Sieluyhteyden äärellä Luovasti – TUNNEPOLKU seuraava 17.12. VIHA

17.12.  vuorossa VIHA

Tarvitsemme vihaa itsemme suojelemiseen ja puolustamiseen, itsenäistymiseen ja terveeseen erillistymiseen toisista. Aito viha on avain kohti luovuutta, voimaa ja omaa tahtoa, jonka avulla voimme myös uudistua.
Kun saamme/osaamme olla suoraan vihaisia, meidän ei tarvitse vihata eikä olla passiivis-aggressiivisia tai mm. masentua.
Iltapäivässä alustus vihasta, kehollista työskentelyä, savi työskentelyä ja intuitiivinen maalaaminen akryyliväreillä.

Lähde mukaan elämäsi matkalle tunteiden maailmaan 💖

TUNNEPOLKU on tarkoitettu Sinulle, joka kaipaat

🎨 syvempää kosketusta tunteisiisi ja sitä kautta tarpeisiisi

🎨 väyliä ja tukea tunnetyöskentelyysi

🎨 syvällistä tietoa tunteiden dynamiikasta

🎨 haluat laajentaa tunnetietoisuuttasi psykologista tasoa syvemmälle ja ymmärtää sekä kokea erityisesti tunteiden kehollisuutta

🎨 haluat päästä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia työskentely- ja ilmaisukeinoja tunteiden tavoittamiseen ja vapauttamiseen

Tunteet ovat olennainen osa ihmisyyttämme, ne ovat sielun puhetta, joka kertoo mitä meille todella kuuluu, missä olemme yhteydessä rakkauteen, missä irronneet siitä. Sielun perusolemukseen kuuluu tuoda kaikki rakkaudesta irronnut takaisin rakkauden piiriin, kokea itsensä ja kasvaa rakkaudessa – tunteet kertovat  koko ajan missä olemme tämän intention suhteen.

Vapaa, tukahduttamaton tunnevirtaus antaa meille jatkuvasti sielulta suoraa ja selkeää nykyhetkestä kumpuavaa informaatiota, jonka avulla osaamme suunnistaa elämässämme itsellemme sopivaan suuntaan. Tiedämme missä ja kenen kanssa meillä on hyvä olla, mitä tarvitsemme, milloin arvomaailmamme pääsee riittävästi toteutumaan, mikä vahingoittaa meitä, milloin rajamme ylittyvät, missä on epätasapainoa, rikkinäisyyttä, kipua, missä eheyttä. Tunteet ovat sielun peili, joiden kautta sielu tuo itseään näkyväksi.

Jos meissä on paljon tukahdutettuja, kohtaamattomia tai tiedostamattomia tunteita sisällämme tai emme löydä riittävästi keinoja tunteiden purkamiseen ja läpivirrattamiseen tai olemme taipuvaisia keräämään ja varastoimaan itseemme toisten tunteita tai osa tunteista on jäänyt syystä tai toisesta vieraiksi, kielletyiksi, ilmaisemattomiksi tai tunnistamattomiksi, on tärkeää löytää itselleen tietoisesti sopivia keinoja tunnetukahtumien tunnistamiseksi ja vapauttamiseksi. Muutoin tämän hetken suoraan sielulta virrattuvaan informaatioon sekoittuu jatkuvasti menneen tunnevarastoja tai ulkopuolelta imettyä tunne-energiaa, jotka vaikeuttavat itsen kuulemista ja suunnistamista nyt-hetkessä ja pitävät kiinni menneessä – tarinassa, josta olemme tulleet tähän hetkeen elämässämme. Luova ilmaisu on yksi erinomaisen toimiva tunnemaailman näkyväksi tuottamis- ja vapauttamiskeino.

Ei ole olemassa huonoja tunteita tai hyviä tunteita, kiellettyjä tai sallittuja – kaikki tunteet ovat mitä ovat, kertovat jostakin, osoittavat missä on rakkautta tai missä rakkaus ei pääse syystä tai toisesta toteutumaan, missä rakkauden tiellä on esteitä tai vääristymiä, missä rakkaus virtaa vapaasti.

Tällä Sieluyhteyden äärellä Luovasti – Tunnepolulla avaamme, tunnistamme, tutkimme, vapautamme ja virratamme eri tunteiksi kutsuttua tunne-energiaa tietoisessa sielu- ja sydänyhteydessä erilaisin luovin keinoin. Kohtaamme kaikenlaiset tunteet osana inhimillistä ja luonnollista sydäntietoista ihmisyyttä ja otamme vastaan niiden tarjoamaa arvokasta informaatiota sielun polullemme.

Aloitamme tapaamiset lyhyellä alustuksella käsiteltävänä olevasta tunteesta, avaamme itseämme tietoisesti luovuudelle ja Sielu-, Sydänyhteyteen erilaisin kehollisin ja/tai mielikuvaharjoituksin, hiljentymisin, rumpurentoutuksin ja meditaatioin. Työskentelemme aiheen parissa ohjatusti intuitiivisia luovia menetelmiä eri kerroilla eri tavoin käyttäen eli intuitiivisella maalaamisella, vapauttavalla maalaamisella, piirtämällä, savella , tunnetanssilla ja kirjoittamalla, sekä jaamme kokemaamme halumme mukaan (mikään näistä ei edellytä minkäänlaista taiteellista osaamista).

Intuitiivinen luovatyöskentely on sielutietoisuudelle ominainen keino tiedostaa, ilmaista ja vapauttaa itseään yhä syvemmin ja syvemmin Sisäisen Viisauden lempeässä ohjauksessa. Intuitiivinen luovatyöskentely ilman taiteellisia paineita, vaatimuksia tai päämääriä on luonnollinen väylä tuottaa näkyväksi asioita ja näkökulmia alitajunnasta, tiedostamattomasta, tunnemaailmasta, sielulta ja hengen tasoilta – sieltä mihin järki, mieli ja sanat eivät useinkaan yllä. Luovuus on suoraa yhteyttä Sielumme lahjomattomaan todellisuuteen ja Viisauteen.

Kokoonnumme SUNNUNTAI ILTAPÄIVISIN kerran kuukaudessa klo 15-18. Voit valita kiinnostuksesi mukaan milloin osallistut. Toisaalta rakennettu kokonaisuus on eheyttävä matka, johon kokonaan osallistumalla saat Itsellesi suurimman hyödyn.

HINTA; 55€/kerta sis. alv. 24%, kahvi/tee tarjoilun, kaikki välineet, materiaalit ja tarvikkeet
Osallistuessasi vähintään 5 kertaan hinta 50€/kerta, kun ilmoittaudut etukäteen vähintään viiteen. 
Mukaan mahtuu max 10.
Kokoontumiskertoja on kaikkiaan 8, teemoina;

29.10. TURVA – kirjoitustehtävä, rumpumatka turvaan, intuitiivinen maalaaminen

26.11. PELKO – mielikuvamatka, vapauttavaa maalaamista, kehollinen purkaminen
Ilmoittautuminen  TÄSTÄ. Eräpäivä 17.11. 

17.12. VIHA – kehollinen työskentely, savityöskentely, voima maalaus
Ilmoittautuminen  TÄSTÄ. Eräpäivä 8.12.

14.1. SURU – kehollinen työskentely, mielikuvamatka rummun kanssa, intuitiivinen kirjoittaminen, tunnemaalaus, musiikki parantajana
Ilmoittautuminen 2.1. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 5.1.

11.2. SYYLLISYYS – meditaatio, korttityöskentely, inquire työskentely, intuitiivinen maalaaminen
Ilmoittautuminen 30.1. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 2.2.

10.3. HÄPEÄ – kehollinen- ja hengitystyöskentely, monivaiheinen savityöskentely, kirjoittaminen
Ilmoittautuminen 28.2. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 1.3.

7.4. ANTEEKSIANTO – hiljentyminen, kirjoitustehtävä, meditaatio, intuitiivinen maalaaminen
Ilmoittautuminen 25.3. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 28.3.

28.4. ILO/RAKKAUS – korttityöskentely, inquire kirjoittaminen, kehollinen työskentely, tarina, voimataulu
Ilmoittautuminen 16.4. mennessä  TÄSTÄ. Eräpäivä 19.4. 

Sieluyhteyden äärellä Luovasti tapaamiset on tarkoitettu avaamaan, juurrutamaan ja vakauttamaan entisestään Sielu- ja Sydänyhteyttämme luovaa ilmaisua käyttäen, hiljentyen ja meditoiden. Tapaamisten teemat on luotu täyttämään niitä henkisiä tarpeita, joita olen työssäni Henkisenä Kätilönä ja -Parantajana havainnut olevan näinä aikoina meistä monella tietoisesti Sieluntietä kulkevalla työn alla läpikäytävänä ja -virratettavana, syvennettävänä, eheytettävänä tai vahvistettavana. Kokoontumiset pyrkivät myös tarjoamaan mahdollisuuden säännölliseen syvälliseen läsnäoloon Itseään ja Sieluaan kuunnellen ilmapiirissä, jossa saman intention äärellä olevat voivat kokoontua ja voimaantua yhdessä luoduista energioista.

Viime vuoden Tunnepolku kokonaisuus sai erityistä kiitosta syvällisyydestä, käytettyjen menetelmien monipuolisuudesta, ryhmään luodusta turvallisuuden tunteesta, sekä hyvin koostetusta kokonaisuudesta, joka avasi tunteiden dynamiikkaa varsin laaja-alaisesti erilaisia ilmaisukeinoja mahdollistaen.

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa, jos et löydä tilallesi uutta osallistujaa, saat lääkärintodistuksella kurssin arvoa vastaavan lahjakortin, jonka voit käyttää kurssipäivästä vuoden sisällä hoitoihin tai toiseen kurssiin tai antaa lahjaksi eteenpäin.  Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi.
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelen Vedic Artia.

Ohjaajana toimin vahvasti Sielutietoisuuteni ja intuitioni ohjauksessa. Käymieni koulutusten lisäksi olen myös paljon avannut, tutkinut ja työstänyt itseäni reilun 30 vuoden varrella erilaisten luovien menetelmien avulla (mm. tunne- ja intuitiivisen maalaamisen, luovan ja intuitiivisen kirjoittamisen, savityöskentelyn, kehollisuuden, liikkeen ja kuvallisen työskentelyn kautta, musiikkiakin hyödyntäen) hämmästyen yhä uudelleen sitä syvältä sisältä kumpuavaa viisautta, johon tämän tyyppisillä menetelmillä saadaan niin suora kosketus ja myös tuotettua eri tavoin näkyväksi valtavan isoja sisäisiä asioita ilman mitään vaatimusta taiteellisesta osaamisesta. Haluan erityisesti käyttää luovia menetelmiä erilaisten henkisten teemojen, ilmiöiden, tunteiden ja alitajuisen maailman näkyväksi tuottamiseen, sekä Sieluyhteyden ja -viisauden vapauttamiseen, vahvistamiseen ja kanavoimiseen näkyväksi.

ChakraPuhdistus ilta to 25.1. klo 17.30-20.30

Chakrojen puhdistaminen ja vahvistaminen lisää sisäistä ja ulkoista tasapainoa monin tavoin. Chakrat ovat energiakeskuksia, jotka sijaitsevat kehon hienovaraisilla tasoilla energiajärjestelmässä. Ne ovat yhteydessä kehon eri alueille – hermokeskuksiin, rauhasiin ja elimiin. Ne varastoivat tietoa fyysisistä, emotionaalisista, psyykkisistä ja henkisistä kokemuksistamme, myös menneistä elämistämme . Tukkeutuessaan värähtelytasomme laskee ja olo voi tuntua tukkoiselta, väsähtäneeltä ja voimattomalta. Chakrojen ollessa epätasapainossa saatamme kokea olomme myös heikosti maadoittuneeksi, tunneyhteys vaikeutuu, jolloin on hankalaa tunnistaa ja läpivirrattaa tunne-energiaa, luovuus voi olla jumissa ja elinvoima yleisesti kadoksissa. Epätasapaino voi ilmentyä myös vaikeutena tunnistaa ja ilmaista omaa totuutta, sekä asettaa rajoja, vaikeutena kuulla omaa intuitiota ja luottaa sisäiseen tietoon. Ajattelu ja asennoituminen saattaa kääntyä esteiden puolelle mahdollisuuksien sijaan. Myös fyysinen keho voi oireilla eri tavoin.

Tässä täydenkuun illassa keskitymme 7 päächakraan, joiden puhdistaminen ja syvempi avautuminen vaikuttaa vahvasti ihmisyyden tasolla käytäviin emotionaalisiin, psyykkisiin ja henkisiin haasteisiin. Tällä hetkellä moni meistä on vapauttamassa itsessään juuri ihmisyyden tason lukkiutumia ja ehdollistumia, jotta sielullinen yhteys ja sielullisuutta suoremmin läpivirrattavat chakrat pääsevät kunnolla avautumaan ja kehittymään, sekä sitä kautta henkinen ymmärrys laajenemaan ja läpäisemään myös arki ihmisyytemme.

Illassa pieni alustus chakroista ja niihin liittyvistä väreistä, kehokuuntelu, vapauttava maalaus ja kirjoittaminen, sekä Oshon voimallinen Chakra breathing kehomeditaatio. Täysikuu nostaa hienosti juuri tänä päivänä alitajuntaan ja chakroihin yhteydessä olevaan tunnejärjestelmään uponneita sisältöjä pintaan, joten puhdistumiselle ja hienovaraisilla tasoilla olevan tiedon tavoittamiselle on myös sitä kautta täydelliset edellytykset 🥰

Tämä ilta on Sinulle, joka;

🧘‍♂️ haluat lisätä chakratietoisuuttaasi

🧘‍♂️ tutkia mikä juuri nyt saa jumia aikaan elämässäsi

🧘‍♂️ vahvistaa henkistä yhteyttäsi

🧘‍♂️ avata ja vapauttaa chakrajärjestelmääsi

HINTA; 64€ sis. alv. 24%, kaikki materiaalit ja tarvikkeet, tee tarjoilun pikku purtavalla
Eräpäivä 18.1. Saat laskun ja infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

ILMOITTAUTUMINEN 15.1. mennessä TÄSTÄ

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa, jos et löydä tilallesi uutta osallistujaa, saat lääkärintodistuksella kurssin arvoa vastaavan lahjakortin, jonka voit käyttää kurssipäivästä vuoden sisällä hoitoihin tai toiseen kurssiin tai antaa lahjaksi eteenpäin.  Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelen Vedic Artia.

Tietoisesti vuoteen 2024 ke 3.1. klo 17.30-20

 

Jälleen teemme Keijussa yhdessä tietoisen siirtymän kuluneesta vuodesta uuteen. Pääset vapauttamaan vanhan vuoden energiat itsestäsi vapauttavalla tanssilla sekä asettamaan intentiosi tietoisesti siihen mikä sydämessäsi resonoi Sinua kutsuen, voimaannuttaen ja innostaen.

Illassa hiljennymme sydäntietoisuutemme äärelle kuulemaan sielullista itseämme, inquire kirjoittamisen avulla saamme esiin syvempiä tuntojamme ja intutiivista tietoa sisimmästämme, tarkennamme uuden vuoden teemoja kortti työskentelyllä ja teemme Uuden Vuoden Siunaus meditaation.

Olet Lämpimästi tervetullut yhteiseen hetkeen Vuoden vaihtumisen energioiden äärelle 💕

HINTA; 50€ sis. alv. 24%, tee tarjoilun pikku purtavalla
Eräpäivä 27.12. Saat laskun ja infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

ILMOITTAUTUMINEN 22.12. mennessä TÄSTÄ

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa, jos et löydä tilallesi uutta osallistujaa, saat lääkärintodistuksella kurssin arvoa vastaavan lahjakortin, jonka voit käyttää kurssipäivästä vuoden sisällä hoitoihin tai toiseen kurssiin tai antaa lahjaksi eteenpäin.  Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelen Vedic Artia.

Seuraava TUNNEVAPAUTUS ilta to 29.2. klo 17.30-20.30

 

Tässä ajassa joudumme kokemaan, kohtaamaan ja läpivirrattamaan paljon raskaita tunteita.
Moni meistä on keskellä vahvoja tiedostamis- ja puhdistautumisprosesseja, sekä haastavia elämäntilanteita, jotka tuovat pintaan monenlaista. Ympäristöstä vyöryvä paha olo saattaa tarttua kenttäämme ja maailman tapahtumat herättää raskaita tunteita. Voi olla välillä vaikea tunnistaa mikä on mitäkin.
Tunnejärjestelmämme saattaa olla äärirajoilla yrittäessään läpivirrattaa kaikkea, mikä kauttamme pyrkii liikkumaan ja voi tukkeutua jo ihan siksikin. On tärkeää auttaa systeemiä pysymään auki, jotta kaikki tarvittava pääsisi tarkoituksenmukaisesti tapahtumaan.

Tunnejärjestelmäämme patoutuneet ja tukahtuneet tunteet oireilevat meissä mm. ahdistuksena, hajoamisen tunteina, mielen kaoottisuutena ja epäselkeytenä, turvattomuutena, yleisenä raskautena, ärtymyksenä, alakulona, lamaannuksena, masennuksena, uupumuksena, levottomuutena, rauhattomuutena tai kehollisina kipuina ja jännityksinä.

Tämä ilta on tarkoitettu Sinulle, joka haluat vahvistaa tunnetietoisuuttasi ja vapauttaa itsestäsi kertynyttä tunnekuormaa ja -tukahtumia.
Illassa asetumme syvempään läsnäoloon itsessämme, jotta voimme kuulla mitä meille todella kuuluu juuri nyt tuntevina, inhimillisinä ihmisinä.
Laskeudumme kehomme Viisauden äärelle päästäksemme yhteyteen jumiutuneiden tunteiden kanssa, jotka ovat valmiita liikkumaan. Avaamme ja vahvistamme yhteyttä sydänkeskukseen, josta käsin voimme tiedostaa ja läpivirrattaa vaikeitakin tunteita luonnollisesti ja turvallisesti.
Annamme Vapauttavan maalaamisen tuoda näkyväksi ja purkaa juuri sen mikä nyt on tarpeen.
Lopuksi vapautamme kehoa, mieltä ja koko energiajärjestelmäämme jännityksistä, stressistä, energia- ja tunnetukoksista, sekä linjaudumme sydäntietoiseen itseemme – syvään rauhan, levollisuuden ja rakkauden tilaan Oshon Kundaliinimeditaation avulla, joka on lempeän voimakas kehomeditaatio.

Olet Lämpimästi tervetullut mukaan – tässä illassa et tarvitse mitään ennakkotaitoja,

vain halun kuulla itseäsi myös siltä osin mikä on vielä tiedostamatonta 💜

 

HINTA; 64€ sis. alv. 24%, kaikki materiaalit ja tarvikkeet, tee tarjoilun pikku purtavalla
Eräpäivä 20.2. Saat laskun ja infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa, jos et löydä tilallesi uutta osallistujaa, saat lääkärintodistuksella kurssin arvoa vastaavan lahjakortin, jonka voit käyttää kurssipäivästä vuoden sisällä hoitoihin tai toiseen kurssiin tai antaa lahjaksi eteenpäin.  Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi.

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

VETÄJÄ; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja. Tällä hetkellä opiskelen Vedic Artia.

Seuraava HERKÄN ENERGIATIETOISUUS INTENSIIVIKURSSI alkaa helmikuussa

Seuraava 3 viikonlopun kurssi kokonaisuus alkaa 3.-4.2.2024

Herkkyys on äärimmäisen intensiivistä tietoisuutta. Herkät ihmiset ovat sisäsyntyisesti luonnostaan jatkuvassa yhteydessä hienovaraisiin tasoihin itsessään ja ympäristössään tavoittaen ja tiedostaen hyvinkin itsestäänselvästi perus aistein aistittavien tasojen lisäksi energiatason kautta kulkevaa informaatiota ja todellisuutta.

Jos herkkä ihminen on elänyt pääosin yksin vähemmän herkkien ympäristössä ja ympäröimänä (jotka siis yleensä tiedostavat  lähinnä mielen ymmärtämien aistien kautta välittyvää informaatiota) itselleen luonnollisen ominaisuutensa kanssa, se on usein aiheuttanut monenlaisia vääristymiä käsityksiin itsestä ja yritystä sulkea, sopeuttaa, tukahduttaa, välttää tai kieltää tätä herkälle orgaanista tapaa olla olemassa. Jopa pelkoa omaa herkkyyttä ja tiedostamisen voimakkuutta sekä tasoja kohtaan.

Kun tämän tyyppinen tiedostamisen tapa ei pääse luonnollisena  ilmentymään ja kehittymään, ja jää ilman herkän tietoisuutta vastaavaa tukea, ymmärrystä, sanoitusta, tasapainotus- ja jatkojalostuskeinoja sekä työkaluja, se alkaa helposti kääntyä herkistymiseksi ja yliherkkyydeksi. Myös traumakokemukset ovat osaltaan vaikuttamassa luonnollisen herkkyyden muuntumiseen yliherkkyydeksi. Herkkä ei ole silloin voinut elää, oppinut elämään itselleen orgaanisella tavalla ja ylläpitämään tasapainoa niin, että herkkyyden hienot ominaisuudet pääsisivät kukoistamaan.

Voidakseen olla ja toimia tasapainoisesti näin intensiivisen tietoisuuden kanssa maailmassa, jossa valtaväestö on vähemmän sensitiivisiä ja tiedostamisen tapa yleisesti kapeampaa ja pinnallisempaa, herkän on tärkeää oppia ymmärtämään itse ainutlaatuista tiedostamisen tapaansa ja sitä hienovaraisten tasojen maailmaa, johon on jatkuvasti yhteydessä.
Koska hienovaraiset tasot ovat osa energeettistä maailmaa, herkkä ihminen tarvitsee tietoa ja keinoja tasapainottaa sekä ymmärtää itseään energiatodellisuus huomioon ottaen ja oman energiajärjestelmän toimintaa tunnistaen.

Tämä tarkoittaa kehon/kehollisuuden ymmärtämistä osana energiajärjestelmää.
Herkän aistimistapaa ja kokemuksia ei riitä selittämään nykyään paljon pinnalla oleva keho-mieli ymmärrys, vaan lisäksi tarvitaan tietoisuus kehosta energioiden aistimena ja läpivirrattajana – ”kaikupohjana ja tarkkailulaitteena”. Tarvitaan kehon merkityksen tavoittamista osana vahvaa yhteyttä syvä aisteihin, alitajuntaan, intuitiivisuuteen ja vaistonvaraisuuteen, jotka ovat herkälle osa luonnollista tiedostamisen maailmaa.

Herkän hermosto ylivirittyy herkästi virrattaessaan jatkuvasti lävitseen valtavan määrän energeettisiä aistimuksia ja informaatiota. Jotta ylivirittymistä ei turhaan tapahtuisi ja jotta kertynyttä virittyneisyyttä saataisiin purettua, kehoon maadoittumisella ja kehon maadoittamisella maahan on herkälle ihmiselle aivan erityinen merkitys tasapainon kannalta.

Paradoksaalisesti herkät ovat usein selviytymiskeinonaan pyrkineet irrottautumaan kehon vahvasta reagoinnista älyllisyyteen ja mielen kautta olemassa oloon ja näin kadottaneet itseään lisää.
Tie tasapainoon on paluu takaisin vahvaan ja tietoiseen kehoyhteyteen, jossa keho ymmärretään osana valtavan hienovaraista ja syvällistä järjestelmää, ja kehoa autetaan toimimaan mahdollisimman orgaanisesti omassa tehtävässään, uskalletaan antautua yhteyteen ja yhteistyöhön oman luonnollisuuden kanssa.

Tällä intensiivi kurssilla keskitymme herkkyys teemaan intensiivisen tiedostamisen tavan näkökulmasta – saat syvällistä ja konkreettista informaatiota ja ymmärrystä kehosta osana energiajärjestelmää, opit tunnistamaan ja  sanoittamaan hienovaraisilta tasoilta aistimisiasi asioita, energioita ja tuntemuksia, sekä läpivirrattamaan niitä tasapainoisesti. Pääset kokeilemaan useita keinoja tasapainottaa, puhdistaa ja vapauttaa energiajärjestelmääsi kehosi kautta ja löytää näin itsellesi sopivimmat työkalut.

Opit läpivirrattamaan, linjaamaan, kokoamaan, maadoittamaan, palauttamaan, suuntaamaan, suojaamaan ja myös avaamaan energioitasi itsellesi tarkoituksenmukaisemmin ja tasapainoasi lisäten, sekä opit havainnoimaan tietoisemmin miten erilaiset energiat Sinussa vaikuttavat.

Opit pitämään oman kenttäsi eli energeettisen tilasi terveesti erillään ja puhtaana toisten energioista, vahvistamaan kenttäsi rajoja ja olemaan auki tai kiinni tarpeesi ja tilanteiden mukaan, sekä puhdistamaan itsestäsi energiajärjestelmääsi kertynyttä kuonaa ja tukoksia. Perehdymme myös tunnevapautukseen ja sydänkeskuksen  avaamiseen.
Saat monipuolisesti asiantuntevaa ohjausta ja vertaistukea ainutlaatuiselle sensitiiviselle tiedostamisen tavallesi.

Tähän kaikkeen käytämme erilaisia herkille sopivia keho-, mielikuva- ja hengitysmeditaatioita, liikettä, tanssia, tietoista hengitystä, kehollisia- ja tiedostamisharjoituksia, energiatyöskentelyä, korttityöskentelyä, piirityöskentelyä, inquiry harjoituksia sekä tiedostamattoman näkyväksi tuottamisen ja tunnevapautuksen tukena Vapauttavaa maalaamista.
Läsnäolon, turvallisuudentunteen ja hermoston levollisuuden lisäämiseksi luvassa myös vahvasti maadoittavaa rumpurentoutusta. 

Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet käynyt henkistä matkaa jo jonkin verran, Sinulla on tahtotila vastuulliseen tunne- ja selviytymiskeinoista vapautumis työskentelyyn – kykyä ja halua reflektoida, tutkia ja omistaa omia tunteitasi ja reaktioitasi ymmärtäen, että ulkopuolellasi oleva toimii peilinä sisäiselle todellisuudellesi.

Kurssi koostuu 3 intensiivi viikonlopusta la-su klo 10-17.30
Alla suuntaa antava viikonloppujen sisältö. Koska toimin pitkälti intuitiivisesti, se saattaa tarkentua koostuneen ryhmän tarpeet huomioon ottaen;

3.-4.2.

 • kehon tiedostaminen osana laajempaa energiajärjestelmää
 • maadoituksen merkitys herkälle
 • chakra puhdistus
 • keho kanavana ja läpivirrattajana

2.-3.3.

 • rajat, oma tila ja kenttä
 • feminiini ja maskuliini energioiden tiedostaminen ja tasapainoinen virrattaminen
 • häpeätrauman vaikutukset herkkyyden kokemiseen
 • kehon ja energiajärjestelmän vapauttaminen stressistä, jännityksistä ja tukoksista kehomeditaatiolla

23.-24.3

 • sydänkeskuksen aktivointi, puhdistaminen ja tasapainottaminen
 • tunnevapautus
 • syyllisyystrauma aidon itsen esiin saamisen esteenä
 • tajunnan keskus mielestä sydämeen – sydäntietoisuus
 • suojautuminen

Viikonloput koostuvat aiheiden alustuksista keskittyen keholliseen ja kokemukselliseen työskentelyyn.

HINTA; 580€ sis. alv 24%, kahvi/tee tarjoilun pikku purtavalla. Päivissä 1h ruokatauko.
Maksu tarvittaessa 4 erässä, jotka maksetaan kuukausittain – laita ilmoittautumisen lisätietoihin, jos haluat 2-4 erää.
1. eräpäivä 15.1., muut aina kuukauden 15 pv.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 14.1. mennessä  TÄSTÄ

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa, jos et löydä tilallesi uutta osallistujaa, saat lääkärintodistuksella kurssin arvoa vastaavan lahjakortin, jonka voit käyttää kurssipäivästä vuoden sisällä hoitoihin tai toiseen kurssiin tai antaa lahjaksi eteenpäin. Useamman päivän kursseissa maksua ei palauteta, eikä korvata lahjakortilla, jos kurssi keskeytyy osaltasi sen jo alettua. Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi.
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

KOULUTTAJA; Sari Saario – Henkinen Kätilö ja -Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja, Vedic art opiskelija

Sarin syvällinen ymmärrys erityisherkkyyden ja herkkyyden haasteita ja voimavaroja kohtaan on vuosikymmenten omakohtaisen sitkeän ja periksiantamattoman energiatyöskentelyn ja sisäisen matkan tulosta. Vahvasti ilmentyvä erityisherkkyys ja sen tuomat haasteet ovat herättäneet halun ottaa vastuu itsestä sellaisena kuin on, kuoria pois väärinkäsitykset ja ulkoa tulleet määrittävät leimat, halun vapautua mahdollisimman täydesti omaksi itsekseen, vahvistaa itsessään pala palalta niitä ominaisuuksia, jotka ovat alunperin tuntuneet pelkiltä heikkouksilta ja esteiltä, muuttaa tietoisesti kuva itsestä, jonka on itseensä ulkoa imenyt.
Tärkeän lisän on tuonut kahden erilailla erityisherkän lapsen äitiys, joka on näyttänyt miten eri tavoin herkkyys voi ilmentyä.

Ja tietenkin reilun 15 vuoden käytännön työ Intuitiivisena Energiaparantajana upeiden ja viisaiden herkkien asiakkaiden kanssa on mahdollistanut hyvin laaja-alaisen näkökulman erilaisiin haasteisiin, joiden kanssa monet herkät kamppailevat ja siihen uskomattomaan voimaantumiseen, joka on mahdollista rohkealla ja rehellisellä itsensä kohtaamisella tavoittaa, sekä löytämällä syvä yhteys takaisin luonnolliseen kehollisuuteen. 

Intentioni on auttaa herkkiä oman voimansa äärelle ottamaan vastuu herkkyyden tuomista haasteista, auttaa erottamaan mahdollisen traumareagoinnin ja herkkyyden eroa, sekä työstämään ja vahvistamaan haastekohtia ja saada käyttöön ne valtaiset voimavarat, joita tämä ominaisuus mahdollistaa. Myös auttaa purkamaan esteitä voimaantumisen tieltä energiatietoisuus ja syvällinen kehotietoisuus tuntien.

Ensimmäisen kurssikokonaisuuden kokemuksia;

Kurssi ylitti odotukset isosti. Kaikki keholliset harjoitteet oli oivaltavia, avaavia, merkityksellisiä. Ja erityisesti niiden jakaminen, toisten kokemusten kuuleminen. Läpivirrattaminen – ymmärryksen lisääntyminen sitä kohtaan, sen opetteleminen näin valtavan turvallisessa ympäristössä on antanut hurjasti voimavaroja. Maalaaminen oli myös lopulta oikeasti mahtavaa. Ja mahtava tapa tuoda näkyväksi sitä mikä on. Pääsin nauttimaan maalaamisesta osana läpivirrattamista, vau. Olet ohjaaajana ihan mahtava. Äärettömän selkeä, turvallinen, rehellinen, rakastin rehellisyyttäsi, vilpittömyyttäsi, inhimillisyyttäsi. On ihailtavaa miten kohtaat jokaisen ja miten pystyt kannattelemaan ryhmää. On ihan parasta, että teit kurssia niin intuitiolla. Nää on olleet upeita viikonloppuja. On ollut myös ihanaa, että ryhmässä jakamiseen on ollut niin paljon tilaa ja aikaa. Tämä kurssi on uskomattoman upea!

Kurssi vastasi tai monessa mielessä myös ylitti odotukseni. En jäänyt kaipaamaan mitään, tämä oli hyvin runsas kattaus. Pääantia oli selkeytys monisssa eri aihepiireissä omiin työn alla oleviin teemoihin (mm. syyllisyys ja häpeä), käsitys ja kokemus energian virrattamisesta omassa systeemissä. Ihan huippua työtä Sari! Sekä kokonaisuuden, että päivien rakenteen ja aihepiirien soljumisen suhteen. Ja ohjaajana luovit todella ihanasti ja kiitän kun tuot tietoa suoraan lähteestä täydellisenä.

Päivät ovat olleet intensiivisiä ja läsnäolevia. On saanut olla juuri sellainen mitä sillä hetkellä on. Harjoitteista monet olleet uusia, mutta ne on pystynyt tekemään siitä kohtaa missä itse on. Teoria oli kattavaa. Olet sielun mentori, läsnäoleva, peilaava, tilaa antava, ohjaava, lämmin, hetkessä elävä. Tulin kohdatuksi sellaisena kuin olen. On ollut ihana matkustaa tätä matkaa juuri näiden ihmisten kanssa. Ymmärrän herkkyyttäni enemmän ja kaikesta syntyy hetki hetkeltä suurempi lahja.

Kurssin pääanti oli ymmärtää ja kokea intuitiivisesti ja herkästi tietoisen ihmisen erityishaasteita ja mahdollisuuksia. Häpeä, syyllisyys – niiden kytky sydäntietoisuuteen, läpivirratuksen ja sopeuttamisen ymmärtäminen. Kurssissa oli myös kyse inhimillisen perinnön – häpeän, syyllisyyden ja lukkiutumisen kohtaamisen ja eheyttämisen keinoista. Olet aivan upean syvällinen, käytännöllinen ja inhimillinen, ilo olla mukana!

Olen käynyt monilla ihanilla Sarin kursseilla ja tämä oli paras niin sisällöltään kuin toteutukseltaan. Sari ohjaajana sydämellinen, avoin, tietävä, taitava henkinen kätilö, ohjaa ja sanoittaa mukana matkaajaa lempeästi eteenpäin. Ammattilainen, ja henkilökohtainen ote asiaan. Harjoitukset tosi hyviä. Itselle tärkeintä turvallisessa ympäristössä virrattaa/kokea kaikkea läpi – tieto siitä, että on turvassa. On ollut hyvä, että olen tehnyt matkaa jo ennen tätä, se auttoi ymmärtämään tarkemmin. Kiitos Sari sydämestäni.

Seuraava Energeettinen Stressinvapautuskäsittely koulutus la 13.1.

Koulutuksessa opit päänalueen neurovaskulaaristen heijastepisteiden eli energiatunnepisteiden kautta tehtävän käsittelyn, jota voit tehdä 30min omana rentouttavana ja tasapainottavana hoitona tai 20min täydentävänä käsittelynä erilaisten hierontojen, terapioiden ja hoitojen yhteydessä (esim. luontais-, energia-, kosmetologisten hoitojen tai fysioterapian).

Kuuntelevalla energiakosketuksella luodaan yhteys neurovaskulaaristen heijastepisteiden kautta hermoratoihin, meridiaaneihin, sekä pään neurologisiin alueisiin, jotka ylläpitävät mm. tunnemuistia. Energeettinen kosketus näissä pisteissä rauhoittaa aivojen sähkömagneettista toimintaa – primitiivinen aivoalue rentoutuu, jolloin taistele-pakene tila rauhoittuu, verenkierto lihaksissa, elimissä ja rauhasissa lisääntyy auttaen kehoa syvärentoutumaan ja elpymään. Käsittely avaa myös meridiaanien energiavirtauksia, joka aktivoi kehon energiajärjestelmää vapauttamaan stressiä ja tunnetukoksia, sekä tasapainottamaan itseään.

Koulutuksen sisältö;

 • teoria
 • meditatiivinen chakrahengitys hoitajan oman energeettisen tilan puhdistamiseksi ja tasapainottamiseksi, sekä läsnäolon lisäämiseksi
 • kuunteleva energiakosketus
 • inhimillinen, ihmisyyttä kunnioittava kohtaaminen hoitotyössä
 • hoidon opettelu käytännössä itse tehden ja vastaanottaen hoidon
 • tarvittava kirjallinen materiaali

Energeettisellä Stressinvapautuskäsittelyllä voit;

 • vapauttaa tunnestressiä ja jännitystiloja kehosta, mielestä ja energiajärjestelmästä
 • tasapainottaa epävakaita tunnetiloja
 • rauhoittaa mentaalienergioita ja pään sähkömagneettista toimintaa, jotka käyvät usein ylikierroksilla jatkuvasta viriketulvasta sekä ajatteluun ja mieleen keskittymisestä johtuen. Tämä voi ilmetä käytännössä mm. mielen levottomuutena, pään sähköisinä tuntemuksina, ajatusten kaoottisuutena ja vaikeutena hiljentää mieltä/päästä irti mielestä, sekä uni- ja keskittymisvaikeuksina
 • auttaa ylivirittyneitä aikuisia ja lapsia rauhoittumaan, sekä purkamaan hermostoon kertynyttä jännitystilaa

Koulutus sopii täydentäväksi koulutukseksi erilaisille hoitajille, hierojille, kosmetologeille ja terapeuteille. Mukaan voi tulla myös lähipiirin hoitamista varten tai haluat avata itsessäsi/tutustua energeettiseen hoitotapaan, jossa keskitytään hienovaraisia tasoja tiedostavaan kuuntelevaan läsnäoloon.
Sopii mainiosti mm. erityisherkkien lasten vanhemmille apukeinoksi ylivirittyneisyyden tasapainottamiseen. Et tarvitse ennakkotaitoja osallistuaksesi. Saat kaiken tarvittavan tiedon koulutuksessa.

KESTO; 1 päivä klo 10-18, päivässä 1h ruokatauko. Mukaan mahtuu 10.

HINTA; 168€ sis. alv 24%, sisällön, kirjallisen koulutusmateriaalin, kahvi/tee tarjoilun pikku purtavalla, koulutustodistuksen. Laskun eräpäivä 2.1. Maksu tarvittaessa 2 erässä – laita ilmoittautumisen lisätietoihin, jos haluat 2 erää.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 1.1.2024 mennessä  TÄSTÄ

PERUUTUSEHDOT; Ilmoitetun eräpäivän jälkeiset peruutukset veloitetaan 100%. Sairastumistapauksissa, jos et löydä tilallesi uutta osallistujaa, saat lääkärintodistuksella kurssin arvoa vastaavan lahjakortin, jonka voit käyttää kurssipäivästä vuoden sisällä hoitoihin tai toiseen kurssiin tai antaa lahjaksi eteenpäin.  Peruutuksista ilmoitettava sari@hoitolakeiju.fi, maksamatta jätettyä laskua ei tulkita peruutukseksi.
Saat laskun ja kurssi-infon viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! KATSO MYÖS ROSKAPOSTI!

PAIKKA; Hyvänolonhoitola Keiju, Pöytäalhontie 76, Järvenpää

KOULUTTAJA; Sari Saario – Henkinen Kätilö, Intuitiivinen Parantaja, Tunnekehoterapeutti, Vyöhyketerapeutti, Psykofyysinen hengitysterapia- ja hengityskoulu ohjaaja, Logoterapiaohjaaja, Vapauttavan maalaamisen ohjaaja, Elämäntaide ohjaaja

Olen opiskellut hoidon perustan tunnekehoterapia koulutuksessa ja täydentänyt sitä hoitokokemuksista ja -havainnoista saadun tiedon ohjaamana. Olen käyttänyt Energeettistä Stressinvapautuskäsittelyä aktiivisesti eri hoitoihini yhdistäen vuodesta 2013 merkittävin vaikutuksin.

Kurssilaisten palautteita;

Kurssi oli todella hyvä. Sain syvempää ymmärrystä hoitamiseen kuin miltään aiemmalta kurssilta olen saanut. Sain uskoa ja luottamusta itseeni ja hoitamiseeni. Sinulla on lämmin ja välittävä tapa opettaa. Sinua on miellyttävä kuunnella. Kurssi oli selkeä.

Sari on ihanan selkeä ja rauhallinen ohjaajana. Päivä oli selkeästi suunnteltu ja pysyttiin hyvin aikataulussa. Päivä oli myös hyvin rauhoittava ja rentouttava, vaikka uutta opeteltiinkin. Hoito on hyvin vaikuttava, joka pitää vain kokea. Sitä on vaikea selittää. Hoitoa tulen varmasti tekemään sekä hieronnan ohessa, että omana hoitonaan.

Ihmisyys, ihminen ihmiselle, läsnäolo, lempeys, lämpö.

Sain lempeää valaistusta sille mikä kaikessa kohtaamisessa on tärkeintä. Koin saaneeni tästä päivästä tilaa juurtua, pysähtyä ja päästää irti. Uskon, että kurssin anti elää kanssani monella eri tasolla jatkossakin ja syvenee.

 

Energiahoito transformaatioprosessin tukena

Tässä ajassa moni meistä tietoista sieluntietä kulkeva kokee paljon hankalia ja jopa elämää rajoittavia kehollisia oireita.

Hermosto ja koko energeettinen järjestelmä ovat kovilla, kun sielumme pistää systeemiämme puhdistumaan vanhoista rajoittavista rakenteista kehossa, mielessä ja tunteissa,
ja muuntamaan energeettistä rakennettamme vastaamaan paremmin sielun tarpeita, jotta se pääsisi laskeutumaan ihmisyytemme ytimeen asti ja ilmentymään kauttamme mahdollisimman moniulotteisesti.

Maadoitus saattaa tukkeutua vähän väliä ulos pyrkivistä energia sakkautumista, jolloin vapautumaan pyrkivät sisällöt jäävätkin pyörimään järjestelmäämme aiheuttaen yleistä tukkoisuutta kehossa, mielessä ja tunteissa, sekä kehon uupumista, jännittyneisyyttä ja selittämättömiä kiputiloja.

Tästä voi seurata hermoston sähköisyyttä ja ylitilaan virittäytyneisyyttä, joka voi tehdä olon kehossa todella levottomaksi ja rauhattomaksi aiheuttaen myös mahdollisesti univaikeuksia.

Suolisto saattaa reagoida eri tavoin, raajat puutuilla, sydänalue tuntua hankalalle ja hengitys muuttua tukkoiseksi, lantion seutu kipuilla ja jäykistyä,
kun puhdistumaan pyrkivät sisällöt aktivoituvat kehossa, mutteivät löydäkään ulostulokanavia.

Chakrat, meridiaanit ja energiakehot saattavat tukkeutua ja tarvita energeettistä tukea pystyäkseen pitämään läpivirrattamiskapasiteettiaan auki ja toimimaan optimaalisesti tällaisessa syväluotaavassa transformaatio prosessissa, jossa muunnumme toukasta perhoseksi.

Jos tunnistat olevasi kaiken tällaisen keskellä ja kaipaat tukea, läpivirratusapua, tasapainoa ja vakautta prosessiisi, suosittelen Sinulle lämpimästi Intuitiivista Energiahoitoani, jota teen vahvassa sisäisessä Valon ohjauksessa kahden vuosikymmenen vankalla kokemuksella, jatkuvasti myös uutta oppien ja tietoisuuttani syventäen.
Voit lukea työskentelyajatuksestani täältä

AJANVARAUS🙏🪷

Tunteita ei tarvitse työstää vaan tuntea

Kun tunnet tunteesi, Sinun ei tarvitse työstää niitä.
Vain tunteet, joita emme uskalla, suostu, halua tai osaa tuntea alkavat vaatia huomiotamme mm. ahdistuksena, ärtymyksenä, alakulona, lamaannuksena, masennuksena, uupumuksena, levottomuutena tai kehollisina oireina.

Ne vaativat aikaa ja paikan, jossa tulla kuulluksi, nähdyksi, tiedostetuksi ja lopulta läpivirratetuksi. Ne haluavat viestiä meille syvimmistä tarpeistamme ja arvoistamme, pitää meidät rakkaudellisina itseämme ja toisia kohtaan. Ne haluavat auttaa meitä kurottamaan kohti rakkautta ja anteeksiantoa siellä missä olemme joutuneet kokemaan paljon rakkaudettomuutta ja siitä aiheutunutta kipua. Ne auttavat meitä tunnistamaan rajamme ja asettamaan ne, turvaamaan hyvinvointiamme monin tavoin. Ne pistävät meidät kulkemaan kohti kaipaamaamme muutosta ja haastavat meitä voimamme äärelle, ne kutsuvat kohtaamaan menneisyyden alaspainavat ohjelmointimme ja löytämään parhaan version itsestämme niiden alta, sen joka todella olemme.

Monet meistä on opetettu täysin ohittamaan omat tunteensa – joko suoraan tai epäsuorasti. Tunteita on lähiaikuisten taholta pelätty, halveksittu, mitätöity, ohitettu, järkeistetty tai niille ei vain kertakaikkiaan ole ollut tilaa. On ehkä pitänyt olla lapsesta saakka reipas, näkymätön, järkevä, aikuisten tarpeisiin keskittyvä. Kiitosta on saanut tarvitsemattomuudesta, kiltteydestä, sopeutuvuudesta, aikuismaisuudesta. Ehkä perheessä on ollut niin vahvasti ja hallitsemattomasti tunteitaan ilmaiseva aikuinen, ettei muille ole ollut tilaa tunneilmaisuun. Voi olla, ettei lapsen tunteille ole ollut vastaanottajaa – turvallista aikuista, joka olisi antanut hyväksyvän läsnäolon ja sylin tuntea, sanat, joilla lapsi voi jälkikäteen ymmärtää kokemaansa. On lukemattomia syitä miksi tunteiden suora tunteminen eli läpivirrattaminen on saattanut jäädä meille hyvinkin vieraaksi. Toisilla tämä vieraus koskee kaikkia tunteita, toisilla vain joitakin esim. vihaa ja häpeää. Riippuen mitkä tunteet ovat perheyhteisössä olleet sallittuja tai kiellettyjä.

Jotta suora tunteminen olisi mahdollista, tarvitsemme aikuisina täsmälleen samoja asioita, kuin tuo tuntemista harjoitteleva lapsi olisi aikoinaan tarvinnut. Tarvitsemme hyväksyvää läsnäoloa, ajan ja paikan, jossa pysähtyä tuntemaan, riittävästi turvaa ja rakkaudellisen, ymmärtäväisen ilmapiirin. Tarvitsemme myös sitä, että kanssa ihmisemme pysyvät erillisinä tunteistamme ja antavat meille tilan kokea oma kokemuksemme ilman pelkoa siitä, että tulemme selitetyksi, liitetyksi toisten tunteisiin ja kokemuksiin, että muut eivät ota henkilökohtaisesti kokemaamme tai ala projisoida omia tunnekokemuksiaan meihin esim. sammuttamalla tunnekokemuksemme nopealla lohduttamisella tai analysoinnilla siitä mitä nyt tapahtuu.

Tarvitsemme tietoista yhteyttä kehoomme, jossa tunteminen tapahtuu, tarvitsemme tietoista yhteyttä sisällämme olevaan aikuiseen, joka voi ottaa rauhassa vastaan rajunkin tunnekokemuksen sisäiseltä lapseltamme samaistumatta siihen täysin, tarvitsemme uskallusta antaa niiden naamioidemme ja suojarakennelmiemme alkaa tulla esiin, jotka ovat selviytymiskeinoina alkaneet peittää todellista itseämme, sekä todellisia tunteitamme ja tarpeitamme, jotta voimme alkaa irrottautua niistä tietoisesti.

Luomani Sieluyhteyden äärellä Luovasti – TUNNEPOLKU on yksi väylä löytää suoran tuntemisen äärelle, päästä luovuuden ja kehollisuuden keinoin syventämään yhteyttä erilaisiin tunteisiin ja läpivirrattamaan niitä itsessä turvallisesti hyväksyvässä ja tilaa antavassa ilmapiirissä, sekä ymmärtää syvällisesti tunteiden välillä olevaa dynamiikkaa, miten eri tunteet lopulta liittyvät toisiinsa.

Sieluyhteyden äärellä Luovasti – TUNNEPOLKU on tarkoitettu Sinulle, joka kaipaat…
🎨 syvempää kosketusta tunteisiisi ja sitä kautta tarpeisiisi
🎨 väyliä ja tukea tunnetyöskentelyysi
🎨 syvällistä tietoa tunteiden dynamiikasta
🎨 haluat laajentaa tunnetietoisuuttasi psykologista tasoa syvemmälle ja ymmärtää sekä kokea erityisesti tunteiden kehollisuutta
🎨 haluat päästä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia työskentely- ja ilmaisukeinoja tunteiden tavoittamiseen ja vapauttamiseen
TUNNEPOLKU on 8 kerran tarkoin rakennettu kokonaisuus, johon voit halutessasi osallistua myös vain yksittäisiin kertoihin.
29.10. TURVA – kirjoitustehtävä, rumpumatka turvaan, intuitiivinen maalaaminen
26.11. PELKO – mielikuvamatka, vapauttavaa maalaamista, kehollinen purkaminen
17.12. VIHA – kehollinen työskentely, savityöskentely, voima maalaus
14.1. SURU – kehollinen työskentely, mielikuvamatka rummun kanssa, intuitiivinen kirjoittaminen, tunnemaalaus, musiikki parantajana
11.2. SYYLLISYYS – meditaatio, korttityöskentely, inquire työskentely, intuitiivinen maalaaminen
10.3. HÄPEÄ – kehollinen- ja hengitystyöskentely, monivaiheinen savityöskentely, kirjoittaminen
7.4. ANTEEKSIANTO – hiljentyminen, kirjoitustehtävä, meditaatio, intuitiivinen maalaaminen
28.4. ILO/RAKKAUS – korttityöskentely, inquire kirjoittaminen, kehollinen työskentely, tarina, voimataulu
Tarkemmin voit lukea TÄSTÄ
www.hoitolakeiju.fi

Äitihaavan jälkiä

Vain puolet näkyvissä, puolet häivytetty – miksi?
Tunnistamaton?
Kohtaamaton?
Näkemätön?
Näkymätön?
Piilotettu?
Suojattu?
Kadotettu?
Yksin jäänyt?

Vain osittain nähty, olemassa.
Haluan esiin kokonaan. Mikä estää?

Pelko, pettymys – lisää väärinymmärrystä.
Tuska siitä ettei tule nähdyksi ”oikein”.
Helpompi näkyä vain osittain.
Pitää loput itsellä suojassa, turvassa, yksityisenä.
Paljastaa vain harvoille ja valituille.

Haluan näkyä kokonaan.
En enää valikoiden.
Jättää vastuun näkijälle.
Olla Minä,
Sinusta huolimatta.

Kutsun varjonkin esiin, sen joka ei sopinut Sinulle.
Jonka otit itseesi, väitit pahaksi.

Kutsun esiin häpäistyn osan.
Sinun häpeälläsi katsotun,
Sinun häpeälläsi liatun.

Kaikki minussa on viatonta, kaunista, merkittävää.
Kaikki minussa on minua varten.
Kaikki minussa haluaa olla olemassa, ilmentyä,
tulla rakastetuksi – ehdoitta.

Erillisyyden, yksinjäämisen tuska.
Yhteydettömyys, jos olin minä.
Yhteydettömyys, kun en ollut minä.

Kokonainen Minä. Minä Olen.
Tunteva, tarvitseva, yhteyttä ja kuulumista kaipaava Minä.
Kelpaan. Kelpaanhan?
Itselleni kelpaan.

Kirjoitus ja maalaus Veda taide kurssilla 6/2022
…Sari