Seuraava Energeettinen Stressinvapautuskäsittely koulutus la 12.8.

Koulutuksessa opit päänalueen neurovaskulaaristen heijastepisteiden eli energiatunnepisteiden kautta tehtävän käsittelyn, jota voit tehdä 30min omana rentouttavana ja tasapainottavana hoitona tai 20min täydentävänä käsittelynä erilaisten hierontojen, terapioiden ja hoitojen yhteydessä (esim. luontais-, energia-, kosmetologisten hoitojen tai fysioterapian).

Kuuntelevalla energiakosketuksella luodaan yhteys neurovaskulaaristen heijastepisteiden kautta hermoratoihin, meridiaaneihin, sekä pään neurologisiin alueisiin, jotka ylläpitävät mm. tunnemuistia. Energeettinen kosketus näissä pisteissä rauhoittaa aivojen sähkömagneettista toimintaa – primitiivinen aivoalue rentoutuu, jolloin taistele-pakene tila rauhoittuu, verenkierto lihaksissa, elimissä ja rauhasissa lisääntyy auttaen kehoa syvärentoutumaan ja elpymään. Käsittely avaa myös meridiaanien energiavirtauksia, joka aktivoi kehon energiajärjestelmää vapauttamaan stressiä ja tunnetukoksia, sekä tasapainottamaan itseään.

Koulutuksen sisältö;

  • teoria
  • meditatiivinen chakrahengitys hoitajan oman energeettisen tilan puhdistamiseksi ja tasapainottamiseksi, sekä läsnäolon lisäämiseksi
  • kuunteleva energiakosketus
  • hoidon opettelu käytännössä itse tehden ja vastaanottaen hoidon
  • tarvittava kirjallinen materiaali

Energeettisellä Stressinvapautuskäsittelyllä voit;

  • vapauttaa tunnestressiä ja jännitystiloja kehosta, mielestä ja energiajärjestelmästä
  • tasapainottaa epävakaita tunnetiloja
  • rauhoittaa mentaalienergioita ja pään sähkömagneettista toimintaa, jotka käyvät usein ylikierroksilla jatkuvasta viriketulvasta sekä ajatteluun ja mieleen keskittymisestä johtuen. Tämä voi ilmetä käytännössä mm. mielen levottomuutena, pään sähköisinä tuntemuksina, ajatusten kaoottisuutena ja vaikeutena hiljentää mieltä/päästä irti mielestä, sekä uni- ja keskittymisvaikeuksina
  • auttaa ylivirittyneitä aikuisia ja lapsia rauhoittumaan, sekä purkamaan hermostoon kertynyttä jännitystilaa

Koulutus sopii täydentäväksi koulutukseksi erilaisille hoitajille, hierojille, kosmetologeille ja terapeuteille. Mukaan voi tulla myös lähipiirin hoitamista varten tai haluat avata itsessäsi/tutustua energeettiseen hoitotapaan, jossa keskitytään hienovaraisia tasoja tiedostavaan kuuntelevaan läsnäoloon.
Sopii mainiosti mm. erityisherkkien lasten vanhemmille apukeinoksi ylivirittyneisyyden tasapainottamiseen. Et tarvitse ennakkotaitoja osallistuaksesi. Saat kaiken tarvittavan tiedon koulutuksessa.

KESTO; 1 päivä klo 10-18, päivässä 1h ruokatauko. Mukaan mahtuu 10.

HINTA; 168€ sis. alv 24%, sisällön, kirjallisen koulutusmateriaalin, kahvi/tee tarjoilun pikku purtavalla, koulutustodistuksen. Laskun eräpäivä 1.8. Maksu tarvittaessa 2 erässä – laita ilmoittautumisen lisätietoihin, jos haluat 2 erää.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET  TÄSTÄ

PERUUTUSEHDOT; Peruutukset veloituksetta ilmoitettuun eräpäivään saakka, sen jälkeen koulutuksen hinnasta veloitetaan 50% ilman lääkärintodistusta. Maksamatta jätettyä laskua ilman ilmoitusta, ei tulkita peruutukseksi! Edellisen ja saman päivän peruutukset veloitetaan 100% ilman lääkärintodistusta
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

KOULUTTAJA; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Elämäntaide ohjaaja

Olen opiskellut hoidon perustan tunnekehoterapia koulutuksessa ja täydentänyt sitä hoitokokemuksista ja -havainnoista saadun tiedon ohjaamana. Olen käyttänyt Energeettistä Stressinvapautuskäsittelyä aktiivisesti eri hoitoihini yhdistäen vuodesta 2013 merkittävin vaikutuksin.

Henkinen Kätilö pilottikoulutus alkaa elokuussa

Koulutus on tarkoitettu eri auttamis-, hoito- ja terapiatyötä tekeville, jotka oman henkisen avautumisen myötä kaipaavat syvällistä, konkreettista ja maanläheistä perustietoa henkisestä- eli sielupsykologiasta, energiapsykologiasta ja -anatomiasta, sekä transformaatioprosessin eri vaiheista, jossa ihmisen tietoisuus avautuu ja siirtyy asteittain mielitietoisuudesta sielutietoisuuteen.

Koulutuksen myötä ymmärrät chakrojen kautta hahmottuvaa henkista ja psykologista asteittain avautuvaa tietoisuuden laajenemista ja syvenemistä, ymmärrät millaisena tietoisuus eri vaiheissa näyttäytyy, mitä henkisiä ja psykologisia teemoja, kokemuksia, haasteita ja mahdollisuuksia eri vaiheissa avautuu läpikäytäväksi, sekä miten häpeätrauma on vaikuttamassa tässä prosessissa. Voit soveltaa Henkisen Kätilön perustietoja mihin tahansa auttamistyöhön, syvennät ja laajennat yleistä ihmiskäsitystä mieleen sidotuista näkökulmista hienovaraisille tasoille tavoittaen energeettistä ja sielullista ymmärrystä ihmisyyden matkasta. Henkisenä Kätilönä voit toimia myös itsellesi – oman sielullisen syntymäsi tueksi.

Henkinen Kätilö ymmärtää ihmisen elämänkaarta ja kehitystä persoonan tason lisäksi sielulliselta tasolta, joka on jokaisen ihmisen luonnollisena osana oleva henkinen olemus eli keho-mieli-sielu-henki kokonaisuus, sekä sitä transformaatio prosessia, jossa persoona asteittain kehittyy syvempään sielulliseen tiedostamiseen siirtyen vaiheittain egopohjaisesta mielen varassa olevasta tiedostamisesta sydän- ja sielutietoiseen olemassaoloon.

Henkinen Kätilö avautuu koulutuksessa omalla tiedostamismatkallaan yhä enemmän intuitiivisuudelle, vaistonvaraisuudelle, suoratietämiselle ja kavanana toimimiselle – sisäisyydestä luonnostaan nousevalle tiedolle ja itselleen luontaiselle tavalle toimia.

Koulutus tarjoaa kattavan tiedollisen perusrakenteen tiedostamisen avautumisprosessista, sielutietoisesta ihmisyydestä ja energiatodellisuudesta, sekä henkilökohtaisen matkan, jonka aikana pääset tutkimaan ja tutustumaan millaisessa muodossa Henkinen Kätilö haluaa juuri Sinussa ilmentyä,  juuri Sinun sielun lahjojasi ja mahdollisia aiempia auttamis- ja hoitotapoja hyödyntäen ja yhdistäen. Voit löytää uutta suuntaa, uskaltautua intuitiivisempaan tapaan toimia auttajana, avautua olemaan kanavana sille auttamisen tavalle, joka sinusta luonnostaan pyrkii esiin.

Henkisenä Kätilönä voit toimia rinnallakulkijana, mentorina, tukijana, ohjaajana, valmentajana, terapeuttina, kehollisena hoitajana tms. (pohja koulutuksestasi tai siitä mihin haluat alkaa suuntautua riippuen) sielullisessa heräämisprosessissa, johon ihmiset yhä enenevässä määrin tietoisesti nyt avautuvat. Kätilö auttaa uutta elämää maailmaan, Henkinen Kätilö auttaa persoonaa syntymään sielulliseen tietoisuuteen/tiedostamiseen.

Koulutuksessa opit havainnoimaan ja ymmärtämään ihmisen psykologista ja henkistä matkaa energiatodellisuuden ja sielutietoisuuden näkökulmasta keho-mieli-sielu-henkenä – ymmärtämään energiatodellisuuden ja hienovaraisten tasojen vaikutusta kehoon, mieleen, tunnemaailmaan, näkyvään todellisuuteen ja ihmiselämään, sekä suuntaamaan itseäsi ja kohtaamiasi asiakkaita sielullisen itsen äärelle, sieltä aukeavien näkökulmien ja voimavarojen yhteyteen.

Koulutuksen aikana teemme paljon erilaisia tiedostamisharjoituksia, hiljentymisiä, sekä mielikuva- ja kehollisia meditaatioita, jotka auttavat avaamaan, puhdistamaan, tasapainottamaan, uudelleensuuntaamaan ja tiedostamaan koko energiajärjestelmää, omaa energeettistä todellisuutta. Saat kerättyä omista havainnoistasi ja kokemuksistasi työkalupakkia asiakastyöhösi ja itseäsi varten. Käytämme myös pienimuotoisesti luovia menetelmiä tiedostamisen ja näkyväksituottamisen apuna. Kotiin saat  tehtäväksi erilaisia havainnointi tehtäviä.

Peruskoulutus sisältää 6 livenä järjestettävää koulutusviikonloppua la-su klo 10-17.30 elokuusta 2023 alkaen. Päivissä 1h ruokatauko.

19.-20.8. HENKINEN- ELI SIELUPSYKOLOGIA
Perusteet
Ihmisyyden ja itsen oivaltaminen kolmen mielen kautta

Neljän kehon tiedostaminen ja tasapainottaminen
Eri tietoisuuden tasot

16.-17.9. HENKINEN- ELI SIELUPSYKOLOGIA
Egokeskeisestä ajattelusta sielukeskeiseen ajatteluun
Emotionaalisen eheytymisen avaimet ja Sisäinen Lapsi

ENERGIA-ANATOMIA JA -PSYKOLOGIA
Perusteet
Chakrajärjestelmän toiminta ja merkitys
JUURICHAKRA JA MAATÄHTI

14.-15.10. SAKRAALICHAKRA JA SOLARPLEXUS CHAKRA

HÄPEÄTRAUMA

18.-19.11. SYDÄN- JA KURKKUCHAKRA

Sielun herääminen asteittain, sielun ilmentäminen, luovuus

9.-10.12. OTSA- JA KRUUNUCHAKRA
Sielun pimeä yö
12 CHAKRAN JÄRJESTELMÄ

Intuitio, Kanavana toimiminen, Sydäntietoinen auttaja
Henkinen Kätilö minussa

13.-14.1. VAPAAMUOTOISET LOPPUTYÖT
Henkinen Kätilö minussa näkyväksi konkretian tasolla

Pilottikoulutuksessa on mahdollista, että koulutusohjelma elää ja tarkentuu jonkin verran matkan varrella, sillä toimin intuitioni ohjauksessa ja haluan kehittää samalla koulutusta käytännöstä nousevien havaintojen ja tarpeiden mukaan. Pilottiryhmäläisiltä pyydän myös palautteen jokaisen koulutusviikonlopun jälkeen, jotta saan konkreettista tietoa koulutuksen toimivuudesta. Pilottiin otan mukaan max. 10 osallistujaa. Osallistuminen edellyttää, että lähtökohtaisesti pääset mukaan jokaiseen koulutuskertaan.

Pilottikoulutuksen HINTA
1362.9€ + alv 24% 327,10 = 1690€
(Normaali 1500€ + alv 24% 360€ = 1860€)
Voit maksaa koulutuksen 1-6 erässä tarpeesi mukaan, ilmoita haluamasi erä määrä ilmoittautuessasi!
Ensimmäinen eräpäivä elokuussa 2.8., sen jälkeen aina kuukauden 2.pv.

Hintaan kuuluu kattava kirjallinen materiaali teoriassa käytävistä asioista.

ILMOITTAUTUMISET 1.8. mennessä sähköpostilla sari@hoitolakeiju.fi
Vahvistat koulutuspaikan itsellesi maksamalla 150€ ilmoittautumismaksun
, joka vähennetään kokonais summasta. Laskun saat kun ilmoittautuneita on tullut koulutukseen riittävästi. Ilmoittautumismaksua ei palauteta muutoin kuin koulutuksen peruuntuessa järjestäjän taholta.

PERUUTUSEHDOT
Voit perua osallistumisesi 2.8. mennessä, jolloin menetät vain ilmoittautumismaksun. Mikäli perut osallistumisesi sen jälkeen tai keskeytät koulutuksen sen jo alettua, osallistujalta peritään koko koulutusmaksu. Lääkärintodistuksella keskeytetyn koulutuksen peruutusmaksu alennetaan 50%:iin.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76 Järvenpää (juna-asemalta vajaa 10min kävely)

KOULUTTAJA; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Elämäntaide ohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ja Vedic Artin opiskelija.
Voit lukea tarkemmin minusta TÄSTÄ.
Ja tiestäni Henkiseksi Kätilöksi TÄSTÄ.

Tieni Henkiseksi Parantajaksi on ollut elämän mittainen matka. Kauttani kanavoituva hoito ja informaatio aukeaa, kehittyy ja syvenee edelleen jatkuvasti oman henkilökohtaisen prosessini myötä. Olen voimakkaassa Sisäisessä ohjauksessa ja -koulutuksessa ymmärtämässä suoratiedon kautta koko ajan lisää ihmisen syvälliseen, todelliseen eheytymiseen vaikuttavista tekijöistä, intuitiivisena kanavana toimimisesta ja sielun transformaatiomatkan eri vaiheista. Tähän mennessä opiskeluni ja sisäinen koulutukseni tekemääni työtä varten Intuitiivisena Parantajana ja Henkisenä kätilönä on kestänyt 32 vuotta. Tässä koulutuksessa jaan kanssasi sitä kokonaisuutta, jonka olen tähän mennessä syvästi ymmärtänyt.

 

Sielukas kaupunkiretriitti Tyhjentymiselle ja Voimaantumiselle 1.-2.7.

 

Kaksi kokonaista päivää vain Sinua itseäsi ja omaa hyvinvointiasi varten – pikku lomanen, jossa saat turvallisessa ilmapiirissä päästellä kertyneitä tukoksia ja rasitteita, vapauttaa kehoasi ja tunnemaailmaasi, rauhoittaa mieltäsi, kuunnella syvempää todellisuuttasi ja asettua juurevammin itseesi toisten kaltaistesi kanssa.

💙 Irrottautumista kiireestä, suorittamisesta ja rutiineista
💙 Puhdistumista tunnekuonasta ja yleisestä tukkoisuudesta
💙 Vapautumista mielen pyörityksestä, ylivirittyneisyydestä, stressistä ja jännityksistä
💙 Laskeutumista läsnäoloon, sisäiseen hiljaisuuteen ja ohjaukseen
💙 Asettumista vahvemmin keho-ja sieluyhteyteen
💙 Iloa kehollisuudesta ja luovasta, intuitiivisesta ilmaisusta 

Ensimmäisenä päivänä keskitymme hiljentymiseen, pysähtymiseen ja puhdistumiseen, toisena linjautumaan syvempään sielu- ja sydänyhteyteen, sekä avautumaan keveyteen, iloon ja virtaavuuteen.

Lempeässä ja asiantuntevassa ohjauksessa pääset tekemään mm. voimallisia kehomeditaatioita, intuitiivista tanssia, vapauttavaa maalaamista, hiljentymistä, mielikuvamatkaa sekä kirjoittamista. Luvassa myös rumpurentoutusta.

Kaiken tekemisen voit luottaa nousevan sisäisestä viisaudestasi. Sinun ei tarvitse osata mitään ennalta, tarvitset vain halun antautua hetkelle ja itsellesi, halun tutustua/yhdistyä siihen osaan itseäsi joka tietää, vaikka mielesi ei välttämättä tiedä.

Tässä retriitissä yövyt kotona tai järjestämässäsi majoituspaikassa.

Retriitti on kaksipäiväinen la-su 1.-2.7. klo 10-17
Molempina päivinä 1h ruokatauko omin eväin, mahdollisuus käydä myös syömässä.

EARLY BIRD HINTA 165€ 6.6. saakka, sitten 180€
sis. alv. 24%, kaikki maalaustarvikkeet ja ohjauksen, luomu tee tarjoilun pikku purtavalla
Eräpäivä 21.6. Mahdollisuus maksaa kahdessa erässä, mainitse tästä ilmoittautumisen lisätietoihin.

PERUUTUSEHDOT; Peruutukset veloituksetta ilmoitettuun eräpäivään saakka, sen jälkeen koulutuksen hinnasta veloitetaan 50% ilman lääkärintodistusta. Maksamatta jätettyä laskua ilman ilmoitusta, ei tulkita peruutukseksi! Edellisen ja saman päivän peruutukset veloitetaan 100% ilman lääkärintodistusta
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

ILMOITTAUDU 19.6. mennessä TÄSTÄ
Mukaan mahtuu 10

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Elämäntaide ohjaaja

Äitihaavan jälkiä

Vain puolet näkyvissä, puolet häivytetty – miksi?
Tunnistamaton?
Kohtaamaton?
Näkemätön?
Näkymätön?
Piilotettu?
Suojattu?
Kadotettu?
Yksin jäänyt?

Vain osittain nähty, olemassa.
Haluan esiin kokonaan. Mikä estää?

Pelko, pettymys – lisää väärinymmärrystä.
Tuska siitä ettei tule nähdyksi ”oikein”.
Helpompi näkyä vain osittain.
Pitää loput itsellä suojassa, turvassa, yksityisenä.
Paljastaa vain harvoille ja valituille.

Haluan näkyä kokonaan.
En enää valikoiden.
Jättää vastuun näkijälle.
Olla Minä,
Sinusta huolimatta.

Kutsun varjonkin esiin, sen joka ei sopinut Sinulle.
Jonka otit itseesi, väitit pahaksi.

Kutsun esiin häpäistyn osan.
Sinun häpeälläsi katsotun,
Sinun häpeälläsi liatun.

Kaikki minussa on viatonta, kaunista, merkittävää.
Kaikki minussa on minua varten.
Kaikki minussa haluaa olla olemassa, ilmentyä,
tulla rakastetuksi – ehdoitta.

Erillisyyden, yksinjäämisen tuska.
Yhteydettömyys, jos olin minä.
Yhteydettömyys, kun en ollut minä.

Kokonainen Minä. Minä Olen.
Tunteva, tarvitseva, yhteyttä ja kuulumista kaipaava Minä.
Kelpaan. Kelpaanhan?
Itselleni kelpaan.

Kirjoitus ja maalaus Veda taide kurssilla 6/2022
…Sari