu- ja Sydänyhteyttämme luovaa ilmaisua käyttäen, hiljentyen ja meditoiden. Tapaamisten teemat on luotu täyttämään niitä henkisiä tarpeita, joita olen työssäni Henkisenä Kätilönä ja -Parantajana havainnut olevan näinä aikoina meistä monella tietoisesti Sieluntietä kulkevalla työn alla läpikäytävänä ja -virratettavana, syvennettävänä, eheytettävänä tai vahvistettavana. Kokoontumiset pyrkivät myös tarjoamaan mahdollisuuden säännölliseen syvälliseen läsnäoloon Itseään ja Sieluaan kuunnellen ilmapiirissä, jossa saman intention äärellä olevat voivat kokoontua ja voimaantua yhdessä luoduista energioista.

Viime vuoden Tunnepolku kokonaisuus sai erityistä kiitosta syvällisyydestä, käytettyjen menetelmien monipuolisuudesta, ryhmään luodusta turvallisuuden tunteesta, sekä hyvin koostetusta kokonaisuudesta, joka avasi tunteiden dynamiikkaa varsin laaja-alaisesti erilaisia ilmaisukeinoja mahdollistaen.

PERUUTUSEHDOT; Peruutukset veloituksetta ilmoitettuun eräpäivään saakka. Maksamatta jätettyä laskua ilman ilmoitusta, ei tulkita peruutukseksi! Edellisen ja saman päivän peruutukset veloitetaan 100% ilman lääkärintodistusta
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelen Vedic Artia.

Ohjaajana toimin vahvasti Sielutietoisuuteni ja intuitioni ohjauksessa. Käymieni koulutusten lisäksi olen myös paljon avannut, tutkinut ja työstänyt itseäni reilun 30 vuoden varrella erilaisten luovien menetelmien avulla (mm. tunne- ja intuitiivisen maalaamisen, luovan ja intuitiivisen kirjoittamisen, savityöskentelyn, kehollisuuden, liikkeen ja kuvallisen työskentelyn kautta, musiikkiakin hyödyntäen) hämmästyen yhä uudelleen sitä syvältä sisältä kumpuavaa viisautta, johon tämän tyyppisillä menetelmillä saadaan niin suora kosketus ja myös tuotettua eri tavoin näkyväksi valtavan isoja sisäisiä asioita ilman mitään vaatimusta taiteellisesta osaamisesta. Haluan erityisesti käyttää luovia menetelmiä erilaisten henkisten teemojen, ilmiöiden, tunteiden ja alitajuisen maailman näkyväksi tuottamiseen, sekä Sieluyhteyden ja -viisauden vapauttamiseen, vahvistamiseen ja kanavoimiseen näkyväksi.

Jätä kommentti